Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Kamila Kaźmierczak kl.IIB. Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie Polsko-niemiecka umowa podpisana 17 czerwca 1991 w Bonn. Traktat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Kamila Kaźmierczak kl.IIB. Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie Polsko-niemiecka umowa podpisana 17 czerwca 1991 w Bonn. Traktat."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Kamila Kaźmierczak kl.IIB

2 Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie Polsko-niemiecka umowa podpisana 17 czerwca 1991 w Bonn. Traktat podpisali: ze strony polskiej Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski, ze strony niemieckiej Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher. Stanowi on uzupełnienie polsko-niemieckiego traktatu granicznego z 14 listopada 1990, będącego jednym z warunków zjednoczenia Niemiec.

3 Negocjowany ponad rok traktat podkreślał:  znaczenie stosunków polsko-niemieckich dla jedności Europy,  uregulowanie kwestii niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce oraz polskiej w Niemczech na zasadzie wzajemności,  konieczność intensyfikacji i rozbudowy wymiany kulturalnej,  zapewnienie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej (wraz z podpisaniem traktatu podpisano odrębną umowę założycielską organizacji międzynarodowej o nazwie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Niemcy wyraziły w nim również zrozumienie dla polskich dążeń do integracji struktur Europy Zachodniej.

4 Polska i Niemcy są sąsiednimi krajami, oba kraje są także członkami Unii Europejskiej, co sprzyja kontaktom w bardzo wielu dziedzinach życia, ale i różnym konfliktom interesów, sporom. To relacje, na których ciągle kładzie się cieniem II wojna światowa, pewne stereotypy, uprzedzenia. Z drugiej strony w ciągu ostatnich lat po obu stronach włożono wiele wysiłku w to, żeby relacje między naszymi państwami i narodami poprawić. Temu służył Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisany w 1991, którego 25-lecie obchodzone jest w tym roku.

5 Stosunki polsko-niemieckie Stosunki z Niemcami należą do priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Relacje z Polską znalazły też ważne miejsce w umowie koalicyjnej rządu RFN z grudnia 2013 roku. Utrzymuje się wysoka dynamika kontaktów na wszystkich szczeblach: prezydentów, szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych. Rządy Polski i Niemiec prowadzą intensywny, partnerski dialog w tak kluczowych kwestiach, jak: wschodnie sąsiedztwo, bezpieczeństwo energetyczne, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony – w zaufaniu i z poszanowaniem niekiedy odmiennych stanowisk. W 2014 r. dużą wagę przywiązywaliśmy też do wspólnego uczczenia ważnych dla nas rocznic: członkostwa w UE i NATO, przełomu demokratycznego 1989 r., ale też wybuchu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego.

6 „25 lat dobrego sąsiedztwa”

7 17 czerwca 2016 r. roku mija 25. rocznica podpisania Traktatu, stanowiącego kamień milowy w stosunkach polsko-niemieckich. Traktat tworzył ramy dla pojednania i partnerskiego kształtowania stosunków dwustronnych na płaszczyźnie politycznej, ale również dla różnych form współpracy społeczeństwa obywatelskiego, których korzenie sięgały daleko wstecz, jeszcze okresu sprzed transformacji ustrojowej, i które dopiero wtedy mogły nabrać prawdziwego rozpędu. Dzięki Traktatowi ludzie zaczęli zwracać się ku sobie, budować zaufanie i zawierać przyjaźnie. Jego jubileusz stanowi powód do świętowania – w równej mierze dla elit politycznych jak i dla obu społeczeństw.

8 W rocznicę podpisania Traktatu wiodącą rolę w koordynacji projektów jubileuszowych przejmuje Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej, która przyznawać będzie środki na wspólną realizację wydarzeń jubileuszowych przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Powstanie samej Fundacji, która również obchodzi jubileusz 25-lecia, jest konsekwencją postanowień traktatowych. Obchody jubileuszu Fundacji odbędą się na jesieni 2016 r.

9 Dziękuję za uwagę

10 Bibliografia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polsko- niemiecki_traktat_o_dobrym_s%C4%85siedztwie https://pl.wikipedia.org/wiki/Polsko- niemiecki_traktat_o_dobrym_s%C4%85siedztwie https://pl.wikisource.org/wiki/Traktat_mi%C4%99dzy_Rzecz%C4% 85pospolit%C4%85_Polsk%C4%85_a_Republik%C4%85_Federaln %C4%85_Niemiec_o_dobrym_s%C4%85siedztwie_i_przyjaznej_ws p%C3%B3%C5%82pracy_z_17.06.1991_r. https://pl.wikisource.org/wiki/Traktat_mi%C4%99dzy_Rzecz%C4% 85pospolit%C4%85_Polsk%C4%85_a_Republik%C4%85_Federaln %C4%85_Niemiec_o_dobrym_s%C4%85siedztwie_i_przyjaznej_ws p%C3%B3%C5%82pracy_z_17.06.1991_r https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/stosunki_p olsko_niemieckie/ http://fwpn.org.pl/assets/Publikacje/Raporty_analizy/2013_CSM_Pe rspektywy_Buras/Polska_Niemcy_partnerstwo_dla_Europy.pdf


Pobierz ppt "Opracowała: Kamila Kaźmierczak kl.IIB. Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie Polsko-niemiecka umowa podpisana 17 czerwca 1991 w Bonn. Traktat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google