Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU I ROZWOJU ZESPO Ł U SZKÓ Ł SPECJALNYCH W KWIDZYNIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU I ROZWOJU ZESPO Ł U SZKÓ Ł SPECJALNYCH W KWIDZYNIE."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU I ROZWOJU ZESPO Ł U SZKÓ Ł SPECJALNYCH W KWIDZYNIE

2 Misja Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie „Wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, oferując im wszechstronną pomoc edukacyjno-rewalidacyjną oraz opiekuńczo-wychowawczą” MISJA TOLERANCJA USPOŁECZNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ MORALNOŚĆ PODMIOTOWOŚĆ

3 Cele Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie Naczelnym celem działalności jest zapewnienie każdemu uczniowi zgodnie z jego potrzebami możliwościami optymalnych warunków rozwoju umożliwiających przygotowanie do samodzielnego udziału w życiu społecznym i zawodowym w integracji ze środowiskiem.

4 Wizja Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie „Osobę niepełnosprawną winno się postrzegać jako zwyczajnego człowieka, bowiem ma on uczucia, talenty, ambicje, potrzeby, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by go normalnie traktować”

5 Struktura Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie

6 GIMNAZJUM SPECJALNE Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : trzyletni cykl kształcenia, trzyletni cykl kształcenia, zakończone egzaminem gimnazjalnym. zakończone egzaminem gimnazjalnym. Profil absolwenta : kontynuuje naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, kontynuuje naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, jest stosunkowo samodzielny i przedsiębiorczy, jest stosunkowo samodzielny i przedsiębiorczy, jest otwarty, jest otwarty, jest odpowiedzialny, jest odpowiedzialny, jest tolerancyjny, jest tolerancyjny, jest rzetelny i punktualny, jest rzetelny i punktualny, jest ciekawy świata. jest ciekawy świata.

7 GIMNAZJUM SPECJALNE Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężonymi niepełnosprawnościami:  trzyletni cykl kształcenia,  uczniowie zdobywają podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu przysposobienia do pracy. Profil absolwenta:  kontynuuje naukę w Szkolę Przysposabiającej do Pracy,  funkcjonuje w otaczającym go świecie,  łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół,  ma zainteresowania, które pomagają mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia,  ma ukształtowany system wartości.

8 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i sprzężonymi niepełnosprawnościami: o trzyletnim cyklu kształcenia, o trzyletnim cyklu kształcenia, weryfikacja orientacji zawodowej po klasie pierwszej, weryfikacja orientacji zawodowej po klasie pierwszej, kształtowanie kompetencji zawodowych pozwalających odnaleźć się na rynku pracy, kształtowanie kompetencji zawodowych pozwalających odnaleźć się na rynku pracy, zdobywanie umiejętności praktycznych przy współpracy ze środowiskiem lokalnym, zdobywanie umiejętności praktycznych przy współpracy ze środowiskiem lokalnym, zdobycie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje/umiejętności. zdobycie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje/umiejętności. Organizacja Szkoły Przysposabiającej do Pracy kształcenie w zakresie; Pomoc kuchenna, Pomoc kuchenna, Pomoc ogrodnika, Pomoc ogrodnika, Pracownik gospodarczy, Pracownik gospodarczy, Pracownia życia codziennego. Pracownia życia codziennego.

9 PROFIL ABSOLWENTA Absolwent szkoły przysposabiającej do pracy, w zależności od swoich możliwości i umiejętności, powinien być przygotowany do uczestnictwa/pracy w: warsztatach terapii zajęciowej, warsztatach terapii zajęciowej, przedsiębiorstwie, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie, spółdzielni socjalnej, zakładzie aktywizacji zawodowej i na otwartym rynku pracy, zakładzie aktywizacji zawodowej i na otwartym rynku pracy, rozumie pojęcie pracy, wymagania i korzyści płynące z pracy; rozumie pojęcie pracy, wymagania i korzyści płynące z pracy; dokonuje wyboru pracy lub konkretnego zdania adekwatnych do własnych, dokonuje wyboru pracy lub konkretnego zdania adekwatnych do własnych, jest zmotywowany do uczestnictwa/ pracy, jest zmotywowany do uczestnictwa/ pracy, zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy, zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy, w zależności od swoich możliwości i umiejętności jest przygotowany do samodzielnego pokonywania drogi na określonej trasie np. dom – praca – dom, w zależności od swoich możliwości i umiejętności jest przygotowany do samodzielnego pokonywania drogi na określonej trasie np. dom – praca – dom, w miejscu pracy, miejscach publicznych, podczas przejazdów środkami komunikacji, potrafi zachowywać się w sposób społecznie akceptowany. w miejscu pracy, miejscach publicznych, podczas przejazdów środkami komunikacji, potrafi zachowywać się w sposób społecznie akceptowany.

10 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. W zajęciach uczestniczą uczniowie do 25 roku życia. ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

11 Priorytety w zakresie funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie 1.Prowadzenie procesu edukacyjno-terapeutycznego. 2.Poszerzanie działań opiekuńczo-wychowawczych przy ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi. 3.Kształtowanie kompetencji zawodowych pozwalających odnaleźć się na rynku pracy; 4.Sukcesywne zagospodarowanie terenu wokół placówki dla celów rekreacyjno- sportowych. 5.Podnoszenie standardu pomieszczeń placówki. 6.Prowadzenie polityki kadrowej. 7.Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 8.Pozyskiwanie środków pozabudżetowych. 9.Promowanie placówki.

12 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Współpraca z szeroko pojętym środowiskiem poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Współpraca z szeroko pojętym środowiskiem poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, promocja szkoły w środowisku. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, promocja szkoły w środowisku. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu zapewnienia zajęć praktycznych uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu zapewnienia zajęć praktycznych uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU I ROZWOJU ZESPO Ł U SZKÓ Ł SPECJALNYCH W KWIDZYNIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google