Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie finansowym Gminy Mściwojów Budżet Gminy Mściwojów na 2010r. został uchwalony przez Radę Gminy Mściwojów w dniu 2 grudnia 2009r. uchwałą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie finansowym Gminy Mściwojów Budżet Gminy Mściwojów na 2010r. został uchwalony przez Radę Gminy Mściwojów w dniu 2 grudnia 2009r. uchwałą."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie finansowym Gminy Mściwojów Budżet Gminy Mściwojów na 2010r. został uchwalony przez Radę Gminy Mściwojów w dniu 2 grudnia 2009r. uchwałą nr XXXII/224/09. Określał on dochody w wysokości ,00 zł oraz wydatki ,00 zł. Zaplanowano więc deficyt budżetowy w wysokości ,00 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu rozliczeń krajowych – kredytów i pożyczek – wolnych środków i zaciągniętym kredytem bankowym

2 Stan środków na rachunkach bankowych Na dzień 6 grudnia 2010 r., czyli uroczysta sesja ślubowania na wójta Stan głównego konta bankowego – rachunku bieżącego obsługi budżetu wynosił : ,00 zł przy dopuszczalnym limicie ,00 zł, -stan obecny tego samego rachunku wynosi ,60 zł przy dopuszczalnym limicie ,00 zł,

3 Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Na dzień 6 grudnia 2010 r., zadłużenie to wynosiło ,51 zł co daje przy stanie mieszkańców osób zadłużenie na jednego mieszkańca w wysokości : 1 791, 84 zł

4 Planowane do spłaty raty pożyczek i kredytów Do końca 2010 r. do spłaty przypadało ,00 zł rat pożyczek i kredytów oraz spłata kredytu na rachunku bieżącym ,00 zł. W roku 2011 do spłaty zaplanowane jest ,00 zł.

5 Zadłużenie z tytułu wystawionych i niezapłaconych faktur Na dzień 6 grudnia 2010 r., zadłużenie to wynosiło ,78 zł. Do wglądu jest zestawienie sporządzone na moją prośbę przez pracowników. W Urzędzie Gminy nie wypłacono wynagrodzeń za listopad (zaliczki po 500 zł). Składki ZUS nie zostały uregulowane w terminie. Część zobowiązań wynikała z realizowanych inwestycji.

6 Planowane na dzień 6 grudnia 2010 r. wpływy do budżetu do r. Na dzień 6 grudnia 2010 r., wzorem lat poprzednich planowane wpływy wysokości około ,00 zł. A więc na zapłacenie zaległych zobowiązań brakowało ponad ,00 zł. Dodatkowo wpływały kolejne faktury wynikające z podjętych wcześniej zobowiązań i zawartych umów.

7 Stan zadłużenia Informację o stanie finansów gminy pragnę zamknąć wiadomością o wielkości zadłużenia, które wg planu na 2011 rok wyniesie około 48,26%, a w 2012 roku będzie na poziomie około 55,60% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych przy 60% dopuszczalnych ustawowo. Jednak problemem nie są przekroczone wskaźniki bo ich nie przekroczono, ale brak płynności finansowej. Czyli wydatki w danym miesiącu są większe niż wpływy do budżetu i ciągle żyjemy na kredyt.

8 Inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych Zadanie pn. „Budowa Sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach Wartość całkowita ,16 Kwota wydatków kwalifikowanych ,74 Kwota dofinansowania z RPO ,50 Kwota dofinansowania z MSiT ,00 Wartość robót dodatkowych ,42 Procentowy poziom dofinansowania zewnętrznego 52,92%.

9 Inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych Zadanie pn. Remont budynków świetlic wiejskich: w Godziszowej, Luboradzu, Siekierzycach, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Zimniku oraz zakup wyposażenia świetlic. Wartość całkowita ,78 Koszty kwalifikowane ,22 Koszty niekwalifikowane ,37 Dofinansowanie PROW Dofinansowanie MKiDN Wartość robót dodatkowych ,19 Godziszowa – Luboradz Zimnik Siekierzyce ,19 Inspektor nadzoru – Procentowy poziom dofinansowania zewnętrznego 64,48 %.

10 Inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zimnik, Niedaszów i Marcinowice, modernizacja stacji uzdatniania wody w Targoszynie i sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn oraz modernizacja Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Grzegorzowie. Wartość całkowita ,04 Koszty kwalifikowane ,43 Koszty niekwalifikowane ,61 Dofinansowanie RPO , Wartość robót dodatkowych ????????? Procentowy poziom dofinansowania zewnętrznego 75,66 %.

11 Inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych Zadanie pn. Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach – wymiana pokrycia dachowego. Wartość całkowita ,18 Koszty kwalifikowane ,54 Koszty niekwalifikowane ,64 Dofinansowanie , Procentowy poziom dofinansowania zewnętrznego 63,10 %.


Pobierz ppt "Informacja o stanie finansowym Gminy Mściwojów Budżet Gminy Mściwojów na 2010r. został uchwalony przez Radę Gminy Mściwojów w dniu 2 grudnia 2009r. uchwałą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google