Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

13. FAMILY LIFE Życie rodzinne. Family members Członkowie rodziny This is me My father George My mother Jane My grandmother HelenMy grandfather John My.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "13. FAMILY LIFE Życie rodzinne. Family members Członkowie rodziny This is me My father George My mother Jane My grandmother HelenMy grandfather John My."— Zapis prezentacji:

1 13. FAMILY LIFE Życie rodzinne

2 Family members Członkowie rodziny This is me My father George My mother Jane My grandmother HelenMy grandfather John My aunt RoseMy uncle Tommy My sister AnnMy brother JakeMy cousin MiaMy cousin Rob

3 A family description Opis rodziny My family isn’t very big. My grandparents’ names are Helen an John. Rose and George are their children. Rose is my aunt and Tommy’s wife. Tommy is my best uncle. George is Jane’s husband. I’m George and Jane’s daughter. I have an older brother Jake and a younger sister Ann. Rob is Rose’s son and Mia’s brother. Mia and Robert are my cousins. I love my family very much, they are so friendly and funny. We are the best family in the world. Glossary: daughter – córka son – syn wife – żona son – syn cousin – kuzynka, kuzyn (płeć nie ma tutaj znaczenia), wymawiaj /'k ʌ zən/

4 Possessive ’s Dzierżawcze s’ Mówiąc o opisywaniu rodziny nie sposób nie wspomnieć o formach dzierżawczych występujących w języku angielskim. Forma dzierżawcza rzeczownika jest odpowiednikiem polskiego dopełniacza. w liczbie pojedynczej dodajemy do rzeczownika końcówkę: apostrof i literę –s, np. : John's wife- żona Jana my father's room - pokój mego ojca W liczbie mnogiej rzeczowniki mające końcówkę –s w formie dzierżawczej mają tylko apostrof po końcowej literze, natomiast nie ma żadnej zmiany w wymowie, np.: students' holidays- wakacje studentów Turners' car- samochód państwa Turner Natomiast rzeczowniki, które w liczbie mnogiej nie kończą się na –s, w formie dzierżawczej przybierają apostrof oraz literę -s, np.: women's dresses - suknie kobiet children's paradise - raj dzieci gentlemen's hats - kapelusze panów (męskie). Rzeczowniki złożone oraz tytuły złożone z kilku wyrazów, a także złożenia z else, przybierają końcówkę w ostatnim wyrazie, np.: Elizabeth the Second's reign - panowanie Elżbiety Drugiej my father-in-law's car- samochód mego teścia the King of England's residence- rezydencja króla Anglii somebody else's idea- pomysł kogoś innego Podobnie postępujemy, gdy wymieniamy kilka osób posiadających coś wspólnie i łączymy ich nazwy spójnikiem and, np.: Brown and Company's warehouse - magazyn firmy Brown i Spółka. Lilian and Andrew's parents - rodzice Lilian i Andrzeja. powiemy jednak John's and Mary's books - gdy chodzi oddzielnie o książki Johna i o książki Mary.

5 Thank you very much!!! by A. Palka


Pobierz ppt "13. FAMILY LIFE Życie rodzinne. Family members Członkowie rodziny This is me My father George My mother Jane My grandmother HelenMy grandfather John My."

Podobne prezentacje


Reklamy Google