Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOSY ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Białystok, 23 września 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOSY ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Białystok, 23 września 2015r."— Zapis prezentacji:

1 LOSY ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Białystok, 23 września 2015r

2 CEL BADANIA:  Celem badania losów absolwentów Publicznego Gimnazjum Nr 24 jest pozyskanie informacji o dalszym kształceniu absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku.  Dane o losach absolwentów, o tym jak potoczyły się ścieżki edukacyjne pozwolą usystematyzować wiedzę odnośnie ich dalszego kształcenia.

3 ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE – W BADANIU ZASTOSOWANO: 1) Technikę wywiadu bezpośredniego poprzez: kontakty telefoniczne z rodzicami absolwentów oraz szkołami do których absolwenci składali dokumenty rekrutacyjne, rozmowy z wychowawcami klas, rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 2) Analizę dokumentacji szkolnej. 3) Analizę dokumentacji doradcy zawodowego.

4 OPIS WYNIKÓW W roku szkolnym 2014/2015 Publiczne Gimnazjum Nr 24 w Białymstoku ukończyło jedenastu absolwentów, w tym:  sześciu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim  pięciu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.

5 W roku szkolnym 2014/2015 absolwenci Publicznego Gimnazjum Nr 24 stanowili grupę składającą się:  z czterech dziewcząt (36,4%), w tym dwóch dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, co stanowi 18,2% grupy absolwentów oraz dwóch dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym czyli 18,2% tej grupy.  Natomiast chłopcy stanowili 63,6% grupy absolwentów, w tym czterech niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (36,4%) oraz trzech niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym (27,3%).

6  Wszyscy uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim złożyli dokumenty rekrutacyjne do Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku i zostali przyjęci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.  Kierunki preferowane przez absolwentów to:  stolarz, mechanik pojazdów samochodowych - chłopcy,  kucharz i fryzjer - dziewczęta.

7  Czterech uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym podjęło dalszą naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy, w tym:  Trzech w Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku.  Jeden w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.  Jedna absolwentka uczęszcza do Ośrodka Dziennego Pobytu w Białymstoku.

8 ANALIZA DOKUMENTACJI  Analiza dokumentacji doradcy zawodowego w zakresie badań preferencji zawodowych uczniów wykazała spójność w wyborze kierunków kształcenia w Zasadniczej absolwentów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.  Z analizy dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, karty wycieczek) oraz doradcy zawodowego wynika, że absolwenci niepełnosprawni intelektualnie uczestniczyli w roku szkolnym 2014/2015 w wycieczkach edukacyjno – zawodowych w zakładach pracy: stolarskim, mechanicznym, gastronomicznym oraz fryzjerskim, co mogło przyczynić się do świadomego wyboru kierunków kształcenia.  Natomiast konsultacje indywidualne prowadzone przez doradcę zawodowego z absolwentami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym oraz udział w dniach otwartych Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Nr 16 w Białymstoku przyczynił się do podjęcia przez nich dalszej edukacji.

9 WNIOSKI:  Wszyscy absolwenci po ukończeniu Publicznego Gimnazjum Nr 24 w Białymstoku podjęli dalszą edukację, w tym 100% uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej oraz 90% absolwentów w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Jedna absolwentka niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym uczęszcza do Ośrodka Dziennego Pobytu w Białymstoku.  Wybór kierunków kształcenia absolwentów w jest spójny z badaniami preferencji zawodowych uczniów przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015.

10 OPRACOWAŁA: URSZULA MAKOWSKA – DORADCA ZAWODOWY


Pobierz ppt "LOSY ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Białystok, 23 września 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google