Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Zapis liczb binarnych ze znakiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Zapis liczb binarnych ze znakiem."— Zapis prezentacji:

1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Zapis liczb binarnych ze znakiem

2 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ W systemie dziesiętnym liczby ujemne są opatrzone specjalnym Znakiem graficznym — minusem „-", np. -6, -22 itd, a liczby dodatnie w niektórych przypadkach plusem „+", np. +5, +20. W systemie binarnym opartym wyłącznie na zerach i jedynkach brakuje dodatkowego znaku, który wskazywałby na ujemny lub dodatni charakter określonej liczby

3 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Opracowano kilka metod zapisu liczb binarnych ze znakiem, które charakteryzują się różnym stopniem przydatności, m.in.: metodę znak-moduł (ZM), metodę uzupełnień do 1 (Ul), metodę uzupełnień do 2 (U2).

4 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Metoda znak-moduł (ZM) W metodzie znak-moduł zastosowano prosty zabieg kodowania znaku za pomocą najstarszej cyfry w liczbie binarnej. Najstarszą cyfrę określa się jako znak, podczas gdy pozostałe cyfry są modułem reprezentującym daną liczbę binarną.

5 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Stosując powyższy (zmodyfikowany) zapis wielomianowy, zauważymy, że znak otrzy­manej po jego wyliczeniu liczby jest zależny od wyrażenia: 1-2*najstarsza cyfra liczby. Jeżeli najstarsza cyfra jest jedynką, to wynikiem wyrażenia będzie -1; jeżeli zerem, otrzymamy 1. Obliczony moduł należy przemnożyć przez wyrażenie znakowe, dzięki czemu otrzymujemy dodatnią lub ujemną liczbę dziesiętną będącą odpowiednikiem danej liczby binarnej.

6 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Aby uzyskać liczbę binarną ze znakiem na podstawie liczby dziesiętnej, należy obliczyć moduł metodą dzielenia przez podstawę (2), a następnie dołączyć 0, jeżeli chcemy mieć liczbę dodatnią, lub 1 — dla liczby ujemnej.

7 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Przykłady 0111 (ZM) = = (1-2*0)*(1*2 2 +1*2 1 +1*2°) = 1*(4+2+1) = 7 D 1111 (ZM) = = (1-2*1)*(1*2 2 +1*2 1 +1*2°)=-1*(4+2+1)= -7 D Na podstawie podręcznika do zawodu – Kwalifikacja E. 12

8 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Jedną z wad metody ZM jest brak możliwości prostego wykonywania operacji arytme­tycznych, co znacznie ogranicza jej powszechne stosowanie: ZM ZM =20 D

9 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Kolejną niedogodnością związaną z systemem znak-moduł jest to, że zero może zostać zapisane na dwa sposoby: ze znakami plus i minus. To przykład nieefektywności tej metody, w której tracony jest jeden wyraz kodowy.

10 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

11

12

13 Ćwiczenia

14 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Podręcznik Metoda uzupełnień do 2 (U2) Niedoskonałości systemu ZM spowodowały, że konieczne było opracowanie bardziej naturalnej metody zapisu liczb binarnych ze znakiem. Powstała metoda uzupełnień do 2 (U2), w której cyfra określająca znak jest zintegrowana z liczbą binarną, co pozwala na wykonywanie obliczeń arytmetycznych.

28 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Podręcznik W celu obliczenia wartości liczby binarnej z wykorzystaniem metody U2 należy zastosować poniższy wzór: n-2 i=0 W metodzie U2 wyrażenie znaku jest tak skonstruowane, że uczestniczy w ustalaniu wartości liczby tak jak pozostałe pozycje. Wartość podstawy w wadze najstarszej liczby określajcie) znak jest ujemna.

29 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Podręcznik Przekształcenie ujemnej liczby dziesiętnej na postać binarną jest bardziej pracochłonne niż w metodzie ZM. 1. Na początku obliczamy postać binarną z wartości bezwzględnej dziesiętnej liczby ujemnej: 5:2 = 2 r = 1 2:2 = 1 r = 0 1:2 = 0 r = 1 -5 D =|-5 D l = 5 D = 101 B 2. Powstałą liczbę binarną należy uzupełnić zerami do liczby cyfr będącej krotnością dwójki. W tym przypadku, gdy liczba binarna ma trzy cyfry, dopełniamy do czterech. Jeżeli byłoby siedem cyfr, należałoby uzupełnić do ośmiu itd B

30 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Podręcznik Następnie należy zamienić wszystkie cyfry w liczbie binarnej na przeciwne, czyli jedynki na zera i odwrotnie: 0101 B ===== 1010 W ostatnim etapie do powstałej liczby dodajemy binarną jedynkę, a wynik jest ujemną liczbą binarną: = 1(-2 3 ) + 0(2 2 ) + 1(2') + 1(2°) = = -5

31 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Zadania do samodzielnej analizy: Zapis w systemie uzupełnień do 1 - U1 Zapis w systemie uzupełnień do 2 - U2


Pobierz ppt "URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Zapis liczb binarnych ze znakiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google