Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty."— Zapis prezentacji:

1 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 1

2 Zarząd Powiatu Węgrowskiego informuje, że w 2015 roku zrealizowane zostało zadanie p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie na odc. w km od 0+743 do km 1+900 dł. 1157 mb.” 2 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

3 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Zakres inwestycji obejmował:  przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie na odcinku w km od 0 + 743 do km 1 + 900długość odcinka 1157 mb,  budowę kładki dla ruchu pieszo – rowerowego na moście na rzece Ada zlokalizowanym na ul. Szamoty w Węgrowie na odcinku w km od 0 + 743 do km 1 + 900  wykonanie kanalizacji deszczowej 3 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

4 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Roboty na odcinku w km od 0 + 743 do km 1 + 900 długość odcinka 1157 mb w tym:  prace pomiarowe, wycinkę drzew  rozbiórkę istniejących krawężników (731 m), obrzeży (290 m), chodników (290 m2)  piaskowanie i prostowanie elementów konstrukcyjnych – 20 m  wykonanie nawierzchni – 16,200 m2, podbudowy – 7711,00 m2  wykonanie nawierzchni na jezdni : warstwa wiążąca (6528 m2) i ścieralna (6627 m2)  wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym zjazdów i zatoczek – 1428 m2  wykonanie podbudowy pod zjazdami (941 m2) i nawierzchni zjazdów z kostki brukowej (941 m2) 4 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

5 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Roboty na odcinku w km od 0 + 743 do km 1 + 900 długość odcinka 1157 mb w tym:  wykonanie: podbudowy pod chodnik (3387 m2), nawierzchni chodników typu polbruk (3387 m2)  wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych dotykowych – 22,400 m2  umocnienie skarp i dna rowów płytami EKO – 584 m2  montaż barier ochronnych stalowych – 321 m  oznakowanie poziome i pionowe, oraz system aktywnego przejścia dla pieszych z detekcją ruchu zasilany solarnie 5 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

6 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 6 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

7 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 7 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

8 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Zakres inwestycji obejmował: Wykonanie kanalizacji deszczowej w tym:  wykonanie kanału deszczowego o długości 1133 mb  budowę zbiornika przepompowni wód deszczowych z rurociągiem tłocznym  kanałów z rur PCV o średnicy 200 mm – 217 mb  studni kanalizacyjnych kontrolnych – 42 szt.  studni deszczowych – 63 szt. 8 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

9 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 9 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

10 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 10 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

11 Zakres inwestycji obejmował: Rozbudowę mostu na rzece Ada o kładkę dla ruchu pieszo – rowerowego w tym:  wytyczenie i obsługę geodezyjną inwestycji  wykonanie ścianki szczelnej – 321 m3  zasypanie wykopów fundamentowych – 314 m3  wbicie pali żelbetowych prefabrykowanych wraz z próbami obciążenia – 36 m  zbrojenie – 6 400,00 kg  położenie betonu konstrukcyjnego i niekonstrukcyjnego – 111,80 m3  wykonanie izolacji cienkiej (207,50 m2) i nawierzchni z żywic syntetycznych (55,50 m2)  ustawienie balustrady – 59,50 m Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 11 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

12 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Rozbudowę mostu na rzece Ada o kładkę dla ruchu pieszo – rowerowego w tym:  wykonanie podbudowy – 136 m2  ustawienie krawężnika i obrzeża – 60,80 m  ułożenie nawierzchni ścieżki z kostki betonowej – 136 m2, oraz ścieku ulicznego – 41,80 m  ustawienie balustrady – 59,50 m  wykonanie podbudowy – 136 m2  ustawienie krawężnika i obrzeża – 60,80 m  ułożenie nawierzchni ścieżki z kostki betonowej – 136 m2, oraz ścieku ulicznego – 41,80 m 12 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

13 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 13 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

14 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie 14 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

15 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Koszt wykonania zadania: 3 506 674,98 zł Wkład własny Powiatu Węgrowskiego: 918 550,07 zł Środki od Miasta Węgrów : 877 485,91 zł Środki w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój : 1 710639,00 zł 15 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju

16 Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty w Węgrowie Główny Inwestor: Powiat Węgrowski www.powiatwegrowski.pl www.powiatwegrowski.pl Partner projektu: Miasto Węgrów www.wegrow.com.pl 16 Starostwo Powiatowe w Węgrowie Wydział Inwestycji i Rozwoju


Pobierz ppt "Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4223 W ul. Szamoty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google