Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI- KURS TWORZENIA ŚWIEC I MYDEŁ OZDOBNYCH"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI- KURS TWORZENIA ŚWIEC I MYDEŁ OZDOBNYCH""— Zapis prezentacji:

1 "KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI- KURS TWORZENIA ŚWIEC I MYDEŁ OZDOBNYCH"

2 Wartość dofinansowania projektu 46.100,00 zł Okres realizacji 02.07.2012r. - 28.09.2012 r.

3 Projekt realizowany w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w ramach konkursu nr 7/6.3/2010 ogłoszonego przez Wójewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

4

5 Projekt skierowany był do osób zamieszkujących obszary gmin wiejskich wchodzących w skład LGD "Vistula -Terra Culmensis", tj. Gmin: Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno. Wsparciem zostało objętych 20 osób, w tym 10 osób o statusie: bezrobotne (w tym 4 długotrwale bezrobotne) oraz 10 osób o statusie: nieaktywne zawodowo.

6 Kurs odbywał się: - na terenie gminy Stolno – Gorzuchowo, - na terenie gminy Lisewo - Sala Sesyjna, - na terenie gminy Grudziądz - szkoła w Wałdowie, - na terenie gminy Chełmno - świetlica w Nowejwsi Chełmińskiej. Każda z grup liczyła po 5 osób.

7 Program kursu zawierał - 4 godziny – wprowadzenie teoretyczne – omówienie technik i wykorzystywanego materiału, ie - 17 godzin – tworzenie mydeł różnymi technikami: podstawowe, oliwkowe, palmowe, kokosowe, z jojoba, z masłem shea, z oliwą z oliwek, z lanoliną, peelingujące, w tym pakowanie wytworzonych mydeł, - 17 godzin – tworzenie świec w jednym kolorze oraz wielokolorowych, o różnych kształtach: - parafinowych, w tym z zatopionymi elementami (suszone owoce, warzywa, nasiona, koraliki, ziarna, brokat, suszone liście, zioła, konfetti, inne, w tym ozdabianie świec różnymi metodami; min.: stemple, decupage, różnymi gotowymi zawieszkami, elementami, w tym pakowanie wytworzonych świec, - żelowych, w tym z zatopionymi owocami morza (muszle, rozgwiazdy), z piaskiem, z kwiatami, trawami, kamieniami, inne, w tym pakowanie wytworzonych świec, - 16 godzin z zakresu obsługi kasy fiskalnej.

8 Cel główny projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych 20 mieszkanek z gmin wiejskich: Stolno, Chełmno, Lisewo z gmin wiejskich: Stolno, Chełmno, Lisewo i Grudziądz poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie pozarolniczym w okresie od lipca do wrzesnia 2012 r. pracy w zawodzie pozarolniczym w okresie od lipca do wrzesnia 2012 r.

9 e szczegółowe: Cele szczegółowe: - rozwój kwalifikacji zawodowych i nowych umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy u 20 kobiet z obszarów wiejskich, umiejętności atrakcyjnych na rynku pracy u 20 kobiet z obszarów wiejskich, - zwiększenie motywacji u 20 kobiet bezrobotnych z obszaru LGD do podjęcia zatrudnienia, z obszaru LGD do podjęcia zatrudnienia, - zwiększenie poziomu zdolności do zatrudnienia u 20 kobiet - mieszkanek terenu LGD, kobiet - mieszkanek terenu LGD, - podniesienie poziomu świadomości na temat znaczenia aktywizacji zawodowej na poziomie znaczenia aktywizacji zawodowej na poziomie lokalnym wśród 20 osób (20 K). lokalnym wśród 20 osób (20 K).

10 Wskaźniki rezultatu: - liczba osób z obszaru gmin wiejskich: Stolno, Lisewo, Chełmno i Grudziądz, które ukończyły udział w projekcie podnoszącym kwalifikacje zawodowe – łącznie 20 kobiet, w tym 10 bezrobotnych, - liczba osób z obszaru gmin wiejskich: Stolno, Lisewo, Chełmno i Grudziądz, w wieku 15-24 lata, które ukończyły udział w projekcie podnoszącym kwalifikacje zawodowe – 3 osoby,.

11 Wskaźniki rezultatu: - liczba osób z obszaru gmin wiejskich: Stolno, Lisewo, Chełmno i Grudziądz, w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie podnoszącym kwalifikacje zawodowe – 8 osób, - liczba osób z obszaru gmin wiejskich: Stolno, Lisewo, Chełmno i Grudziądz, u których wzrosła motywacja do podjęcia zatrudnienia – 20 osób,.

12 Wskaźniki rezultatu: - liczba osób z obszaru gmin wiejskich: Stolno, Lisewo, Chełmno i Grudziądz, w wieku 50-64 lata, ś u których zwiększył się poziom zdolności do zatrudnienia – 8 osób, śś - liczba osób z obszaru gmin wiejskich: Stolno, Lisewo, Chełmno i Grudziądz, u których został podniesiony poziom świadomości na temat znaczenia aktywizacji zawodowej na poziomie lokalnym – 20 osób,.

13 Monitoring wskaźników: - udział w projekcie zakończyło 20 kobiet, zamieszkujące obszary wiejskie, w tym: - w wieku 15-24 lata – 3 osoby, - w tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 20 osób, - w wieku 50 - 64 lata – 8 osób, - w tym: * bezrobotnych – 10 osób, - długotrwale bezrobotnych – 4 osoby, * nieaktywnych zawodowo – 10 osób. - w tym powyżej 45 r.ż. - 9 osób..

14 1 Produkty: - 38 godzin przeprowadzonego kursu zawodowego oraz 16 godzin zajęć z zakresu obsługi kasy fiskalnej, - 1 kurs zawodowy, - 1 inicjatywa mająca na celu aktywizację zawodową mieszkańców z obszarów wiejskich, - liczba uczestników w zajęciach – 20 osób, ś - liczba uzyskanych zaświadczeń – 20 sztuk, - liczba spotkań w ramach kursu – 35 spotkań,

15 Kurs prowadzony był przez firmę szkoleniową Akademia Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Gdańsku Filia w Toruniu. TRENERZY:

16 Ewa Majewska Moduł: Świece Prowadzi Firmę E-MIR

17 Beata Podsiadły Moduł: mydła Prowadzi Firmę Akademia Cztery Pory Roku

18 Marian Skibicki Moduł: kasy fiskalne Prowadzi Firmę "Ata"

19 www.lgdvistula.org www.lgdvistula.org Dziękuję za uwagę Ilona Figura Kierownik projektu ze strony LGD "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"


Pobierz ppt ""KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI- KURS TWORZENIA ŚWIEC I MYDEŁ OZDOBNYCH""

Podobne prezentacje


Reklamy Google