Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program dla Województwa Śląskiego Nowoczesność. Rozwój. Z dala od polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program dla Województwa Śląskiego Nowoczesność. Rozwój. Z dala od polityki."— Zapis prezentacji:

1 Program dla Województwa Śląskiego Nowoczesność. Rozwój. Z dala od polityki.

2 Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Nowe Wesołe Miasteczko Uatrakcyjnimy ofertę spędzania czasu wolnego w Wesołym Miasteczku. Chcemy uruchomić cztery strefy tematyczne i dostosować ofertę biletową do potrzeb odwiedzających. Rozbudujemy park i - we współpracy z inwestorem zagranicznym - wprowadzimy do oferty nowe urządzenia. Pozyskamy dofinansowanie na rozbudowę ze środków UE (Inicjatywa JESSICA). Nowa ELKA Już niedługo nowa „ELKA” pozwoli zwiedzić park w ciągu godziny. Zmodernizowana kolejka nizinna będzie przewozić pasażerów nowoczesnymi Budowa Parku Nauki Wzbogacimy ofertę WPKiW dzięki uruchomieniu nowoczesnego interaktywnego eksploratorium, które będzie uczyć poprzez zabawę. Koszt tej inwestycji to ok. 100 mln zł. Chcemy, by 40% tej kwoty została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. krzesełkami i gondolami. Będą mogły nią podróżować rodziny z małymi dziećmi i osoby niepełnosprawnych.

3 Chcemy integracji komunikacji publicznej w regionie -będziemy wciąż podnosić jakości usług świadczonych przez transport publiczny, -chcemy rozbudować centra przesiadkowe i promować rozwiązania „park & ride”, -będziemy integrować systemów komunikacji pasażerskiej, -zwiększymy mobilność społeczeństwa regionu dzięki poprawie dostępności oferty turystycznej -zadbamy o wymianę taboru komunikacji kolejowej, tramwajowej i autobusowej. -budowa parkingów przy dworcach i centrach przesiadkowych

4 Drogi Nasz cel to rozbudowa i modernizacja sieci drogowej Województwa Śląskiego, która stanowi podstawę jego zrównoważonego rozwoju. Priorytetami są dla nas: - dokończenie budowy Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku zachodnim, - zakończenie projektowania i budowy DTŚw kierunku wschodnim, - modernizacja dróg wojewódzkich, zwłaszcza na terenie Ziemi Częstochowskiej, - rozbudowa drogi ekspresowej S1 do Pyrzowic, - budowa drogi pomiędzy autostradą A4 i Stadionem Śląskim w Chorzowie, - budowa drogi Pszczyna – Racibórz.

5 Sport Budowa Orlików Nadal chcemy rozbudowywać sieć wielofunkcyjnych boisk gminnych w ramach rządowo-samorządowego programu „Orlik 2012”. Dzięki temu wszyscy chętni mogą uprawiać sport i aktywny wypoczynek. Dlatego do końca roku w województwie śląskim powstanie będzie ich 116. Przy istniejących już Orlikach będziemy budować Białe Orliki, czyli lodowiska. Infrastruktura lekkoatletyczna Wzbogacenie oferty WPKiW poprzez Infrastruktura lekkoatletyczna przy Stadionie Śląskim Przebudowujemy Stadion Śląski uwzględniając stworzenie infrastruktury lekkoatletycznej, spełniającej wymogi IAAF i PZLA, która pozwoli na organizację imprez rangi mistrzostw świata. Plan zakłada powstanie m.in. dziewięciotorowej bieżni oraz zaplecza rozgrzewkowo-treningowego na terenie Stadionu. Muzeum Sportu przy Stadionie Śląskim Utworzymy placówkę pokazującą tradycje i osiągnięcia śląskiego sportu oraz historię wydarzeń, które mały miejsce w naszym regionie.

6 Kultura Filharmonia Śląska Trwa modernizacja, nadbudowa i rozbudowa istniejącego Budynku. Projekt obejmuje też wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i instrumenty. Inwestycja ta możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu - 31,5 mln zł. Nowa siedziba Muzeum Śląskiego Budujemy nową siedzibę Muzeum Śląskiego na terenach poprzemysłowych (dawna KWK Katowice). Obejmuje ona: umieszczenie głównych kondygnacji pod ziemią i wybudowanie szklanych wież doświetlających podziemne ekspozycji, a także wyeksponowanie części zabytkowych pokopalnianych obiektów. Koszt projektu to 324,5 mln zł Modernizacja siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, budynku Teatru Śląskiego w Katowicach i Górnośląskiego Parku Etnograficznego Modernizujemy istniejące obiekty kulturalne by dostosować je do bieżących potrzeb oświatowo- kulturalnych i turystycznych. Nowe pomieszczenia sal dydaktycznych i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia przyczyni się do zwiększenia zainteresowania odbiorców.

7 Zdrowie Zakup nowoczesnej aparatury Województwo Śląskie udzieliło finansowego wsparcia na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego (WSS w Bielsku-Białej otrzymał witrektom z endolaserem, WSS nr 4 w Bytomiu pozyskał aparaturę endoskopową, WSS w Częstochowie otrzymał wyposażenie sal operacyjnych oraz oddziałów, WSS nr 3 w Rybniku - aparat RTG, WSS nr 5 w Sosnowcu - mikroskop endoteliarny dla banków ocznych oraz wyposażenie oddziałów). Inwestycje w szpitale wojewódzkie W 2010 roku Województwo Śląskie wspiera I etap termomodernizacji budynku WSS nr 4 w Bytomiu. Szpital im. NMP w Częstochowie dzięki dotacjom utworzył m.in. Oddział Reumatologiczno – Rehabilitacyjny oraz Oddział Hematologii. WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu przeprowadza kompleksową modernizację oddziałów łóżkowych jak również dostosował lądowisko dla śmigłowców ratunkowych do standardów europejskich. Tylko w tym roku na wsparcie dla ZOZ przeznaczyliśmy ponad 66 mln zł.

8 Śląskie dla młodych Wsparcie budowy kampusu uniwersyteckiego w Katowicach Rewitalizacja obszaru w sąsiedztwie Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w kwartale ulic Warszawska, św. Pawła, Górnicza i rzeki Rawy) w ramach Inicjatywy JESSICA. Działanie to przyciągnie do centrum Katowic studentów i młodych ludzi, a także uatrakcyjni ten obszar miasta. Przedszkola i żłobki w zakładach pracy Samorządowe władze Województwa Śląskiego zamierzają wspierać politykę prorodzinną skierowaną przede wszystkim do młodych, przedsiębiorczych i aktywnych zawodowo rodziców. Będą promować rozwiązania, dzięki którym maluchy będą mogły korzystać z opieki w żłobkach i przedszkolach zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie miejsc pracy ich rodziców. Da to m.in. szansę na wcześniejszy powrót do pracy młodym mamom. Pomogą też uelastycznić czas pracy.

9 Inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową Będziemy dążyć do realizacji zadań przeciwpowodziowych z zakresu: -inwestycji melioracyjnych, -inwestycji dot. wód publicznych, -zadań realizowanych w ramach Program dla Odry 2006 i Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły, -usuwania skutków klęsk żywiołowych w wyniku powodzi w roku 2010, -zadań realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego działaniem PROW 2007-2013, schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Na pomoc powodzianom władze województwa przeznaczyły w tym roku 7 mln zł


Pobierz ppt "Program dla Województwa Śląskiego Nowoczesność. Rozwój. Z dala od polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google