Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPROJEKTUJWYBUDUJZARZĄDZAJ Plany gospodarki odpadami – strategia na przyszłość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPROJEKTUJWYBUDUJZARZĄDZAJ Plany gospodarki odpadami – strategia na przyszłość."— Zapis prezentacji:

1 ZAPROJEKTUJWYBUDUJZARZĄDZAJ Plany gospodarki odpadami – strategia na przyszłość

2 Co nas czeka? 1.Nowelizacja Dyrektywy Odpadowej – Art. 9: Wprowadzenie górnego limitu wytwarzania odpadów resztkowych art. 22 : Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów od 2025 2. Siódmy unijny Plan Działań w Zakresie Środowiska; Ramowa Dyrektywa Odpadowa „należy maksymalizować efektywność gospodarki odpadami poprzez wysokie poziomy odzysku materiałowego również dla strumieni odpadów podlegających kompostowaniu”; planowane poziomy – 65% 3. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy” „Komisja będzie zachęcała do przestrzegania zasady kaskadowości w zrównoważonym wykorzystaniu biomasy, z uwzględnieniem wszystkich sektorów korzystających z biomasy, tak aby można ją było wykorzystywać w sposób możliwie najbardziej zasobooszczędny.” www.gmgroup.biz

3 Co nas czeka? 1.Wprowadzenie ograniczenia w zakresie termicznego przekształcania odpadów do 30% w skali kraju 2.Wprowadzenie ograniczenia składowania do 10% w skali kraju 3.Wprowadzenie standardów selektywnej zbiórki 4.Zakaz rozliczeń ryczałtowych www.gmgroup.biz

4 Cele na jutro DZIŚ zapobieganie spalaniu i współspalaniu materiałów i substancji, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia zapewnienie ambitnych i transparentnych celów recyklingu tworzenie „czystych” i nietoksycznych cykli materiałowych wzmocnienie zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta nadanie produktom nowego życia praca w zakresie Ekoprojektowania w zgodzie z zasadą CE ACR+ position paper on the Circular Economy Package www.gmgroup.biz

5 Umowa partnerstwa 2014 Przygotowanie do ponownego użycia i poddanie recyklingowi co najmniej 50%wagowo odpadów (papier, plastik, metal szkło) Rozwój systemów selektywnego zbierania Zwiększone wykorzystanie instrumentów ekonomicznych motywujących do rozwoju systemów zbiórki i prawidłowego zagospodarowania odpadów Rozwój instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych www.gmgroup.biz

6

7 CEL wzmocnienie hierarchii postępowania z odpadami www.gmgroup.biz

8 ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA RECYKLING Inne procesy odzysku unieszkodliwia nie www.gmgroup.biz

9 SYSTEM

10

11 Efekty wprowadzenia zbiórki selektywnej bioodpadów na ilość odpadów zmieszanych www.gmgroup.biz

12

13

14 KPGO 2030 www.gmgroup.biz

15 KPGO 2030 Brak synergii między gospodarką odpadami a innymi sektorami gospodarki Niewystarczający poziom nadzoru organów administracji publicznej nad przestrzeganiem przez JST hierarchii postepowania z odpadami www.gmgroup.biz

16 KPGO 2030 www.gmgroup.biz

17 KPGO 2030 www.gmgroup.biz

18

19

20 Plany inwestycyjne Wskazanie instalacji Określenie mocy przepustowych Określenie kosztów inwestycji Wskazanie źródeł finansowania Określenie harmonogramu realizacji Dokument uzgodniony z Ministerstwem Środowiska www.gmgroup.biz

21 Dane wpgo Ogólnie dobra sytuacja Brak znaczących problemów Brak wyznaczenia konkretnych celów Rozdzielenie strumienia odpadów komunalnych i innych odpadów www.gmgroup.biz

22 Dane wpgo Nieaktualne dane Błędne wskaźniki Błędna klasyfikacja procesów Większość odpadów biodegradowalnych wykazana w strumieniu zmieszanym i stąd uwzględniana przy MBP Brak systemowego podejścia w planowaniu gospodarki odpadami – brak połączenia np. Gospodarki osadami ściekowymi z RIPOK kompostownia, cementowni Brak zaangażowania mechanizmów pozwalających na ujęcie strumienia www.gmgroup.biz

23 Dane wpgo Niespójnie Nieaktualne Powierzchowne Ogólnikowe Niekompletne Nieporównywalne www.gmgroup.biz

24 aPGO woj. Podkarpackiego Nieaktualne dane – z 2013 i 2014 roku Brak stosowania hierarchii postępowania z odpadami Niedoszacowane moce instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych Nadwyżka mocy przerobowych ITPOK www.gmgroup.biz

25 aPGO woj. Podkarpackiego Tabela 14 – brakuje wyjaśnienia niezgodności, szczególnie dziwi pozycja, gdzie wytworzonych jest mniej niż zagospodarowanych R3 linia do produkcji płyt dachowych? 33.000; R3 odpady plastikowe (15 01 02???) Odpady komunalne – zebrano 86% wytworzonych; 6% więcej niż w 2010 – to znaczy, że zebrano wtedy 80, a teraz 86%, z takim trendem dopiero za 10 lat zebranych zostanie 100% (cel pierwszego KPGO) Cele dla osadów ściekowych – ograniczenie składowania, zwiększenie przetwarzania metodami termicznymi www.gmgroup.biz

26 aPGO woj. Podkarpackiego Rozbieżne interpretacje na wszystkich szczeblach administracji Budowanie dekoderów Oszustwa podatkowe (opłata marszałkowska) Brak kontroli – niejednoznaczne narzędzia kontroli Opór (słuszny) społeczny Kreatywna sprawozdawczość Kreatywność przy obliczaniu przepustowości i wydajności Manipulowanie wynikami w zakresie odzysku … www.gmgroup.biz

27 Gospodarka w obiegu zamkniętym

28 Green Management Group Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11 lok. 40 02-972 Warszawa +48 666 026 968 info@gmgroup.biz ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY www.gmgroup.biz Hanna Marlière


Pobierz ppt "ZAPROJEKTUJWYBUDUJZARZĄDZAJ Plany gospodarki odpadami – strategia na przyszłość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google