Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Program Operacyjny Kapitał Ludzki-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Program Operacyjny Kapitał Ludzki-"— Zapis prezentacji:

1 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, priorytet 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Okres realizacji: 01.06.2011 – 30.11.2012 Wartość projektu: 588 131,40 zł. wartość dofinansowania: 506 025,00 zł. wkład własny rzeczowy

3 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Cel ogólny: Poprawa jakości i dostępu do usług świadczonych przez starostwo nowotarskie poprzez usprawnienie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego z wykorzystaniem dedykowanej metodyki oraz aplikacji informatycznych wspomagających zarządzanie projektami (do końca 2012 r.)

4 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Zadania: 1. Wdrożenie Systemu Zarządzania Projektami w Starostwie Nowotarskim 2. Budowanie dedykowanej zintegrowanej aplikacji informatycznej 3. Projekt pilotażowy przygotowania budżetu na rok 2013 4. Ewaluacja procesu wdrożenia i budowa Modelu Wdrożenia Systemu Zarządzania Projektami w JST 5. Przygotowanie strony internetowej w zakresie publikacji usług w BIP i prowadzenia konsultacji społecznych 6. Upowszechnianie standardów zarządzania zadaniami JST oraz popularyzacja wypracowanych narządzi

5 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Zadania i etapy: 1.Wdrożenie Systemu Zarządzania Projektami w Starostwie Nowotarskim 1.1. Opracowanie „ Oceny orientacji zadaniowej i projektowej Samorządu”, 1.2. Przeprowadzenie szkoleń- zarządzanie strategiczne oraz opracowanie systemu monitoringu i ewaluacji strategii 1.3. Budowanie innowacyjnej metodyki zarządzania zadaniami JST przez projekty, 1.4. Przeprowadzenie szkoleń- zarządzanie projektami 1.5. Przeprowadzenie szkoleń dla grupy osób, które przystąpią do certyfikacji IPMA

6 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Zadania i etapy: 2. Budowanie dedykowanej zintegrowanej aplikacji informatycznej 2.1. Opracowanie aplikacji informatycznej do zarządzania projektami w oparciu o przygotowaną metodykę, 2.2. Przeprowadzenie szkoleń- wykorzystanie dedykowanej aplikacji oraz przygotowanie spisu usług publicznych świadczonych przez Starostwo,

7 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Zadania i etapy: 3.Projekt pilotażowy przygotowania budżetu na rok 2013 3.1. Udział konsultantów w przygotowaniu budżetu na rok 2013 w oparciu o planowane projekty i usługi administracyjne. Działanie to realizowane będzie przez przeszkolonych pracowników Starostwa przy pomocy konsultantów przygotowujących metodologię jak i narzędzia informatyczne.

8 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Zadania i etapy: 4. Ewaluacja procesu wdrożenia i budowa Modelu Wdrożenia Systemu Zarządzania Projektami w JST 4.1. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 4.2. Opracowanie całościowe dokumentu ewaluacji- uwzględniającego konieczne zmiany Modelu Wdrożenia Systemu Zarządzania Projektami w JST(ex-post) zawierającego procedurę aktualizowania opisu usług świadczonych w JST,

9 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Zadania i etapy: 5. Przygotowanie strony internetowej w zakresie publikacji usług w BIP i prowadzenia konsultacji społecznych 5.1. Opracowanie zawartości merytorycznej strony, 5.2. Opracowanie narzędzia informatycznego,

10 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Zadania i etapy: 6. Upowszechnianie standardów zarządzania zadaniami JST oraz popularyzacja wypracowanych narządzi 6.1. Organizacja konferencji lokalnej,

11 P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Harmonogram realizacji zadań:

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "P OWIAT N OWOTARSKI – S TAROSTWO P OWIATOWE W N OWYM T ARGU Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. Program Operacyjny Kapitał Ludzki-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google