Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPROJEKTUJWYBUDUJZARZĄDZAJ Plany gospodarki odpadami – strategia na przyszłość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPROJEKTUJWYBUDUJZARZĄDZAJ Plany gospodarki odpadami – strategia na przyszłość."— Zapis prezentacji:

1 ZAPROJEKTUJWYBUDUJZARZĄDZAJ Plany gospodarki odpadami – strategia na przyszłość

2 Co nas czeka? 1.Nowelizacja Dyrektywy Odpadowej – Art. 9: Wprowadzenie górnego limitu wytwarzania odpadów resztkowych art. 22 : Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów od Siódmy unijny Plan Działań w Zakresie Środowiska; Ramowa Dyrektywa Odpadowa „należy maksymalizować efektywność gospodarki odpadami poprzez wysokie poziomy odzysku materiałowego również dla strumieni odpadów podlegających kompostowaniu”; planowane poziomy – 65% 3. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy” „Komisja będzie zachęcała do przestrzegania zasady kaskadowości w zrównoważonym wykorzystaniu biomasy, z uwzględnieniem wszystkich sektorów korzystających z biomasy, tak aby można ją było wykorzystywać w sposób możliwie najbardziej zasobooszczędny.”

3 Co nas czeka? 1.Wprowadzenie ograniczenia w zakresie termicznego przekształcania odpadów do 30% w skali kraju 2.Wprowadzenie ograniczenia składowania do 10% w skali kraju 3.Wprowadzenie standardów selektywnej zbiórki 4.Zakaz rozliczeń ryczałtowych

4 Cele na jutro DZIŚ zapobieganie spalaniu i współspalaniu materiałów i substancji, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia zapewnienie ambitnych i transparentnych celów recyklingu tworzenie „czystych” i nietoksycznych cykli materiałowych wzmocnienie zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta nadanie produktom nowego życia praca w zakresie Ekoprojektowania w zgodzie z zasadą CE ACR+ position paper on the Circular Economy Package

5 Umowa partnerstwa 2014 Przygotowanie do ponownego użycia i poddanie recyklingowi co najmniej 50%wagowo odpadów (papier, plastik, metal szkło) Rozwój systemów selektywnego zbierania Zwiększone wykorzystanie instrumentów ekonomicznych motywujących do rozwoju systemów zbiórki i prawidłowego zagospodarowania odpadów Rozwój instalacji do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych

6

7 CEL wzmocnienie hierarchii postępowania z odpadami

8 ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU PRZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA RECYKLING Inne procesy odzysku unieszkodliwia nie

9 SYSTEM

10

11 Efekty wprowadzenia zbiórki selektywnej bioodpadów na ilość odpadów zmieszanych

12

13

14 KPGO 2030

15 KPGO 2030 Brak synergii między gospodarką odpadami a innymi sektorami gospodarki Niewystarczający poziom nadzoru organów administracji publicznej nad przestrzeganiem przez JST hierarchii postepowania z odpadami

16 KPGO 2030

17 KPGO 2030

18

19

20 Plany inwestycyjne Wskazanie instalacji Określenie mocy przepustowych Określenie kosztów inwestycji Wskazanie źródeł finansowania Określenie harmonogramu realizacji Dokument uzgodniony z Ministerstwem Środowiska

21 Dane wpgo Ogólnie dobra sytuacja Brak znaczących problemów Brak wyznaczenia konkretnych celów Rozdzielenie strumienia odpadów komunalnych i innych odpadów

22 Dane wpgo Nieaktualne dane Błędne wskaźniki Błędna klasyfikacja procesów Większość odpadów biodegradowalnych wykazana w strumieniu zmieszanym i stąd uwzględniana przy MBP Brak systemowego podejścia w planowaniu gospodarki odpadami – brak połączenia np. Gospodarki osadami ściekowymi z RIPOK kompostownia, cementowni Brak zaangażowania mechanizmów pozwalających na ujęcie strumienia

23 Dane wpgo Niespójnie Nieaktualne Powierzchowne Ogólnikowe Niekompletne Nieporównywalne

24 aPGO woj. Podkarpackiego Nieaktualne dane – z 2013 i 2014 roku Brak stosowania hierarchii postępowania z odpadami Niedoszacowane moce instalacji przetwarzania odpadów biodegradowalnych Nadwyżka mocy przerobowych ITPOK

25 aPGO woj. Podkarpackiego Tabela 14 – brakuje wyjaśnienia niezgodności, szczególnie dziwi pozycja, gdzie wytworzonych jest mniej niż zagospodarowanych R3 linia do produkcji płyt dachowych? ; R3 odpady plastikowe ( ???) Odpady komunalne – zebrano 86% wytworzonych; 6% więcej niż w 2010 – to znaczy, że zebrano wtedy 80, a teraz 86%, z takim trendem dopiero za 10 lat zebranych zostanie 100% (cel pierwszego KPGO) Cele dla osadów ściekowych – ograniczenie składowania, zwiększenie przetwarzania metodami termicznymi

26 aPGO woj. Podkarpackiego Rozbieżne interpretacje na wszystkich szczeblach administracji Budowanie dekoderów Oszustwa podatkowe (opłata marszałkowska) Brak kontroli – niejednoznaczne narzędzia kontroli Opór (słuszny) społeczny Kreatywna sprawozdawczość Kreatywność przy obliczaniu przepustowości i wydajności Manipulowanie wynikami w zakresie odzysku …

27 Gospodarka w obiegu zamkniętym

28 Green Management Group Sp. z o.o. ul. Sarmacka 11 lok Warszawa ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Hanna Marlière


Pobierz ppt "ZAPROJEKTUJWYBUDUJZARZĄDZAJ Plany gospodarki odpadami – strategia na przyszłość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google