Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Renaturyzacja rzek Oddziaływanie na środowisko przekształceń rzek i dolin Zagrożenie powodziowe Strategie i środki ochrony przed powodzią WARUNKI REFERENCYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Renaturyzacja rzek Oddziaływanie na środowisko przekształceń rzek i dolin Zagrożenie powodziowe Strategie i środki ochrony przed powodzią WARUNKI REFERENCYJNE."— Zapis prezentacji:

1 Renaturyzacja rzek Oddziaływanie na środowisko przekształceń rzek i dolin Zagrożenie powodziowe Strategie i środki ochrony przed powodzią WARUNKI REFERENCYJNE WÓD PŁYNĄCYCH

2 Renaturyzacja rzek

3 WARUNKI REFERENCYJNE WÓD PŁYNĄCYCH Biologiczne Elementy Jakości:  Skład i liczebność fitoplanktonu  Skład i liczebność makrofitów i fitobentosu  Skład i liczebność bezkręgowców bentosowych  Skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny

4 WARUNKI REFERENCYJNE WÓD PŁYNĄCYCH Hydromorfologiczne elementy jakości :  Wielkość i dynamika przepływu wód  Połączenie z częściami wód podziemnych  Ciągłość rzeki (w funkcji korytarza ekologicznego)  Zmienność głębokości i szerokości rzeki  Struktura i skład podłoża rzeki  struktura strefy nadbrzeżnej

5 WARUNKI REFERENCYJNE WÓD PŁYNĄCYCH Fizykochemiczne Elementy Jakości:  Warunki termiczne  Warunki natlenienia  Zasolenie  Zakwaszenie  Substancje biogenne  Specyficzne zanieczyszczenia

6 Uwagi końcowe Ustalenie WR dla każdego typu cieku warunkiem do realizacji oceny stanu ekologicznego wód WR oraz ocena stanu ekologicznego wód płynących podstawą do opracowania planów gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły i Odry.


Pobierz ppt "Renaturyzacja rzek Oddziaływanie na środowisko przekształceń rzek i dolin Zagrożenie powodziowe Strategie i środki ochrony przed powodzią WARUNKI REFERENCYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google