Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt powstał w ramach projektu systemowego „Wyzwólmy w sobie energię!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt powstał w ramach projektu systemowego „Wyzwólmy w sobie energię!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,"— Zapis prezentacji:

1 Punkt powstał w ramach projektu systemowego „Wyzwólmy w sobie energię!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej

2 Działania w projekcie skierowane są przede wszystkim do rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze

3 Warunkiem uczestnictwa w projekcie oraz korzystania ze wsparcia jest podpisanie z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu Kontraktu socjalnego

4 W ramach projektu oferujemy spotkania z: psychologiem doradcą zawodowym prawnikiem specjalistą neurorozwoju

5 W ramach działań projektowych proponujemy także szkolenie zawodowe (kurs komputerowy). Dajemy również możliwość podniesienia wykształcenia na poziomie podstawowym, ponadgimnazjalnym czy policealnym.

6 Dla dzieci, które stanowią otoczenie projektu proponujemy zajęcia „pod okiem” opiekunki Punktu: pomoc w naucezajęcia artystyczne kurs językowywyjazd integracyjny

7 Dla rodzin, które szczególnie potrzebują wsparcia oferujemy opiekę asystenta rodziny

8 Z działań w projekcie skorzystać mogą osoby: bezrobotne nieaktywne zawodowo pracujące niepełnosprawne

9 KADRA PROJEKTU: Koordynator Projektu - Aleksandra Skonieczna Opiekun Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie - Bożena Muszyńska Asystent Rodziny - Emilia Kurek

10 psycholog - Dorota Walaśkiewicz doradca zawodowy - Bożena Tlaga specjalista neurorozwoju - Jarosław Pleta prawnik - Aleksandra Dźwigulska

11 ZAPRASZAMY !!!


Pobierz ppt "Punkt powstał w ramach projektu systemowego „Wyzwólmy w sobie energię!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google