Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Przeczenie w języku niemieckim Arkadiusz Więzowski

3  Nauczymy się tworzyć zdania przeczące w języku niemieckim  Poznamy zasadę tworzenia tych zdań  Poznamy słówka, które pozwolą nam odpowiedzieć przecząco na zadane pytania. Dzięki dzisiejszej lekcji:

4 Zaprzeczenie w języku niemieckim może nastąpić poprzez użycie trzech słówek. Tymi słówkami są: nein - nie nicht - nie kein / keine – żaden / żadna Słówko, którego użyjemy w przeczeniu zależy od tego, co tak naprawdę chcemy zaprzeczyć, czyli czy ma być to całe zdanie, czy też tylko jego część. Przez słówko „nein” zaprzeczamy całe zdanie. Nein (nie) może wystąpić również samodzielnie i zastąpić całe zdanie. Np: Was machst du? Lernst du jetzt? Co robisz? Uczysz się teraz? Nein. - Nie. Nein, ich lerne jetzt nicht. - Nie, nie uczę się teraz.

5 Beispiele - Przykłady Was macht ihr jetzt? Tanzt ihr? Co wy Teraz robicie? Tańczycie? Nein. - Nie Nein, wir tanzen jetzt nicht. Nie, nie tańczymy teraz. Wo ist Peter? Macht er die Hausaufgaben? Gdzie jest Piotrek? Odrabia prace domowe? Nein. - Nie. Nein, er macht die Hausaufagben nicht. Nie, on nie odrabia pracy domowej. Was macht sie? Malt sie? Co ona robi? Maluje? Nein, sie malt nicht. Nie, ona nie maluje.

6 Trzeba pamiętać, że nicht (nie), zaprzecza czasownik. W języku niemieckim nicht (nie) występuje po czasowniku a nie tak jak w języku polskim przed nim! Przykłady: Sie geht nicht. - Ona nie idzie. Ich rauche nicht. - Ja nie palę. Wir schlafen nicht. - My nie śpimy. Ihr spazieren nicht. - Oni nie spacerują. Er springt nicht. - On nie skacze. Sie liest Musik nicht. - Państwo nie słuchają muzyki. Du lügst nicht. Ty nie kłamiesz.

7 Beispiele - przykłady Ich gehe nicht! Ich bin krank! Nie idę, jestem chory! Tina singt nicht. Sie kann nicht singen. Tina nie śpiewa. Ona nie potrafi śpiewać. Martin tanzt nicht. Er ist sehr scheu. Marcin nie tańczy. On jest bardzo wstydliwy. Thomas klettert nicht, weil es regnet. Tomek się nie wspina, ponieważ pada deszcz. Thomas isst nicht. Er hat keinen Hunger. Tomek nie je. On nie jest głodny.

8 Słówko „nicht” może również wraz ze słówkiem „nein” zaprzeczyć całe zdanie. W takim przypadku „nicht” występuje zawsze na końcu zdania (nigdy samodzielnie). Helft ihr den Eltern beim Hausarbeiten? Pomagacie rodzicom przy pracach domowych? Nein, wir helfen den Eltern beim Hausarbeiten nicht. Nie, nie pomagamy rodzicom przy pracach domowych. Gehst du in die Schule? - Idziesz do szkoły? Nein, ich gehe in die Schule nicht. - Nie, nie idę do szkoły. Hörst du Pop-Musik? - Słuchasz muzyki Pop? Nein, ich höre Pop-Musik nicht. - Nie, nie słucham muzyki Pop. Fahren wir heute ins Gebirge? - Jedziemy dzisiaj w góry? Nein, wir fahren heute ins Gebirge nicht. - Nie, nie jedziemy dzisiaj w góry.

9 Beispiele – przykłady. Gehen wir heute ins Kino? Idziemy dzisiaj do kina? Nein, wir gehen heute ins Kino nicht. Nie, nie idziemy dzisiaj do kina. List du dieses Buch? Czytasz tą książkę? Nein, ich lese dieses Buch nicht. Nie, nie czytam tej książki. Trinkst du Mineralwasser? Pijesz wodę mineralną? Nein, ich trinke Mineralwasser nicht. Nie, nie piję wody mineralnej.

10 Jeśli w zdaniu występują dwa czasowniki (np. czasownik modalny) lub czasownik rozdzielnie złożony, nicht występuje wtedy przed drugą częścią orzeczenia (czyli przed drugim czasownikiem lub przed przedrostkiem czasownika rozdzielnie złożonego). Ich kann dich jetzt nicht antworten. Nie mogę ci teraz odpowiedzieć. Am Sonntag fahre ich nicht ab. Nie odjeżdżam w niedzielę. Ich will heute nicht gehen. Nie chcę dzisiaj iść. Rufst du mich heute nicht an? Nie zadzwonisz dzisiaj do mnie? Peter kann uns nicht besuchen. Er ist krank. Piotrek nie może nas odwiedzić. On jest chory.

