Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacja na inwestycję w OZE RPO Łódzkie 4.1.2 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacja na inwestycję w OZE RPO Łódzkie 4.1.2 2016."— Zapis prezentacji:

1 Dotacja na inwestycję w OZE RPO Łódzkie 4.1.2 2016

2 Podstawowe informacje o konkursie: Termin złożenia wniosku: 2 września 2016 Planowany termin wyników: styczeń 2017 Kto może składać wniosek: m.in. Przedsiębiorcy Alokacja (ilość środków w konkursie): 88 mln zł Max dotacji: 85% kosztów kwalifikowanych (uwaga: koszty kw. nie obejmują VAT) Cross financing: max 10% (czyli do 95% dotacji!!!) Sposób rozliczania: max 90% zaliczki !!! Możliwość wnioskowania z Partnerami: TAK Wskaźniki główne: rezultatu i produktu: rok n, … rok n+9 Wskaźniki horyzontalne: ilość utrzymanych i nowych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia Pozwolenie na budowę: nie potrzebne przed złożeniem wniosku Podział kosztów: wg zadań, wg kategorii

3 Podstawowe informacje o konkursie: Dotyczy: − elektrowni wodnych − instalacji wykorzystujących energię słoneczną, − elektrowni wiatrowych, − instalacji wykorzystujących energię geotermalną, − instalacji wykorzystujących biomasę, − instalacji wykorzystujących biogaz.. Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów: − w zakresie energii wodnej, wiatrowej, biomasy – do 5 Mwe − w zakresie energii słonecznej i geotermalnej – do 2 MWe/MWth − w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth − w zakresie energii biogazu – do 1 MWe

4 Podstawowe informacje o konkursie: Kryteria merytoryczne ogólne (33 pkt): Stopień gotowości organizacyjno-instytucjonalnej (0-4) Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami (0-8) Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady „n+3” – zakończyć projekt w 3 lata (0/6) Stopień przygotowania do realizacji projektu (0-8) Partnerstwo (2) Wkład własny (3 – za +10%, czyli nie 85% dotacji, tylko 75%) Oddziaływanie projektu na Obszary Strategicznej Interwencji (2)

5 Podstawowe informacje o konkursie: Kryteria merytoryczne szczegółowe (48 pkt): Stopień wykorzystania potencjału w zakresie altern. ZE (0-4) (rekuperacja, 2 rodzaje oze) Efekt ekologiczny (10) Nakłady inw. na 1 MW mocy zainstalowanej (12) kwartyl wg listy wniosków Nakłady inw. na wyprodukowanie 1 MWh energii (8) kwartyl wg listy wniosków Dystrybucja do sieci (1) Efekt ekologiczny – redukcja CO2 (3) 3 za 40% w stosunku do stanu wyjściowego Efekt ekologiczny – redukcja pyłu zawierzonego PM 10 (3) za 20% jw. Efekt ekologiczny – redukcja pyłu zawieszonego PM 2,5 (3) za 20% jw. Efekt ekologiczny – redukcja benzo(a)pirenu (3) za 15% jw. Realizacja projektu na obszarze wiejskim (1)

6 Podstawowe informacje o konkursie: Kryteria merytoryczne szczegółowe (48 pkt): Stopień wykorzystania potencjału w zakresie altern. ZE (0-4) (rekuperacja, 2 rodzaje oze) Efekt ekologiczny (10) Nakłady inw. na 1 MW mocy zainstalowanej (12) kwartyl wg listy wniosków Nakłady inw. na wyprodukowanie 1 MWh energii (8) kwartyl wg listy wniosków Dystrybucja do sieci (1) Efekt ekologiczny – redukcja CO2 (3) 3 za 40% w stosunku do stanu wyjściowego Efekt ekologiczny – redukcja pyłu zawierzonego PM 10 (3) za 20% jw. Efekt ekologiczny – redukcja pyłu zawieszonego PM 2,5 (3) za 20% jw. Efekt ekologiczny – redukcja benzo(a)pirenu (3) za 15% jw. Realizacja projektu na obszarze wiejskim (1)

7 Określenie statusu MSP:

8 Mapa pomocy publicznej: Dotyczy: poziom dofinansowania w poszczególnych regionach

9 Podstawowe informacje o konkursie: Dotyczy: 1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji OZE w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki. Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii). Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.

10 Model współpracy przy pisaniu wniosku: Opracowanie przez Electrotile Sp. z o.o.: Studium wykonalności Dokumentacja budowlana Postępowanie wyboru dostawcy Wniosek o dotację

11 Kontakt Władysław Farafonow Dyrektor Sprzedaży wf@electrotile.com www.electrotile.com mobile: +48 606 814 361 Adres: Lublin, Dobrańskiego 4 Warszawa, Puławska 465


Pobierz ppt "Dotacja na inwestycję w OZE RPO Łódzkie 4.1.2 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google