Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus S.A. Poznań, 27.01.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus S.A. Poznań, 27.01.2011."— Zapis prezentacji:

1

2 Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus S.A. Poznań, 27.01.2011 r.

3 „Nowoczesna myśl, pasja, dynamizm i profesjonalne działanie, oparte na realizacji oczekiwań naszych klientów, by uwierzytelniała nas skuteczność…”

4 Zapotrzebowanie na środki finansowe

5 Źródło: Electus S.A.

6 Zapotrzebowanie szpitali na środki finansowe na koniec 2010 r. przekroczyło 1,1 mld zł Najwięcej środków w 2010 r. potrzebowały szpitale z województwa mazowieckiego (ok. 320 mln zł) Największą dynamikę wzrostu potrzeb zaobserwowano w województwie opolskim Potrzeby inwestycyjne szpitali wzrastają w związku z dostosowywaniem ich standardów do norm europejskich Wnioski

7 Zobowiązania szpitali publicznych

8

9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

10 Zobowiązania szpitali publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

11 Zobowiązania szpitali publicznych

12 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

13 Województwa dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie jako jedyne odnotowały w III kw. 2010 roku spadek zobowiązań wymagalnych w porównaniu do 2009 r. Województwa dolnośląskie, lubuskie oraz pomorskie odnotowały w III kw. 2010 roku również spadek zobowiązań wymagalnych w porównaniu do 2009 r. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku szpitali MSWiA, które odnotowały spadek obydwóch rodzajów zobowiązań. W szpitalach MON wzrosły zobowiązania wymagalne oraz ogółem Wnioski

14 Korelacja między zapotrzebowaniem szpitali na środki finansowe a zadłużeniem wymagalnym

15 Zapotrzebowanie szpitali a zadłużenie wymagalne

16 Cztery z pięciu województw mających największe zobowiązania wymagalne, wykazywało także największe zapotrzebowanie na środki finansowe w badanym okresie Województwa małopolskie, lubuskie oraz opolskie zgłaszały zapotrzebowanie na środki przewyższające wartość ich zobowiązań wymagalnych Pomimo dużego zadłużenia (159,2 mln) województwo kujawsko-pomorskie wykazuje znikome zapotrzebowanie (7,4 mln) na środki finansowe Wnioski

17 Case Study Electus S.A. Źródło: opracowanie własne – Electus S.A.

18 Dłużnik: Publiczna Placówka Służby Zdrowia Organ tworzący: Marszałek Wartość zobowiązań wymagalnych na wrzesień 2010: 10 090 432 PLN

19 Stan Wyjściowy Wartość zobowiązań wymagalnych, zagrożonych egzekucją komorniczą wynosi 9 289 506 PLN Oprócz powyższego zadłużenia szpital proponuje włączenie do procesu restrukturyzacji finansowej zobowiązań czterech wierzycieli, już wcześniej objętych ugodą Najistotniejszym aspektem dla szpitala jest otrzymanie rozwiązania, które pozwoli placówce na terminowe regulowanie wynagrodzeń oraz bieżących wydatków

20 Sytuacja początkowa przepływów pieniężnych szpitala zobowiązania bez pokrycia 12 206 647 zł

21 Propozycje Electus S.A. Po przeprowadzeniu audytu zaproponowano model współpracy oparty na nowym produkcie finansowym, umożliwiającym spłatę zobowiązania w okresie 6 lat, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego funkcjonowania jednostki.

22 Sytuacja po restrukturyzacji zobowiązań Zobowiązania bez pokrycia 3 705 123 zł

23 Osiągnięte cele Zapewnienie placówce stabilnego funkcjonowania Rozłożenie ciężaru spłaty uciążliwego zadłużenia na okres kilku lat Znaczące obniżenie zobowiązań bez pokrycia: 12 206 647 PLN - 8 501 524 PLN = 3 705 123 PLN

24 Podsumowanie Większość szpitali publicznych poszukuje środków finansowych na spłatę zobowiązań wymagalnych Województwa opolskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie radzą sobie najlepiej z regulowaniem zobowiązań wymagalnych Menedżerowie publicznej służby zdrowia są świadomi potrzeb podległych im szpitali i coraz chętniej korzystają z alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji Zobowiązania wymagalne stanowią duże ryzyko w funkcjonowaniu SP ZOZ-ów oraz niosą zagrożenie destabilizacji świadczeń medycznych

25


Pobierz ppt "Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus S.A. Poznań, 27.01.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google