Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail: sp189@op.pl www.sp189.szkoly.lodz.pl

2 Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1968 roku, posiadamy więc ponad 40-letnie doświadczenie w kształceniu i wychowywaniu młodych pokoleń. Obecnie uczęszcza do nas 330 uczniów skupionych w 14 klasach.

3 Do dyspozycji naszych uczniów posiadamy: salę gimnastyczną salę do gimnastyki korekcyjnej salę do gry w tenisa stołowego duże boisko z placem zabaw w ramach projektu Wesoła Szkoła pracownię komputerową z dostępem do Internetu dostęp do Internetu w wielu pracowniach przedmiotowych salę audiowizualną świetlicę szkolną świetlicę profilaktyczno – terapeutyczną bibliotekę wyposażoną w nowoczesne centrum multimedialne i informacyjne stołówkę opiekę pielęgniarki szkolnej sklepik szkolny Do dyspozycji naszych uczniów posiadamy: salę gimnastyczną salę do gimnastyki korekcyjnej salę do gry w tenisa stołowego duże boisko z placem zabaw w ramach projektu Wesoła Szkoła pracownię komputerową z dostępem do Internetu dostęp do Internetu w wielu pracowniach przedmiotowych salę audiowizualną świetlicę szkolną świetlicę profilaktyczno – terapeutyczną bibliotekę wyposażoną w nowoczesne centrum multimedialne i informacyjne stołówkę opiekę pielęgniarki szkolnej sklepik szkolny

4 Promujemy zdrowy styl życia. Należymy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły Dla Zdrowia w Europie. Proponujemy interesujące formy pracy: zajęcia integracyjne i warsztatowe wewnątrzszkolne programy wychowawcze o profilu zdrowotnym realizację haseł prozdrowotnych w cyklu sześcioletnim Promujemy zdrowy styl życia. Należymy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły Dla Zdrowia w Europie. Proponujemy interesujące formy pracy: zajęcia integracyjne i warsztatowe wewnątrzszkolne programy wychowawcze o profilu zdrowotnym realizację haseł prozdrowotnych w cyklu sześcioletnim

5 Rozwijamy zdolności i zainteresowania: koło matematyczne koło teatralno - literackie koło konsumenckie koło plastyczne koło języka angielskiego koło przyrodnicze Klub "Wiewiórka" Klub Europejski Klub „Mały Europejczyk” koło informatyczne trening twórczego myślenia zespół wokalno - taneczny Ćwierćnuty oraz Małe Ćwierćnutki Rozwijamy zdolności i zainteresowania: koło matematyczne koło teatralno - literackie koło konsumenckie koło plastyczne koło języka angielskiego koło przyrodnicze Klub "Wiewiórka" Klub Europejski Klub „Mały Europejczyk” koło informatyczne trening twórczego myślenia zespół wokalno - taneczny Ćwierćnuty oraz Małe Ćwierćnutki

6 Realizujemy ciekawe programy wychowawcze i innowacje pedagogiczne: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III” – program rozwoju dla szkół podstawowych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; w ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe: dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne, logopedyczne, terapii pedagogicznej, muzykoterapii, koło plastyczne. Program o profilu kulturalnym z elementami aktywności ruchowej „Z angielskim po Europie” – poszerzony język angielski dla najmłodszych „Bliżej przyrody” – innowacja pedagogiczna dla najmłodszych „Odkrywanie nowych światów: świat plastyki - świat książki" – innowacja pedagogiczna dla uczniów klas starszych Realizujemy ciekawe programy wychowawcze i innowacje pedagogiczne: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III” – program rozwoju dla szkół podstawowych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; w ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe: dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne, logopedyczne, terapii pedagogicznej, muzykoterapii, koło plastyczne. Program o profilu kulturalnym z elementami aktywności ruchowej „Z angielskim po Europie” – poszerzony język angielski dla najmłodszych „Bliżej przyrody” – innowacja pedagogiczna dla najmłodszych „Odkrywanie nowych światów: świat plastyki - świat książki" – innowacja pedagogiczna dla uczniów klas starszych

7 Współpracujemy ze szkołami państw europejskich w ramach programu Comenius. Obecnie nasza placówka jest partnerem w projekcie w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" pod tytułem: "Moja szkoła- moją twierdzą". Główny cel projektu to zachęcanie uczniów do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły poprzez uczęszczanie na koła zainteresowań, zajęcia wyrówawcze oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Kraje, z którymi współpracujemy to: Litwa - Siauliai - koordynator projektu, Włochy - wyspa Lampedus’,Turcja – Stambul, Rumunia – Comarna, Bułgaria - Vratsa Współpracujemy ze szkołami państw europejskich w ramach programu Comenius. Obecnie nasza placówka jest partnerem w projekcie w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" pod tytułem: "Moja szkoła- moją twierdzą". Główny cel projektu to zachęcanie uczniów do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły poprzez uczęszczanie na koła zainteresowań, zajęcia wyrówawcze oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Kraje, z którymi współpracujemy to: Litwa - Siauliai - koordynator projektu, Włochy - wyspa Lampedus’,Turcja – Stambul, Rumunia – Comarna, Bułgaria - Vratsa

8 Wspieramy naszych uczniów prowadząc: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne terapię logopedyczną zajęcia z profilaktyki uzależnień terapię pedagogiczną Posiadamy certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” Umożliwiamy młodszym dzieciom odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela podczas pobytu w szkole Wspieramy naszych uczniów prowadząc: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne terapię logopedyczną zajęcia z profilaktyki uzależnień terapię pedagogiczną Posiadamy certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” Umożliwiamy młodszym dzieciom odrabianie prac domowych pod opieką nauczyciela podczas pobytu w szkole

