Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"— Zapis prezentacji:

1 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems BVMS 5.5 Blok 2- Moduł 6: Zdarzenia i Alarmy 1

2 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Zagadnienia 2 Definiowanie zdarzeń Zdarzenia złożone Edytor skryptów Skrypty i zdarzenia wyzwalane harmonogramem Konfiguracja alarmów Opcje alarmów

3 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 3 Zdarzenia Zdarzenie: Stan lub okoliczność powiązana z wywołaniem stanu alarmowego lub działania systemu. Dla każdego zdarzenia istnieje możliwość konfiguracji: Wyzwolenia alarmu Wpisywania do logów zdarzeń zgodnie z harmonogramem Wywołania skryptu Utworzenia zdarzenia złożonego

4 ST | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Zdarzenia podstawowe 4 BVMS pozwala na skonfigurowanie 4 przycisków zdarzeń – umożliwiających ręczne wyzwolenie zdarzenia Przycisk i wyzwalane nim zdarzenie można przypisać do dowolnego harmonogramu.

5 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 5 Czas odbicia Po utworzeniu zdarzenia możliwe jest konfigurowanie czasu odbicia: Po kliknięciu przycisku „Dodaj ustawienia” możliwa jest konfiguracja wielu urządzeń

6 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems 6 Czas odbicia – przykłady Zdarzenie Alarm 0s1s2s3s4s Otwarty przekaźnik Zamknięty przekaźnik Równe priorytety Przekaźnik otwarty, prio wysoki Przekaźnik zamkn., prio niski Przekaźnik otwarty, prio niski Przekaźnik zamkn., prio wysoki Czas odbicia = 1 sec Domyślnie wszystkie zdarzenia mają równe priorytety. Z ustawionym czasem odbicia: Pierwsze zdarzenie z wyższym priorytetem – następnie z niższym => tylko zdarzenie o wyższym priorytecie jest wyzwalane Pierwsze zdarzenie z niższym priorytetem – następnie z wyższym => obydwa zdarzenia są wyzwalane

7 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Kompilator zdarzeń złożonych 7 Po kliknięciu przycisku “Utwórz zdarzenie złożone” uruchamia się kreator tworzenia zdarzeń złożonych BVMS pozwala na utworzenie do 1000 zdarzeń logicznych Maksymalnie do 10 urządzeń w 1 zdarzeniu

8 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Alarmy 8 Alarmy: Alarm może być wywoływany każdym zdarzeniem Alarmy są wyświetlane w Operator Client Alarmy muszą być akceptowane/usunięte przez operatora Alarmy mogą wywołać następujące akcje: Podgląd „Na żywo” Odtworzenie archiwum Wykonanie scenariusza działania Wyświetlanie dokumentu Web Wyświetlanie map

9 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Globalne ustawienia alarmowe 9 W sekcji „Globalne ustawienia alarmowe” określają sposób zachowania całego systemu podczas wystąpienia alarmu.

10 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Podstawy konfiguracji alarmu 10 Po przypisaniu do harmonogramu „Wyzwalacza zdarzenia”, zdarzenia są dostępne w menu „Alarmy” Opcje alarmów są wyświetlone w menu w prawym oknie.

11 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Opcje alarmu 11 Opcje identyfikacji alarmu: Priorytet, kolor, nazwa Do 5 wierszy alarmowych

12 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Sygnalizacja dźwiękowa alarmów 12 Możliwe jest dodanie plików: *.WAV *.MP3

13 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Kamery i informowanie o alarmie 13 Wywołanie pre-pozycji i komend AUX Usługi informowania o Alarmie: SMTP SMS

14 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Przetwarzanie informacji o alarmie 14 Opcje przetwarzania informacji o alarmie Monitor/Dekoder Opcje połączeń

15 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Rezultat konfiguracji 15 Priorytet 20 Kolor zdarzenia - czerwony Kamera przypisana do wiersza alarmowego Powiązanie pliku audio do alarmu Przywołanie dodatkowego dokumentu

16 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Bonus: Skrypty 16 BVMS wspiera skrypty pisane w C# oraz VB.NET Należy kliknąć “Edytor skryptów” Należy wybrać język skryptu (język skryptu nie może być zmieniony po utworzeniu skryptu) Należy potwierdzić „OK.”

17 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Bonus: Skrypty 17 Po otworzeniu okna Edytora skryptów można rozpocząć pisanie własnych skryptów. Tylko Server scripts mogą być przypisane do alarmów Client scripts mogą być umieszczone w drzewie logicznym oraz na mapie

18 Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. Security Systems Pytania? 18


Pobierz ppt "Department | 9/16/2015 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google