Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Projekt edukacyjny wykonany przez uczniów klasy II gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Projekt edukacyjny wykonany przez uczniów klasy II gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Projekt edukacyjny wykonany przez uczniów klasy II gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie Sątoczno 2016 Opiekun projektu: Mirosław Szefer

2 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Czy w naszej szkole istnieje problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży? „Krzesło z tłuszczem" 1964 Josepha Beuysa

3 Cele projektu: 1. Ocena stopnia nasilenia zjawiska nadwagi oraz otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku 6–16 lat uczącej się w Zespole Szkół w Sątocznie. 2.Uświadomienie uczniom i rodzicom zależności między prawidłowym odżywianiem i aktywnością fizyczną a zdrowiem człowieka.

4 Nadwaga i otyłość jest również jednym z najczęstszych zaburzeń rozwojowych u dzieci. Nadwaga i otyłość są obecnie coraz częściej spotykane zarówno w krajach zamożnych, jak również rozwijających się. W zależności od kraju, grupy społecznej, wieku czy płci problem ten dotyczy średnio nawet ponad połowy badanej populacji, istotnie zwiększając się wraz z wiekiem badanych, zwłaszcza wśród kobiet.

5 Otyłość jest przewlekłą chorobą spowodowana nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu, skutkiem tego jest magazynowanie nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej.

6 Dokonanie Pomiarów

7 Badania zostały przeprowadzone w październiku i listopadzie 2015 r., objęły 100 uczniów w wieku od 6 do16 lat uczących się w ZS w Sątocznie. Dokonaliśmy pomiarów podstawowych wskaźników antropometrycznych, takich jak: wysokość i masa ciała. Do oceny ogólnego otłuszczenia zastosowano wskaźnik BMI. Materiał i metody.

8 BMI (Body Mass Index) Wskaźnik Masy Ciała obliczamy wg poniższego wzoru: masa ciała [kg] wzrost 2 [m 2 ] BMI =

9 Poniżej przedstawiamy kilka faktów, które pozwoli lepiej poznać BMI nie jako liczbę, lecz jako parametr wykorzystywany niemal w całej dietetyce: sama waga ciała nic nie mówi – przy wadze 65 kg możesz być otyły/a ale możesz także mieć niedowagę – wystarczy inny wzrost, BMI umożliwia uzyskanie informacji poprawnej w każdej z tych sytuacji znając swoje BMI, możesz w przybliżeniu określić poziom tłuszczu w organizmie wiedząc jakie masz BMI, możesz w łatwy sposób określić czy masz problemy ze swoją wagą, oraz poznać rangę problemu twoje BMI, to parametr, który jest określony jako podstawowy do analizy we wszystkich badaniach naukowych i publikacjach naukowych BMI jest wykorzystywany przez WHO do określenia statusu wagi i brany pod uwagę w statystykach prowadzonych przez tą organizację Royal College of Pediatrics w Wielkiej Brytanii określiło BMI jako jeden z parametrów niezbędnych do określenia stanu zdrowia noworodków BMI to parametr pomocniczy, który wykorzystuje się w szeregu innych współczynnikach określających stan zdrowia BMI pomoże Ci w łatwy sposób określić poziom ryzyka wystąpienia różnych chorób w tym nadciśnienia, chorób serca i innych. BMI pozwoli Ci określić stan zdrowia Twojego dziecka i określić konieczność rozpoczęcia diety. Dlaczego należy znać swoje BMI?

10 W naszych obliczeniach zastosowaliśmy kalkulator BMI dla dzieci i młodzieży ze strony internetowej o adresie www.odzywianie.info.pl

11 Mimo, że BMI oblicza się w ten sam sposób dla dzieci i dorosłych, kryteria stosowane do interpretacji wyniku dla dzieci i młodzieży są różne od tych dla dorosłych, szczególne z dwóch powodów: 1. Ilość tłuszczu zmienia się z wiekiem. 2. Ilość tłuszczu różni się między dziewczętami i chłopcami

12 Wyniki zapisywaliśmy w takich oto tabelach

13 LPUczniowie badaniRocznikPłećWagaWzrostBMIPercentylKlasyfikacja Wartość Niedowaga< 5 centyli Szczupłość5 ÷ poniżej 25 centyli Waga prawidłowa25 ÷ poniżej 85 centyli Nadwaga85 ÷ poniżej 95 centyli Otyłość≥ 95 percentyli Legenda: Uczniowie prowadzący analizę: 1. 2. 3

14 Analiza wyników badań

15 Do interpretacji wyników naszych pomiarów wykorzystaliśmy siatki percentylowe Siatka percentylowa zwana też popularnie siatką centylową daje możliwość porównania wagi dziecka w stosunku do innych dzieci w tym samym wieku i tej samej płci.

16 Interpretacja wyników

17 KlasyfikacjaWartość Niedowaga< 5 centyli Szczupłość 5 ÷ poniżej 25 centyli Waga prawidłowa 25 ÷ poniżej 85 centyli Nadwaga 85 ÷ poniżej 95 centyli Otyłość≥ 95 centyli Nadwagę określano, gdy wskaźnik BMI mieścił się między 85 a 94 centylem, otyłość natomiast, jeżeli BMI mieścił się na wysokości lub powyżej 95 centyla.

