Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Natura 2000 Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Natura 2000 Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych."— Zapis prezentacji:

1 Natura 2000 Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Podstawą programu Natura 2000 są dwie unijne dyrektywy – dyrektywa ptasia, przyjęta w 1979 roku a następnie zastąpiona dyrektywą z 2009 roku oraz dyrektywa siedliskowa (habitatowa) z 1992 roku. Cała sieć Natura 2000 liczy ponad 26400 obszarów zajmujących ponad 318 tys. km² powierzchni morskiej i ponad 788 tys. km² powierzchni lądowej, co stanowi 18% powierzchni krajów Unii Europejskiej

2 Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie ateńskim z 16 kwietnia 2003 r., stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski i dziewięciu innych krajów europejskich do Unii Europejskiej. Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. Obszary Natura 2000 na terenie Polski

3 Unijne Dyrektywy Cele dyrektywy: ochrona przed wyginięciem wszystkich istniejących współcześnie populacji ptaków występujących w stanie dzikim w UE prawne uregulowanie handlu i odłowu ptaków przeciwdziałanie pewnym metodom ich odłowu i zabijania Dyrektywa ptasia – potoczna nazwa dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, stanowiącej wersję skonsolidowaną wcześniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących ptaków. Dyrektywa ptasia składa się z 20 artykułów i 7 załączników, które precyzują metody jej realizacji. W szczególnych przypadkach, określonych w art. 9 dyrektywy, dopuszcza się, by państwa członkowskie udzielały indywidualnych zezwoleń na odstępstwa od zakazów sformułowanych w dyrektywie. Tajfunnik cienkodzioby Sokół Drzemlik

4 Unijne Dyrektywy Dyrektywa siedliskowa, dyrektywa habitatowa – potoczna nazwa Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej elementem prawa Unii Europejskiej. Razem z dyrektywą ptasią stanowi podstawę europejskiego systemu ochrony przyrody Natura 2000. Dyrektywa wskazuje „ważne w skali europejskiej” gatunki roślin i zwierząt oraz typy siedlisk przyrodniczych: dla których państwa członkowskie zobowiązane są powołać obszary ich ochrony (obszary Natura 2000); które państwa członkowskie zobowiązane są chronić przez ścisłą ochronę gatunkową,; które są przedmiotem zainteresowania Unii, podlegając gospodarczemu użytkowaniu, które jednak może wymagać kontroli. Dyrektywa jest wiążąca dla wszystkich państw Unii Europejskiej, które muszą wprowadzić jej postanowienia do prawa krajowego. Dyrektywa zawiera sześć załączników które zawierają informacje o ważnych gatunkach roślin i zwierząt.

5 Obszary Natura 2000 w województwie Śląskim 1.Cieszyńskie Źródła Tufowe 2.Podziemia Tarnogórsko 3.Szachownica 4.Beskid Śląski 5.Beskid Żywiecki 6.Kościół w Radziechowicach 7.Kościół w Górkach Wielkich 8.Ostoja Środkowojurajska 9.Stawy Łężczok 10. Graniczne Meandry Odry 11.Ostoja Olsztyńsko 12.Suchy Młyn 13.Ostoja Złotopotocka 14.Pierściec 15.Beskid Mały Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Obszary specjalnej ochrony ptaków: Dolina Górnej Wisły Beskid Żywiecki Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska 16. Torfowisko przy Dolinie Kocinki 17. Przełom Warty koło Mstowa 18. Bagno w Korzonku 19. Poczesna koło Częstochowy 20. Ostoja Kroczycka 21. Źródła Rajecznicy 22. Bagno Bruch koło Pyrzowic 23. Stawiska 24. Torfowisko Sosnowiec 25. Zbiornik Goczałkowicki 26. Las koło Tworkowa 27. Łąki Dąbrowskie 28. Łąki w Jaworznie 29. Łąki w Sławkowie 30. Lemańskie Jodły 31. Lipienniki

6 Dolina Górnej Wisły Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia Data wyznaczenia: 2004-11-05 Kod obszaru: PLB240001 Powierzchnia [ha]: 24740,1900 Położenie formy ochrony przyrody:  Województwa, w których znajduje się obiekt: śląskie  Powiaty: cieszyński, bielski, pszczyński  Gminy: Czechowice-Dziedzice, Hażlach, Goczałkowice-Zdrój, Dębowiec, Chybie, Strumień, Jasienica, Skoczów, Pszczyna

7 Ptaki chronione Doliny Górnej Wisły ortolan - ptak gąsiorek - ptak dzierzba czarnoczelna - ptak muchołówka białoszyja - ptak jarzębatka - ptak podróżniczek - ptak dzięcioł czarny - ptak zimorodek - ptak rybitwa zwyczajna - ptak mewa czarnogłowa - ptak szablodziób - ptak derkacz - ptak zielonka - ptak kropiatka - ptak żuraw - ptak błotniak stawowy - ptak trzmielojad - ptak bielik - ptak łabędź krzykliwy - ptak bocian biały - ptak bąk - ptak bączek - ptak ślepowron - ptak czapla biała - ptak

8 Beskid Śląski Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa Data wyznaczenia: 2008-04-09 Kod obszaru: PLH240005 Powierzchnia [ha]: 26405,2500 Położenie formy ochrony przyrody:  Województwa, w których znajduje się obiekt: Śląskie  Powiaty: cieszyński, bielski, żywiecki, Bielsko-Biała  Gminy: Lipowa, Jaworze, Szczyrk, Wisła, Węgierska Górka, Jasienica, Brenna, Bielsko-Biała, Wilkowice, Ustroń, Goleszów, Buczkowice, Radziechowy-Wieprz, Milówka, Istebna

9 Rośliny i zwierzęta Beskidu Śląskiego tocja karpacka tojad morawski biegacz urozmaicony traszka grzebieniasta traszka karpacka kumak górski wilk ryś wydra podkowiec mały nocek orzęsiony nocek duży nocek Bechsteina mopek Barbastella

10 Koniec Bibliografia: http://natura2000.gdos.gov.pl https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura_2000 Google grafika Autor: Adam Kurtok Kl. 1F


Pobierz ppt "Natura 2000 Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google