Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Brzeziny” Oś priorytetowa IV Działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Brzeziny” Oś priorytetowa IV Działanie."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Brzeziny” Oś priorytetowa IV Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii

2 Wnioskodawcą i beneficjentem projektu jest Gmina. W zasadach konkursu Zarząd Województwa Łódzkiego (obsługiwany przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) przedstawił beneficjentom następujące kryteria dotyczące łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej, która nie będzie przekraczała limitów: -w zakresie energii słonecznej- do 2 MWe/MWth -w zakresie energii biomasy - do 5 MWth/MWe Po zainstalowaniu urządzeń muszą być one bezwzględnie eksploatowane, gdyż gmina będzie kontrolowana i rozliczana przez 5 lat po wykonaniu z efektów ekologicznych przedsięwzięcia.

3 Właściciel nieruchomości może złożyć wniosek tylko na swój własny budynek mieszkalny. Projekt jest skierowany na wykorzystanie energii z zamontowanego źródła na potrzeby osoby fizycznej. Projekt nie obejmuje osób prowadzących działalność gospodarczą w domu mieszkalnym, jeśli w w/w/ budynku została wydzielona część pod działalność gospodarczą. W gospodarstwach rolnych wykorzystanie instalacji może służyć wyłącznie celom bytowym mieszkańców.

4  Zasady finansowania projektu:  85% - środki zewnętrzne  15% +Vat- Środki gminy Brzeziny + środki mieszkańców

5 Wartość wkładu własnego mieszkańców – uczestników projektu - może wzrosnąć lub zmaleć, ze względu na wyniki procedury przetargowej. Konieczność dokonania niezbędnych indywidualnych przeróbek w instalacjach użytkowników, które nie będą kosztami kwalifikowanymi projektu, będą musiały być sfinansowane przez właściciela budynku. Kosztem niekwalifikowanym jest między innymi: Przyłącze górnej wężownicy Grzałka elektryczna

6 Proponowane zestawy kolektorów słonecznych

7 Ze względu na uwarunkowania narzucone przez Zarząd Województwa Łódzkiego związane z kryteriami oceny, dającymi szanse na pozyskanie dofinansowania Gmina proponuje Państwu następujące warianty rozwiązań instalacji kolektorów słonecznych służących pozyskaniu energii z odnawialnych źródeł

8 ZESTAW 1 Zestaw solarny do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach domowych 1-3 osobowych, o mocy około 2 kW z 300 litrowym zasobnikiem. Szacunkowa wartość zestawu ok. 9 000 tys. netto. Przewidywana powierzchnia pomieszczenia potrzebna do zainstalowania urządzeń to ok. 2 m 2. Przewidywana powierzchnia dachu potrzebna do zainstalowania urządzeń to ok. 4m 2. ZESTAW 2 Zestaw solarny do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach domowych 4-6 os. o mocy ok. 3 kW z 300 l zasobnikiem. Szacunkowa wartość zestawu ok. 10 000 zł netto. Przewidywana powierzchnia pomieszczenia potrzebna do zainstalowania urządzeń to ok. 2 m 2. Przewidywana powierzchnia dachu potrzebna do zainstalowania urządzeń ok. 6m 2.

9 ZESTAW 3 Zestaw solarny do podgrzewania ciepłej wody w gospodarstwach domowych 7 os. I więcej o mocy około 6 kW z 400 l zasobnikiem. Szacunkowa wartość zestawu ok. 12 000 zł netto. Przewidywana powierzchnia pomieszczenia potrzebna do zainstalowania urządzeń to ok. 2 m 2. Przewidywana powierzchnia dachu potrzebna do zainstalowania urządzeń ok. 8m 2.

10 Kolektor/y solarneZbiornik solarny Grupa pompowa Naczynie wzbiorcze Armatura i rury solarne System montażowy Płyn solarny Elementy układu solarnego

11

12 Możliwości montażu kolektorów słonecznych.

13 Zestawy solarne mogą być instalowane na dachach budynków o największym nasłonecznieniu, na stelażach umieszczonych na ścianie bocznej lub balkonach. Ze względu na złożoność przepisów budowlanych należy unikać instalacji urządzeń na stelażach umieszczonych na gruncie. Pomieszczenia, w których planuje się instalację urządzeń solarnych powinny mieć odpowiednie wymiary (powierzchnia i wysokość) oraz bezpośredni dostęp do instalacji wodnej i elektrycznej. Ze względu na możliwość przejścia rur z dachu do wskazanego pomieszczenia poprzez przewody wentylacyjne wskazana jest bliskość kominów wentylacyjnych. Brak możliwości instalacji urządzeń na pokryciach dachowych z eternitu.

14 ZESTAW KOCIOŁ NA BIOMASĘ ( wyższa punktacja przy projekcie) Piec na biomasę (pellet) z podajnikiem o mocy 25 kW, szacunkowa wartość pieca ok. 13 000 zł netto. (Ze względu na duże gabaryty pieca na biomasę należy wziąć pod uwagę możliwość przetransportowania go do pomieszczenia kotłowni oraz wielkość otworu drzwiowego lub okiennego, wysokość pomieszczenia powinna wynosić min. 2,20 m. Przewidywana powierzchnia potrzebna do zainstalowania pieca to ok. 4 - 5 m 2.)

15 Kotły na biomasę Obecnie cena pelletu jest porównywalna z ceną węgla. Koszt ogrzania domu jednorodzinnego o powierzchni około 160 m² kotłem z podajnikiem zasilanym biomasą to w przybliżeniu 3000 zł rocznie. Zalety: surowiec jest surowcem odnawialnym, a więc ekologicznym czystość wygoda składowania pelletu, brykietu etc. kotły bezobsługowe – z automatycznym podajnikiem paliwa Wady: dodatkowe miejsce do składowania surowca

16 Warunki techniczne Kotły na biomasę wymagają takiej samej instalacji wentylacyjnej i komina jak te na węgiel. Instalacja grzewcza W tym wypadku kotły na biomasę nie różnią się od węglowych, a więc pracują najczęściej w instalacji systemu otwartego. Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej Mogą pracować przez cały rok – system automatyczny. Minimalny prześwit drzwi wejściowych 80 cm. Wymagane ok 4m 2 i wysokość ok 220 cm.

17 1.Zapisy osób chcących brać udział w programie. Termin składania deklaracji do 27.07.2016 r. do godz 15 00, 2. Podpisanie indywidualnych umów na użyczenie budynku oraz partycypacji w kosztach. W umowie zawarte będą zapisy związane z koniecznością wpłaty wkładu własnego. Dokonanie wpłaty wymagane będzie po zakończeniu postępowania przetargowego, a przed instalacją urządzenia. Zainstalowane urządzenia w okresie trwania projektu (5 lat od daty zakończenia projektu) pozostaną własnością gminy, po tym okresie przekazane zostaną właścicielom budynków. Etapy procedury przystąpienia do Projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Brzeziny ”

18 3.Wizja lokalna w wytypowanych budynkach w celu sprawdzenia możliwości instalacji urządzeń. Decyzja o zakwalifikowaniu nieruchomości do udziału w projekcie. 4. Po ocenie wniosku przez Zarząd Województwa Łódzkiego (prawdopodobnie w 2017 roku) i ewentualnym zakwalifikowaniu się gminy do dofinansowania, zostanie przeprowadzony przetarg, wyłoniony wykonawca, po czym nastąpi realizacja projektu. Prawdopodobny czas realizacji projektu 2017 – 2018 rok.


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Brzeziny” Oś priorytetowa IV Działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google