Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena stanu zdrowia dzieci 5-letnich AGNIESZKA CHWALUK KATARZYNA WÓJTOWICZ-CHOMICZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena stanu zdrowia dzieci 5-letnich AGNIESZKA CHWALUK KATARZYNA WÓJTOWICZ-CHOMICZ."— Zapis prezentacji:

1 Ocena stanu zdrowia dzieci 5-letnich AGNIESZKA CHWALUK KATARZYNA WÓJTOWICZ-CHOMICZ

2 Zasady kwalifikacji do badań: ▪ Przed przystąpieniem do badań rodzice wypełniali ankietę dotyczącą subiektywnej oceny stanu zdrowia swoich dzieci. ▪ 466 rodziców prawidłowo wypełniło przygotowane ankiety.

3 Ocena stanu zdrowia dziecka:

4 4 latki korzystają z opieki Poradni Specjalistycznych: ▪ Alergologicznej 25 dzieci (5,36%) ▪ Logopedycznej 18 dzieci (3,86%) ▪ Pulmonologicznej 16 dzieci (3,43%) ▪ Laryngologicznej 5 dzieci (1,07%) ▪ Ortopedycznej 9 (1,93%) ▪ Okulistycznej 9 (1,93%)

5 Bilans 4-latka: ▪ Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w okresie przedszkolnym należy przeprowadzić bilans u dzieci w wieku 2 i 4 lata. ▪ Termin przeprowadzenia badania zdrowia czterolatka powinien odbyć się 48 miesięcy od daty urodzenia dziecka z tolerancją +/- 3 miesiące. ▪ Badanie przeprowadza się w gabinecie pediatry lub lekarza rodzinnego w obecności rodzica/opiekuna w dogodnych dla nich terminach.

6 Bilans 4-latka: Badanie 4 latka ma na celu wczesne wykrycie zaburzeń w: ▪ rozwoju fizycznym ▪ rozwoju psychoruchowym ▪ narządu słuchu ▪ narządu wzroku ▪ ponadto u dzieci w wieku 4 lat należy zwrócić uwagę na ewentualne zniekształcenia statycznych kończyn dolnych ▪ podwyższonego ciśnienia tętniczego ▪ higieny jamy ustnej

7 Analiza bilansu 4-latka: ▪ tylko 2 dzieci było obserwowane pod kątem nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym pozostałe dzieci rozwijały się prawidłowo. ▪ wyniki badań antropometrycznych wykazały, że 9 przedszkolaków wymaga dalszej obserwacji w tym kierunku. ▪ 15 dzieci wymaga dalszej obserwacji budowy i postawy ciała oraz kolejnej oceny tych parametrów.

8 Analiza bilansu 4-latka: ▪ problemy ze wzrokiem podczas bilansu stwierdzono u 20 przedszkolaków ▪ problemy ze słuchem u 7 dzieci ▪ u 11 przedszkolaków stwierdzono próchnicę

9 Badanie lekarskie: Badanie lekarskie przeprowadzone zostało w dniu pomiarów dotyczących sprawności fizycznej Badanie przedmiotowe ▪ ocena wydolności krążeniowo-oddechowej - badania osłuchowe serca i płuc ▪ pomiar ciśnienia tętniczego krwi (metodą osłuchową)

10 Siatki centylowe. Pediatria. Podręcznik dla studentów. PZWL 2003

11 Interpretacja wyników: ▪ niebudzące żadnych zastrzeżeń - wartości ciśnień poniżej 90 centyla ▪ niewłaściwe (ciśnienie wysokie – normalne) między 90 a 95 centylem ▪ podejrzane i wymagające czujności przy kolejnych pomiarach - powyżej 95 centyla lub poniżej 5 centyla według łagodniejszych kryteriów, nieprawidłowe wyniki plasują się powyżej 97 centyla lub poniżej 3 centyla

12 Wyniki: CHŁOPCY ▪ najwyższe ciśnienie skurczowe 120 mm Hg (jedna osoba) ▪ najwyższe rozkurczowe 80 mm Hg (dwie osoby) DZIEWCZYNKI ▪ najwyższe ciśnienie skurczowe 110 mm Hg (jedna osoba) ▪ najwyższe rozkurczowe 70 mm Hg

13 Wyniki: Pięcioro dzieci nie miało pomiarów antropometrycznych. Jeden wynik ciśnienia odrzucono ze względu na błąd pomiaru. Te wartości ciśnień nie zostały uwzględnione. poniżej 90 centyla centylpowyżej 95 centyla dziewczynki chłopcy razem

14 Wyniki:

15 Wnioski: ▪ do interpretacji ciśnień w odniesieniu do płci i wieku stosuje się siatki centylowe ▪ do rozpoznania nadciśnienia tętniczego wymagane są badania trzykrotne ▪ do rozpoznania nadciśnienia tętniczego konieczne jest potwierdzenie podwyższonych wartości metodą osłuchową

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena stanu zdrowia dzieci 5-letnich AGNIESZKA CHWALUK KATARZYNA WÓJTOWICZ-CHOMICZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google