9 Zapewniamy naszym uczniom opiekę i organizujemy czas wolny: Świetlica organizuje różnorodne zajęcia od 7.00. do 17.00. Pedagog szkolny współpracuje z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, prowadzi terapię pedagogiczną. Stołówka zapewnia uczniom smaczne, tanie obiady. W czasie półkolonii zimowych organizujemy opiekę i liczne zajęcia – muzea, kino, teatr, basen, obiekty sportowo –rekreacyjne. Akcje „Szklanka mleka’ oraz „Warzywa i owoce” dla każdego ucznia cieszą się ogromnym powodzeniem. Zapewniamy naszym uczniom opiekę i organizujemy czas wolny: Świetlica organizuje różnorodne zajęcia od 7.00. do 17.00. Pedagog szkolny współpracuje z rodzicami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, prowadzi terapię pedagogiczną. Stołówka zapewnia uczniom smaczne, tanie obiady. W czasie półkolonii zimowych organizujemy opiekę i liczne zajęcia – muzea, kino, teatr, basen, obiekty sportowo –rekreacyjne. Akcje „Szklanka mleka’ oraz „Warzywa i owoce” dla każdego ucznia cieszą się ogromnym powodzeniem.

10 Organizujemy liczne zajęcia sportowo – rekreacyjne: zajęcia na basenie liczne imprezy oraz konkursy sportowe organizowane na terenie szkoły i poza nią zajęcia SKS – piłka nożna, piłka siatkowa, gimnastyka usportowiona, gry zespołowe i zajęcia ogólnorozwojowe wycieczki szkolne i klasowe „zielone szkoły” Organizujemy liczne zajęcia sportowo – rekreacyjne: zajęcia na basenie liczne imprezy oraz konkursy sportowe organizowane na terenie szkoły i poza nią zajęcia SKS – piłka nożna, piłka siatkowa, gimnastyka usportowiona, gry zespołowe i zajęcia ogólnorozwojowe wycieczki szkolne i klasowe „zielone szkoły”

11 Doskonalimy talenty muzyczne i taneczne. Nasze zespoły Ćwiercnuty i Małe Ćwiercnutki zdobywają liczne nagrody w konkursach wojewódzkich i ogólnołódzkich. Doskonalimy talenty muzyczne i taneczne. Nasze zespoły Ćwiercnuty i Małe Ćwiercnutki zdobywają liczne nagrody w konkursach wojewódzkich i ogólnołódzkich.

12 Nasi uczniowie osiągają: wysokie wyniki klasyfikacji wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej powyżej średniej ogólnołódzkiej i ogólnokrajowej sukcesy w międzyszkolnych i ogólnołódzkich konkursach sportowych i przedmiotowych Nasi uczniowie osiągają: wysokie wyniki klasyfikacji wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej powyżej średniej ogólnołódzkiej i ogólnokrajowej sukcesy w międzyszkolnych i ogólnołódzkich konkursach sportowych i przedmiotowych

13 Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci i ich Rodziców do rozpoczęcia przygody z edukacją w naszej szkole! Chcąc stopniowo wdrażać najmłodszych do obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2012/2013 pragniemy zaproponować dzieciom i ich Rodzicom naszą klasę przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówkę) dla pięcio- i sześciolatków. Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci i ich Rodziców do rozpoczęcia przygody z edukacją w naszej szkole! Chcąc stopniowo wdrażać najmłodszych do obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2012/2013 pragniemy zaproponować dzieciom i ich Rodzicom naszą klasę przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówkę) dla pięcio- i sześciolatków.

14 Uczniom zerówki zapewniamy przede wszystkim: realizację programu edukacyjnego dostosowanego do możliwości i potrzeb rozwojowych pięcio – sześcioletnich dzieci, udział w zajęciach dydaktycznych w doskonale wyposażonej pracowni, naukę języka angielskiego w ramach realizowanego programu, opiekę świetlicy szkolnej w godz. 7 00 - 17 00 (małe grupy, odpowiednio przygotowane pomieszczenia, nowoczesny szkolny plac zabaw), trzy pyszne domowe posiłki w stołówce szkolnej, możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez 8 Gromadę Zuchową „Wesołe Wiewiórki”. Uczniom zerówki zapewniamy przede wszystkim: realizację programu edukacyjnego dostosowanego do możliwości i potrzeb rozwojowych pięcio – sześcioletnich dzieci, udział w zajęciach dydaktycznych w doskonale wyposażonej pracowni, naukę języka angielskiego w ramach realizowanego programu, opiekę świetlicy szkolnej w godz. 7 00 - 17 00 (małe grupy, odpowiednio przygotowane pomieszczenia, nowoczesny szkolny plac zabaw), trzy pyszne domowe posiłki w stołówce szkolnej, możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez 8 Gromadę Zuchową „Wesołe Wiewiórki”.

15 To tylko niektóre z walorów naszej placówki. Nie sposób opisać wszystkiego w zaledwie kilku zdaniach. Pozostałe z nich będziecie Państwo odkrywać wraz z dzieckiem dzień po dniu, podczas całego cyklu nauczania. Serdecznie Was do tego zachęcamy! Zapraszamy Rodziców wraz ze swoimi pociechami do odwiedzenia naszej szkolnej witryny www.sp189.szkoly.lodz.pl To tylko niektóre z walorów naszej placówki. Nie sposób opisać wszystkiego w zaledwie kilku zdaniach. Pozostałe z nich będziecie Państwo odkrywać wraz z dzieckiem dzień po dniu, podczas całego cyklu nauczania. Serdecznie Was do tego zachęcamy! Zapraszamy Rodziców wraz ze swoimi pociechami do odwiedzenia naszej szkolnej witryny www.sp189.szkoly.lodz.pl


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk Łódź ul. Kossaka 19 042 – 643 -45 -49 e – mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google