Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stadia postępowania administracyjnego oprac. mgr Łukasz Kląskała Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stadia postępowania administracyjnego oprac. mgr Łukasz Kląskała Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Stadia postępowania administracyjnego oprac. mgr Łukasz Kląskała Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

2 Postępowanie administracyjne – ciąg czynności procesowych (regulowanych przez prawo procesowe) podejmowanych przez organy administracji publicznej oraz inne podmioty w celu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej w formie decyzji administracyjnej; także ciąg czynności procesowych podjętych w celu weryfikacji uprzednio wydanej decyzji administracyjnej 2 rodzaje postępowania: - ogólne: regulowane przez k.p.a., w tym trybie rozstrzyganych jest większość spraw - szczególne: rozpoznawanie spraw określonego rodzaju, np.: postępowanie podatkowe

3 2 tryby postępowania Postępowanie główne: przedmiotem jest rozpoznanie i rozstrzygniecie sprawy w trybie i formie, które wyznaczają przepisy prawa procesowego zgodnie z przepisami prawa materialnego. W jego ramach wyróżniamy: -postępowanie przed organem I instancji -postępowanie przed organem II instancji (inicjowane wniesieniem odwołania przez uprawniony podmiot)

4 Postępowania nadzwyczajne (nadzwyczajne tryby postępowań): celem jest przeprowadzenie weryfikacji decyzji wydanej w postępowaniu głównym. Byt prawny tych postępowań zależy od uprzedniego przeprowadzenia postępowania głównego, zakończonego wydaniem decyzji. Na system nadzwyczajnych trybów postępowania składają się: 1. postępowanie ws. wznowienia postępowania, 2. postępowanie ws. stwierdzenia nieważności decyzji, 3. postępowanie mające na celu uchylenie, zmianę decyzji prawidłowej bądź dotkniętej wadami niekwalifikowanymi.

5 3 stadia postępowania zarówno w postępowaniu głównym, jak i w postępowaniach nadzwyczajnych: 1. stadium wstępne: czynności wszczęcia postępowania oraz czynności procesowe – badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania w określonej sprawie 2. stadium postępowania wyjaśniającego: czynności procesowe – ustalenie stanu faktycznego sprawy, dającego podstawę do zastosowania określonej normy prawa materialnego 3. stadium podjęcia decyzji: rozstrzygnięcie będącej przedmiotem postępowania sprawy indywidulanej konkretnej osoby


Pobierz ppt "Stadia postępowania administracyjnego oprac. mgr Łukasz Kląskała Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google