Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKONOMIA SPOŁECZNA - SZANSĄ NA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKONOMIA SPOŁECZNA - SZANSĄ NA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE."— Zapis prezentacji:

1 EKONOMIA SPOŁECZNA - SZANSĄ NA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

2 Zasada aktywnej partycypacji we wszystkim co się dzieje w danej placówce – co oznacza współodpowiedzialność i współpracę. Podopieczni MONARU są od początku swego pobytu w MONARZE przygotowywani do pełnienia określonych ról społecznych i wykonywania zadań ( od pracy w kuchni po prowadzenie domu, zajmowanie się ogrodami, uprawami, hodowlami, itp.) co w sposób naturalny przygotowuje ich do rozpoczęcia życia zawodowego i społecznego w normalnym społeczeństwie Zasady działania MONARU

3  Profilaktyka  Pomoc osobom uzależnionym  Pomoc osobom wykluczonym społecznie Oferta MONARU

4

5  23 placówki w tym :  6 placówek leczenia, terapii i rehabilitacji  6 poradni profilaktyczno-terapeutycznych  11 placówek dla osób bezdomnych i najuboższych (schroniska i 2 noclegownie ) Placówki MONARU w woj.mazowieckim

6  Warszawa – 3 placówki dla osób bezdomnych i 2 ośrodek leczenia  Oryszew - placówka dla osób bezdomnych  Wyszków ośrodek leczenia oraz hostel  Głosków – ośrodek leczenia  Lipianka k.Ostrołęki – ośrodek leczenia  Ostrołęka – ośrodek leczenia  Budy Zosine – ośrodek leczenia  Sobolew- placówka dla osób bezdomnych  Turowo k.Przasnysza- placówka dla osób bezdomnych  Bobrowiec k.Piaseczna – placówka dla osób bezdomnych  Grzędy k.Tarczyna – placówka dla osób bezdomnych  Dreglin – placówka dla osób bezdomnych Lokalizacje całodobowych placówek MONARU w woj. mazowieckim

7  Osoby w wieku aktywności zawodowej (18-40 lat ) bezrobotne, o niskich bądź żadnych kwalifikacjach zawodowych, bez doświadczenia zawodowego, bez środków do życia, z problemem uzależnienia,  Osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku ( 40 -70 lat ) w tym z niepełnosprawnością, bezrobotne, ze świadczeniami z tytułu niepełnosprawności, z problemem uzależnienia Podopieczni MONARU

8 Noclegownia Warszawa ul. Skaryszewska 12 Pomoc interwencyjna - streetworking, ogrzewalnie i noclegownie

9 Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - Markot Warszawa ul. Marywilska 44a Kompleksowa pomoc od diagnozy medycznej i psychologicznej, po terapię oraz aktywizację społeczną i zawodową.

10 Schronisko specjalistyczne dla osób Starszych- Markot w Bobrowcu Pomoc specjalistyczna osobom starszym i niepełnosprawnym

11 Dokąd zmierzamy

12 Monar Business Development Proces tworzenia Przedsiębiorstw Ekonomi Społecznej w ramach Stowarzyszenia MONAR Współpraca z biznesem oraz rozwijanie ekonomii społecznej

13 Program – MARKS & START  4 sklepy Marks & Spencer w Warszawie  4 tygodnie szkolenia zawodowego  160 przepracowanych godzin  40 godzin szkoleniowych Współpraca z MARKS&SPENCER

14 Podjęte działania  Powołanie pełnomocników regionalnych do współpracy z ROPS  Spotkania w regionalnych ośrodkach polityki społecznej  Szkolenia kadry MONARU z zakresu tworzenia partnerstw oraz wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej  Dokonanie diagnoz lokalnych

15 Nasze atuty  Wiarygodność i doświadczenie Stowarzyszenia MONAR  Majątek własny Stowarzyszenia MONAR  Wielofunkcyjna baza na zajmowanych nieruchomościach  Baza kontaktów i przyjazne relacje z samorządem i lokalnymi podmiotami

16 WYZWANIA  ZNALEZIENIE DOBREGO POMYSŁU BIZNESOWEGO  BENEFICJENCI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI  BRAK DOŚWIADCZENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

17 OCZEKIWANIA  WSPARCIE TYPOWO BIZNESOWE DLA UTWORZENIA PODMIOTU GOSPODARCZEGO  - RZETELNA ANALIZA POMYSŁU BIZNESOWEGO  - PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANU  - PRZYGOTOWANIE PLANU MARKETINGOWEGO  - PRZYGOTOWANIE KADRY ZARZADZAJĄCEJ  - PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW  FINANSOWANIE ADEKWATNE DO POTRZEB BIZNESOWYCH W TYM WSKAZANIE RÓZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

18 Zapraszamy do współpracy! t.sierawska@monar.org tel. 510 20 63 63 www.monar.org


Pobierz ppt "EKONOMIA SPOŁECZNA - SZANSĄ NA WŁĄCZENIE SPOŁECZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google