11 Beispiele - przykłady Du sollst nicht gehen! - Nie powinieneś iść! Du kannst nicht lesen! - Nie potrafisz czytać! Wir dürfen nicht stören! - Nie powinniśmy przeszkadzać! Ich möchte nicht laufen! - Nie chcę biegać! Er will nicht essen! - On nie chce jeść! Ich nehme an dem Sprachkurs nicht teil. - Nie uczestniczę w kursie językowym. Ich gehe heute ins Kino nicht aus! - Dzisiaj nie wychodzę do kina! Sie laden mich auf eine Party nicht an! - Nie zapraszają mnie na imprezę.

12 Dzięki „nicht” możemy zaprzeczyć także przymiotniki, przysłówki czy też wyrażenia rzeczownikowe. Wtedy „nicht” występuje zawsze przed zaprzeczanym wyrazem. A oto kilka przykładów: Sie lernt nicht gern. - Ona nie uczy się chętnie. Er ist nicht gesund. - On nie jest zdrowy. Peter ist nicht zu Hause. - Piotrka nie ma w domu. Ich fahre Rad nicht oft. - Nie jeżdżę często rowerem. Das Mädchen ist nicht schön. - Ta dziewczyna nie jest ładna. Wir kommen nicht aus Deutschland. - My nie pochodzimy z Niemiec. Diese Bluse ist nicht teuer. Ta bluza nie jest droga.

13 Przeczeniem „nicht” zaprzeczamy czasownik, jeśli zaś zaprzeczanym wyrazem będzie rzeczownik z rodzajnikiem nieokreślonym lub też bez rodzajnika, do zaprzeczenia użyjemy „kein” (żaden). Kein odmienia się jak rodzajnik nieokreślony zarówno przez przypadki jak i rodzaje.

14 Beispiele – Przykłady Ich habe ein Sofa im Zimmer, aber ich habe keinen Sessel. Mam w pokoju sofę, ale nie mam krzesła. Ich habe einen Hund, aber ich habe keine Katze. Mam psa, ale nie mam kota. Ich habe Bett im Zimmer, aber ich habe keinen Teppisch. Mam łóżko w pokoju, ale nie mam dywanu. Ich habe ein Wohnzimmer, aber ich habe kein Kinderzimmer. Mam salon, ale nie mam pokoju dziecięcego.

15 Jak już zauważyliśmy, „kein” nie tłumaczymy jako żaden, lecz jako słówko przeczące (nie mam). Oto jeszcze kilka przykładów obrazujących użycie przeczenia „kein”. Hast du einen Papagei? - Masz papugę? Nein, ich habe keinen Papagei. - Nie, nie mam papugi. Hast du ein Kind? - Masz dziecko. Nein, ich habe kein Kind. - Nie, nie mam dziecka. Bist du ein Einzelkind? - Jesteś jedynakiem? Nein, ich bin kein Einzelkind. - Nie nie jestem jedynakiem. Ist das ein Bleistift? Czy to jest ołówek? Nein, das ist kein Bleistift. Nie, to nie jest ołówek.

16 Słówka „kein” możemy używać również w zdaniach twierdzących, które nie są odpowiedzią na pytanie. Na przykład: Ich habe keine Lust, mit dir zu sprechen. Nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Er hat leider keine Idee. On nie ma niestety żadnego pomysłu. Peter hat keine Freunde. Er ist eingebildet. Piotr nie ma przyjaciół. On jest zarozumiały. Tina hat keine Möglichkeit, heute zu kommen. Tina nie ma możliwości aby dzisiaj przyjść. Ich habe kein Geld. Nie mam pieniędzy.

17 W języku niemieckim możemy również zaprzeczyć zdanie używając zaimka nieokreślonego „niemand”. Musimy zauważyć, że używając tego zaimka, nie przeczymy już zdania żadnym innym słówkiem, tak jak to robimy w języku polskim. Słówko „niemand” przeczy już samo w sobie całe zdanie. Wer ist da? - Kto tam jest? Niemand ist da. - Nikogo tam nie ma. Du hast viele Fehler gemacht. - Zrobiłeś dużo błędów. Niemand ist perfekt. - Nikt nie jest idealny. Hast du schon telefoniert? - Dzwoniłeś już? Ja, aber niemand hebt ab! - Tak, ale nikt nie odbiera. Was bringt die Zukunft? - Co przyniesie przyszłość? Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Niemand versteht, was sie da schreibt. Nikt nie rozumie, co ona tam pisze.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google