Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzież a „dopalacze” - postawy i zachowania wprowadzenie Szkolenie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzież a „dopalacze” - postawy i zachowania wprowadzenie Szkolenie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej."— Zapis prezentacji:

1 Młodzież a „dopalacze” - postawy i zachowania wprowadzenie Szkolenie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2 2 Cele badania ankietowego: - poznawcze ( otrzymanie opisu i możliwości przewidywania zjawiska używania środków zastępczych wśród młodzieży), - praktyczne (opracowanie praktycznych wskazówek kierowanych pod adresem uczniów, nauczycieli, pedagogów).

3 3 Problemy badawczy szczegółowe: określenie „topografii” używania dopalaczy wśród młodzieży z podziałem na województwa, miasta, wsie; wskazanie wielkości badanej populacji używającej środków zastępczych ze względu na wiek, płeć, typ szkoły, rodzaj rodziny w jakiej są wychowywani; określenie wieku inicjacji kontaktów z „dopalaczami”; określenie natężenia zjawiska wśród badanych grup z uwzględnieniem sposobu używania (grupa / indywidualnie, rodzina / koledzy/ obce osoby, miejsce dom / dyskoteka/ szkoła;

4 4 ocena dostępności dopalaczy, subiektywna ocena środowiska pod kątem używania środków zastępczych; zbadanie stosunku młodych ludzi do dopalaczy i narkotyków (pozytywny, negatywny, obojętny); szacunkowa ocena poziomu wiedzy młodzieży na temat dopalaczy, określenie zachowań konsumenckich (kwota przeznaczona na środki zastępcze, częstotliwość zakupów, cena dopalaczy); sprecyzowanie kanałów dystrybucji (sklep, znajomi, dealer, ze szczególnym skoncentrowaniem na Internecie);

5 5 określenie właściwości psychologicznych badanych w obszarze : asertywność, reagowanie na sytuacje trudne, poziom agresji; określenie przyczyn i konsekwencji sięgania po środki zastępcze (presja grupy, ciekawość, moda, nuda, uzależnienie).

6 6 Struktura planowanego badania: Wstępnie sformułowano problem, opracowano narzędzie badawcze, które zostało poddane ocenie eksperckiej, Wybrano technikę badawczą - ankietę audytoryjną ze względu na niemal stuprocentową zwrotność materiału. dokonano zalecanych modyfikacji kwestionariusza. -

7 7 Dobór próby : 5500 uczniów uczniowie drugich klas gimnazjów oraz uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników), Przed losowaniem szkół uwzględniono dwie dodatkowe zmienne, tj. płeć uczniów i miejsce nauki. Ustalono wielkość próby z podziałem na województwa i typ szkoły spełniając założenia doboru warstwowego proporcjonalnego. -

8 8 Dobór próby : 5500 uczniów uczniowie drugich klas gimnazjów oraz uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników), Przed losowaniem szkół uwzględniono dwie dodatkowe zmienne, tj. płeć uczniów i miejsce nauki. Ustalono wielkość próby z podziałem na województwa i typ szkoły spełniając założenia doboru warstwowego proporcjonalnego. -

9 9 - RegionGimnazja Zasadnicze zawodowe LOTechnika Ponadgimnazjalne razem RAZEM dolnośląskie169686468200369 kujawsko-pomorskie138684958175313 lubelskie145466861175320 lubuskie6431222780144 łódzkie154506660176330 małopolskie23410890100298532 mazowieckie35591166118375730 opolskie5830192776134 podkarpackie149586269189338 podlaskie7722363290167 pomorskie1597558 191350 śląskie271108102116326597 świętokrzyskie82283538101183 warmińsko-mazurskie98463638120218 wielkopolskie2421298691306548 zachodniopomorskie105424139122227 POLSKA25001000 30005500 maksymalny błąd szacunku 1,963,1 1,791,32 Tab. Liczba respondentów z podziałem na województwa i typ szkoły

10 10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Młodzież a „dopalacze” - postawy i zachowania wprowadzenie Szkolenie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google