Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe informacje o projekcie Nazwa projektu: „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji” Okres realizacji:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe informacje o projekcie Nazwa projektu: „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji” Okres realizacji:"— Zapis prezentacji:

1

2 Podstawowe informacje o projekcie Nazwa projektu: „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji” Okres realizacji: 01.06.2015 – 31.05.2016 Źródło finansowania: program Unii Europejskiej Erasmus+ Sektor Edukacja dorosłych Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Wartość projektu: 47 180,00 Euro Grupa docelowa: Pracownicy Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Zmienia życie, otwiera umysły…

3 Erasmus – jaki był cel projektu? Głównym celem projektu było podniesienie do poziomu europejskiego kwalifikacji pracowników Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z zakresu organizacji procesu nauczania dorosłych, nastawionego na rozwijanie przedsiębiorczości oraz zwiększenie doświadczenia KSWP we współpracy międzynarodowej. Zmienia życie, otwiera umysły…

4 Co planowaliśmy zrealizować w ramach projektu?  Działania przygotowujące do wyjazdów (szkolenia z języka angielskiego oraz zajęcia prowadzące do zdobycia wiedzy przez uczestników projektu na temat odwiedzanych krajów)  Działania mobilnościowe (sześć wyjazdów szkoleniowych do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch)  Działania realizowane po zakończeniu mobilności: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu rezultatów. Zmienia życie, otwiera umysły…

5 Co udało nam się osiągnąć w ramach projektu? Zrealizowano wszystkie założenia projektu. W okresie od 07.2015 do 08.2015 r. odbyły się 3 szkolenia z zakresu przygotowania językowego i kulturowego, natomiast między 08.2015 a 12.2015 r. zrealizowano 6 zagranicznych wyjazdów szkoleniowych do organizacji przyjmujących w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech. Zmienia życie, otwiera umysły…

6 Czego dowiedzieliśmy się podczas szkoleń? Uczestnicy projektu podczas zagranicznych szkoleń poznali:  uwarunkowania kulturowe, organizacyjne, ekonomiczne i prawne, mające wpływ na kształcenie w odwiedzanym kraju  stosowane w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoszech metody zarządzania, przygotowania, realizacji form szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości;  metody i narzędzia kształcenia wspierające rozwój kreatywności, inicjatywności oraz innowacyjności  metody monitoringu i ewaluacji form kształcenia z zakresu przedsiębiorczości  wykorzystywane w kształceniu technologie ICT, w tym cyfrowe narzędzia edukacyjne. Zmienia życie, otwiera umysły…

7 Szkolenia w Hiszpanii Zmienia życie, otwiera umysły…

8 Szkolenia w Wielkiej Brytanii Zmienia życie, otwiera umysły…

9 Szkolenia we Włoszech Zmienia życie, otwiera umysły…

10 Erasmus to nie tylko szkolenia… Podczas zagranicznych wyjazdów mobilnościowych uczestnicy projektu odbyli również wizyty w instytucjach zajmujących się kształceniem w dziedzinie przedsiębiorczości, aby poznać w praktyce stosowane metody edukacji w innych krajach europejskich. Zmienia życie, otwiera umysły…

11 Wizyty studyjne Zmienia życie, otwiera umysły…

12 Wizyty studyjne Zmienia życie, otwiera umysły…

13 Jakie są rezultaty projektu? W 01.2016 roku uczestnicy projektu rozpoczęli opracowywanie rezultatów projektu tj.:  Ponadnarodowego Standardu kształcenia dorosłych w celu pobudzania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości  Elektronicznej publikacji na temat znaczenia kształcenia dorosłych w zakresie przedsiębiorczości w dobie globalizacji, szans i możliwości kształcenia dorosłych na poziomie europejskim, skutecznych metod i narzędzi kształcenia stymulujących rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, inicjatywności i innowacyjności  Prezentacji multimedialnej na temat projektu. Zmienia życie, otwiera umysły…

14 Opracowywanie rezultatów Zmienia życie, otwiera umysły…

15 Upowszechnianie rezultatów Wypracowane rezultaty są zbiorem dobrych praktyk w zakresie kształcenia dorosłych z przedsiębiorczości, stosowanych poza granicami Polski. Pozyskana w ramach projektu wiedza wykorzystywana będzie podczas realizowanych przez KSWP działań edukacyjnych. Rezultaty niniejszego projektu udostępniane będą również nieodpłatnie wszystkim osobom/instytucjom zainteresowanym tematyką kształcenia z zakresu przedsiębiorczości. Zmienia życie, otwiera umysły…

16 Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o projekcie: erasmus.kswp.ogicom.pl Rezultaty projektu do pobrania: erasmus.kswp.ogicom.pl Informacje o programie Erasmus+: erasmusplus.org.pl Platforma na rzecz uczenia się dorosłych: ec.europa.eu/epale Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, a Komisja Europejska nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. Zmienia życie, otwiera umysły…


Pobierz ppt "Podstawowe informacje o projekcie Nazwa projektu: „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji” Okres realizacji:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google