Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTROLA PROJEKTU MÓJ PIERWSZY BIZNES Projekt „Mój pierwszy biznes” realizowany jest przez Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu i polega na prowadzeniu zajęć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTROLA PROJEKTU MÓJ PIERWSZY BIZNES Projekt „Mój pierwszy biznes” realizowany jest przez Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu i polega na prowadzeniu zajęć."— Zapis prezentacji:

1 KONTROLA PROJEKTU MÓJ PIERWSZY BIZNES Projekt „Mój pierwszy biznes” realizowany jest przez Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu i polega na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (warsztaty, praktyki) dla uczniów kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik logistyk. Okres realizacji projektu: 01.09.2008 do 31.05.2009 Wartość projektu: 384.360,00 zł Kwota dofinansowania: 326.706,00 zł

2 Kontrola została przeprowadzona 13.02.2009

3 GŁÓWNE OBSZARY KONTROLI dokumentacja finansowa projektu dokumentacja dotycząca kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych dokumentacja merytoryczna dotycząca realizowanych działań dokumentacja dotycząca osób zatrudnionych na potrzeby realizacji projektu

4 DOKUMENTACJA FINANSOWA sposób przechowywania dokumentów finansowo księgowych dot. projektu opis dokumentów księgowych sposób księgowania wydatków oraz wkładu własnego metodyka wyliczenia i rozliczenia wkładu własnego bezgotówkowego zapisy w księgach ewidencyjnych środków trwałych zapytania ofertowe (jeśli były wymagane)

5 DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKOWALNOŚCI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH Listy uczestników Deklaracje uczestnictwa w projekcie (dane osobowe, podpisy)

6 DOKUMENTACJA MERYTORYCZNA listy obecności dzienniki praktyk oznakowanie sprzętu, sal i dokumentów upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (w szczególności osób pracujących w PEFS-ie)

7 DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA POTRZEBY PROJEKTU Osoby prowadzące zajęcia: Umowy Karty pracy Rachunki Osoby zarządzające projektem (dyrektor, księgowa, koordynator) Teczki osobowe Listy płac Sposób księgowania wynagrodzeń

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONTROLA PROJEKTU MÓJ PIERWSZY BIZNES Projekt „Mój pierwszy biznes” realizowany jest przez Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu i polega na prowadzeniu zajęć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google