Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Magdalena Bieli ń ska Polskie instrumenty ludowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Magdalena Bieli ń ska Polskie instrumenty ludowe."— Zapis prezentacji:

1

2 Przygotowała: Magdalena Bieli ń ska Polskie instrumenty ludowe

3 Setla Polski ludowy instrument smyczkowy, o niskiej skali. Ma od 2 do 4 strun, o kształcie przypominaj ą cym wiolonczel ę, zwykle wielko ś ci po ś redniej mi ę dzy wiolonczel ą a kontrabasem. Inaczej basy lub basetnia.

4 Diabelskie skrzypce Instrument muzyczny wygl ą dem przypominaj ą cy miotł ę. Na szczycie długiego kija osadzona jest maska gbura, diabła, o wiechowatych włosach wyła żą cych spod kapelusza, którego rondo przyozdabiaj ą dzwoni ą ce przy ka ż dym ruchu blaszki.

5

6 Fidel płocka To instrument strunowy smyczkowy. Wykonany z jednego kawałka drewna, najcz ęś ciej brzozy b ą d ź olchy. Liczba strun, jak równie ż ich strój, pozostaje nierozstrzygni ę ty od trzech do sze ś ciu.

7

8 Gęśle Stary, prymitywny, ludowy instrument smyczkowy, którego kształt i strój zmieniał si ę zale ż nie od epoki i terenu. D ź wi ę ki wydobywa si ę przez szarpanie lub cz ęś ciej przez poci ą ganie strun prymitywnym smyczkiem. Do dzi ś bywaj ą u ż ywane (m.in. na Podhalu).

9

10 Harmonia Instrument z grupy idiofonów j ę zyczkowych, b ą d ź - według innej systematyki - z grupy aerofonów. Harmonia diatoniczna ma 2 rz ę dy guzików uło ż onych niechromatycznie (diatonicznie).

11

12 Polskie skrzypce Rodzaj wczesnych skrzypiec powstałych w okresie renesansu i popularnych w Polsce w XV i XVI wieku. Przez muzykologów uwa ż ane s ą za bezpo ś redniego przodka nowoczesnych skrzypiec, których konstrukcja wykształciła si ę dopiero w czasach baroku.

13

14 Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_skrzypce https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polskie_instrumenty_ludowe https://www.google.pl/search?q=Basetla&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isc h&sa=X&ved=0ahUKEwjIl5ihhZbNAhVEVywKHZ7bAioQ_AUIBigB#tbm=isch&q=Harmonia+( instrument) https://www.google.pl/search?q=Basetla&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isc h&sa=X&ved=0ahUKEwjIl5ihhZbNAhVEVywKHZ7bAioQ_AUIBigB#tbm=isch&q=Harmonia+( instrument) https://www.google.pl/search?q=Basetla&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isc h&sa=X&ved=0ahUKEwjIl5ihhZbNAhVEVywKHZ7bAioQ_AUIBigB#tbm=isch&q=fidel+p%C5 %82ocka https:// https://www.google.pl/search?q=Basetla&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isc h&sa=X&ved=0ahUKEwjIl5ihhZbNAhVEVywKHZ7bAioQ_AUIBigB#tbm=isch&q=Diabelskie+ skrzypce https:// https://www.google.pl/search?q=Basetla&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isc h&sa=X&ved=0ahUKEwjIl5ihhZbNAhVEVywKHZ7bAioQ_AUIBigB#tbm=isch&q=Diabelskie+ skrzypce https:// https://www.google.pl/search?q=Basetla&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tb m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIl5ihhZbNAhVEVywKHZ7bAioQ_AUIBigB#tbm=isch&q= u%C5%9Bmiech&imgrc=_ https://www.google.pl/search?q=Basetla&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tb m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIl5ihhZbNAhVEVywKHZ7bAioQ_AUIBigB#tbm=isch&q= u%C5%9Bmiech&imgrc

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przygotowała: Magdalena Bieli ń ska Polskie instrumenty ludowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google