18 Wyniki przeprowadzonych badań

19 Tabela 1. Liczebność badanej zbiorowości dzieci i młodzieży z ZS w Sątocznie Wiek w latachChłopcyDziewczynkiOgółem 645 9 76511 843 7 94610 9312 1135 8 1224 6 1367 148412 154610 1611 2 OGÓŁEM5149100

20 Tabela 2. Liczebność dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością według progów siatki centylowej Wiek w latach Nadwaga – od 85 i poniżej 95-tego percentyla Otyłość od 95 i powyżej percentyla chłopcydziewczynkichłopcydziewczynki 60100 70010 80130 91010 101000 111100 121002 132200 141000 150000 160000 Ogółem7552

21 Tabela 3. Udział procentowy osób z nadwagą i otyłością w badanej zbiorowości z podziałem na wiek i płeć. Wiek w latachChłopcyDziewczynki nadwagaotyłośćnadwagaotyłość 60 % 20 %0 % 7 16,6%0 % 8 75%33%0% 925% 0% 1011,1%0% 1133,3%0%20%0% 1250%0% 50% 1333.3%0%28,5%0% 1412,5%0% 150% 160% Ogółem13,72%9,80%10,2%4,08%

22 Wykres 1. Udział procentowy nadwagi i otyłości w badanej zbiorowości dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z podziałem na chłopców i dziewczęta

23 Tabela 4. Udział procentowy dzieci i młodzieży ze zwiększoną masą ciała w ZS w Sątocznie z podziałem na wiek i płeć Wiek w latachZwiększona masa ciała - nadwaga + otyłość ChłopcyDziewczęta 60%20% 716,6%0% 875%33% 950%0% 1011,1%0% 1133,3%20% 1250% 1333,3%28,5 1412,5%0% 150% 160% Ogółem23,52%14,24%

24 Wykres 2. Udział procentowy dzieci i młodzieży ze zwiększoną masą ciała z podziałem na płeć

25 Wiek Niedowaga < 5 percentyli Szczupłość 5 ÷ poniżej 25 percentyli Waga prawidłowa 25 ÷ poniżej 85 percentyli Nadwaga 85 ÷ poniżej 95 percentyli Otyłość ≥ 95 percentyli chłopcy dziewczyn ki chłopcy dziewczyn ki chłopcy dziewczy nki chłopcy dziewczyn ki chłopcy dziewczy nki 64210130100 72200220010 80101000130 90111141010 100130521000 111000141100 120001001002 130001542200 140110631000 150001360000 160000110000 Ogółem 7 8 6 5 25 29 7 5 5 2 Tabela 5. Liczba dzieci i młodzieży z podziałem na płeć według progów siatek centylowych

26 Wykres 3. Liczba chłopców i dziewcząt według progów siatki centylowej

27 Wykres 4. Odsetek dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z nadmiarem masy ciała dziewczęta i chłopcy razem

28 Wyniki badań

29 1.Wśród ogółu przebadanych chłopców z Zespołu Szkół w Sątocznie w wieku 6–16 lat 13,72% stanowią uczniowie z nadwagą, a 9,80% to otyli. 2.Wśród dziewcząt natomiast10,2% ma nadwagę, a 4,08% scharakteryzowano jako otyłe. 3.Nadmiar masy ciała (nadwaga i otyłość) dominuje w grupie chłopców, i stanowi ona 23,52% i jest prawie dwukrotnie większa niż u dziewcząt, u których zwiększona masa ciała wynosi 12,24%. 4.Znacznie częściej nadmiar masy ciała był obserwowany wśród uczniów szkoły podstawowej 5.Wśród dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Sątocznie w wieku 6-16 lat 19% ma problem z nadmiarem masy ciała.

30 Omówienie

31 W wyniku przeprowadzonych przez nas badań, na pytanie, które sobie postawiliśmy na początku, musimy odpowiedzieć: TAK! W naszej szkole istniej problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, kształtuje się on na poziomie 19%. Jest to mniej niż poziom 22% w skali całego kraju i w porównaniu do województwa mazowieckiego, gdzie skala tego problemu urosła do 32%. Biorąc jednak pod uwagę ogólnopolskie badania z roku 1995, gdzie odsetek uczniów z nadmiarem masy ciała wynosił 8,7%, to wyniki naszych badań przeprowadzonych w roku 2015 wśród dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Sątocznie, wskazują na ponad dwukrotny wzrost tego problemu.

32

33 Ogólnie wiadomo, że otyłość niesie ze sobą zwiększone ryzyko zdrowotne, stanowiąc istotny problem z zakresu zdrowia publicznego. Problem występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży nabiera szczególnego znaczenia, gdyż może ona przetrwać do wieku dorosłego. Jednocześnie występowanie nadwagi lub otyłości w tej grupie wiekowej sprzyja utrzymaniu się jej do dorosłości. Udowodniono, że w stosunku do rówieśnika z właściwą masą ciała dziecko otyłe w wieku 10–13 lat jest 6–7-krotnie bardziej zagrożone wystąpieniem otyłości w wieku dorosłym. Potwierdza się, że około 50% otyłej młodzieży z BMI > 95 percentyla staje się otyłymi dorosłymi. Stwierdzono również, że występowanie otyłości u młodzieży wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością po 50. r.ż., niezależnie od masy ciała w wieku dorosłym.

34 Prezentacje przygotowali:

35 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na prezentację związaną tematycznie z problemem nadwagi i otyłości.


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Projekt edukacyjny wykonany przez uczniów klasy II gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google