Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena stanu zdrowia dzieci 5-letnich AGNIESZKA CHWALUK KATARZYNA WÓJTOWICZ-CHOMICZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena stanu zdrowia dzieci 5-letnich AGNIESZKA CHWALUK KATARZYNA WÓJTOWICZ-CHOMICZ."— Zapis prezentacji:

1 Ocena stanu zdrowia dzieci 5-letnich AGNIESZKA CHWALUK KATARZYNA WÓJTOWICZ-CHOMICZ

2 Zasady kwalifikacji do badań: ▪ Przed przystąpieniem do badań rodzice wypełniali ankietę dotyczącą subiektywnej oceny stanu zdrowia swoich dzieci. ▪ 466 rodziców prawidłowo wypełniło przygotowane ankiety.

3 Ocena stanu zdrowia dziecka:

4 4 latki korzystają z opieki Poradni Specjalistycznych: ▪ Alergologicznej 25 dzieci (5,36%) ▪ Logopedycznej 18 dzieci (3,86%) ▪ Pulmonologicznej 16 dzieci (3,43%) ▪ Laryngologicznej 5 dzieci (1,07%) ▪ Ortopedycznej 9 (1,93%) ▪ Okulistycznej 9 (1,93%)

5 Bilans 4-latka: ▪ Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w okresie przedszkolnym należy przeprowadzić bilans u dzieci w wieku 2 i 4 lata. ▪ Termin przeprowadzenia badania zdrowia czterolatka powinien odbyć się 48 miesięcy od daty urodzenia dziecka z tolerancją +/- 3 miesiące. ▪ Badanie przeprowadza się w gabinecie pediatry lub lekarza rodzinnego w obecności rodzica/opiekuna w dogodnych dla nich terminach.

6 Bilans 4-latka: Badanie 4 latka ma na celu wczesne wykrycie zaburzeń w: ▪ rozwoju fizycznym ▪ rozwoju psychoruchowym ▪ narządu słuchu ▪ narządu wzroku ▪ ponadto u dzieci w wieku 4 lat należy zwrócić uwagę na ewentualne zniekształcenia statycznych kończyn dolnych ▪ podwyższonego ciśnienia tętniczego ▪ higieny jamy ustnej

7 Analiza bilansu 4-latka: ▪ tylko 2 dzieci było obserwowane pod kątem nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym pozostałe dzieci rozwijały się prawidłowo. ▪ wyniki badań antropometrycznych wykazały, że 9 przedszkolaków wymaga dalszej obserwacji w tym kierunku. ▪ 15 dzieci wymaga dalszej obserwacji budowy i postawy ciała oraz kolejnej oceny tych parametrów.

8 Analiza bilansu 4-latka: ▪ problemy ze wzrokiem podczas bilansu stwierdzono u 20 przedszkolaków ▪ problemy ze słuchem u 7 dzieci ▪ u 11 przedszkolaków stwierdzono próchnicę

9 Badanie lekarskie: Badanie lekarskie przeprowadzone zostało w dniu pomiarów dotyczących sprawności fizycznej Badanie przedmiotowe ▪ ocena wydolności krążeniowo-oddechowej - badania osłuchowe serca i płuc ▪ pomiar ciśnienia tętniczego krwi (metodą osłuchową)

10 Siatki centylowe. Pediatria. Podręcznik dla studentów. PZWL 2003

11 Interpretacja wyników: ▪ niebudzące żadnych zastrzeżeń - wartości ciśnień poniżej 90 centyla ▪ niewłaściwe (ciśnienie wysokie – normalne) między 90 a 95 centylem ▪ podejrzane i wymagające czujności przy kolejnych pomiarach - powyżej 95 centyla lub poniżej 5 centyla według łagodniejszych kryteriów, nieprawidłowe wyniki plasują się powyżej 97 centyla lub poniżej 3 centyla

12 Wyniki: CHŁOPCY ▪ najwyższe ciśnienie skurczowe 120 mm Hg (jedna osoba) ▪ najwyższe rozkurczowe 80 mm Hg (dwie osoby) DZIEWCZYNKI ▪ najwyższe ciśnienie skurczowe 110 mm Hg (jedna osoba) ▪ najwyższe rozkurczowe 70 mm Hg

13 Wyniki: Pięcioro dzieci nie miało pomiarów antropometrycznych. Jeden wynik ciśnienia odrzucono ze względu na błąd pomiaru. Te wartości ciśnień nie zostały uwzględnione. poniżej 90 centyla 90-95 centylpowyżej 95 centyla dziewczynki1522032 chłopcy1238548 razem27510580

14 Wyniki:

15 Wnioski: ▪ do interpretacji ciśnień w odniesieniu do płci i wieku stosuje się siatki centylowe ▪ do rozpoznania nadciśnienia tętniczego wymagane są badania trzykrotne ▪ do rozpoznania nadciśnienia tętniczego konieczne jest potwierdzenie podwyższonych wartości metodą osłuchową

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena stanu zdrowia dzieci 5-letnich AGNIESZKA CHWALUK KATARZYNA WÓJTOWICZ-CHOMICZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google