Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarcze efekty EURO 2012 dla Gdańska i regionu pomorskiego dr Bohdan Wyżnikiewicz Gdańsk, 9 stycznia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarcze efekty EURO 2012 dla Gdańska i regionu pomorskiego dr Bohdan Wyżnikiewicz Gdańsk, 9 stycznia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarcze efekty EURO 2012 dla Gdańska i regionu pomorskiego dr Bohdan Wyżnikiewicz Gdańsk, 9 stycznia 2008 r.

2 2 Ogólny wpływ imprez sportowych na gospodarkę Można rozróżnić 3 rodzaje efektów: 1. Efekty przygotowań do imprezy 2. Efekty w trakcie trwania wydarzenia 3. Efekty po imprezie sportowej

3 3 1. Efekty gospodarcze przed imprezą (1) 1.Budowa nowej bazy sportowej 2.Budowa sieci dróg i autostrad 3.Budowa szybkich połączeń kolejowych 4.Rozbudowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego

4 4 1. Efekty gospodarcze przed imprezą (2) 1.Wzrost nakładów inwestycyjnych 2.Wzrost popytu na materiały budowlane – poprawa koniunktury w budownictwie 3.Poprawa sytuacji na rynku pracy 4.Zwiększony ruch turystyczny 5.Szybsze wykorzystanie środków z funduszy europejskich

5 5 2. Efekty gospodarcze w trakcie trwania imprezy 1.Duży napływ kibiców i turystów – wzrost popytu na usługi turystyczne 2.Poprawa koniunktury w sektorze handlowym – konsumpcja głównym czynnikiem wzrostu 3.Wyraźny sezonowy wzrost zatrudnienia 4.Wzrost przychodów firm 5.Lepsza sytuacja budżetowa jednostek samorządowych

6 6 3. Efekty gospodarcze po imprezie sportowej 1.Ogólna poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, głównie ze względu na poprawę dostępności komunikacyjnej 2.Wzrost atrakcyjności turystycznej 3.Wzrost znaczenia gospodarczego regionu 4.Szanse na lepszą i skuteczniejszą promocję regionu

7 7 Prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce Źródło: IBnGR

8 8 Prognozy wzrostu gosp. w Polsce i Pomorskiem Źródło: IBnGR

9 9 Prognozy dynamiki inwestycji w Polsce Źródło: GUS, IBnGR

10 10 Prognozy dynamiki inwestycji w Polsce i Pomorskiem Źródło: IBnGR

11 11 Prognozy ruchu turyst. w Pomorskiem Źródło: IBnGR

12 12 Warunki osiągnięcia pozytywnych efektów makroekonomicznych (1) 1.Terminowe wywiązanie się z wymagań UEFA w zakresie przygotowania infrastruktury sportowej, transportowej i hotelowej 2.Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprezy (około 250 tys. osób w Gdańsku) 3.Zapewnienie uczestnikom możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu w trakcie pobytu (o charakterze pozasportowym) 4. Wspieranie przez władze samorządowe prywatnych przedsięwzięć inwestycyjnych

13 13 Warunki osiągnięcia pozytywnych efektów makroekonomicznych (2) 5. Podjęcie odpowiednich działań marketingowych w celu wykorzystania kapitału promocyjnego 6. Sprawność organizacyjna – eliminacja barier biurokratycznych 7. Opracowanie i konsekwentna realizacja planu działań 8. Współpraca z władzami centralnymi i koordynacja działań na szczeblu międzywojewódzkim

14 14 Najważniejsze zagrożenia dla realizacji przygotowań 1.Wzrost cen materiałów budowlanych 2.Problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 3.Brak dostatecznej puli środków na inwestycje infrastrukturalne (zarówno prywatnych jak i publicznych) 4.Przedłużające się procedury poprzedzające rozpoczęcie procesów inwestycyjnych – przetargi, zezwolenia itp.


Pobierz ppt "Gospodarcze efekty EURO 2012 dla Gdańska i regionu pomorskiego dr Bohdan Wyżnikiewicz Gdańsk, 9 stycznia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google