Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak szkoła w praktyce może uczyć demokracji i postaw obywatelskich ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak szkoła w praktyce może uczyć demokracji i postaw obywatelskich ?"— Zapis prezentacji:

1 Jak szkoła w praktyce może uczyć demokracji i postaw obywatelskich ?

2 Co możemy nazwać demokracją ? Demokracja - tak zwany „rząd ludu ", rozumiany jako ogół pełnoprawnych obywateli – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli )

3 Co to jest postawa obywatelska ? Postawa obywatelska- to postawa zainteresowania sprawami wspólnymi w zbiorowości ludzi na równi wolnych. Współpraca i wspólne działania pozwalają realizować interes wszystkich obywateli i sprzyjają znalezieniu wspólnych rozwiązań oraz skutecznemu osiąganiu celów społecznych. Postawa obywatelska to także poczucie odpowiedzialności za bezpieczne istnienie, trwanie całej zbiorowości i jej członków, a także gotowość niesienia pomocy i dobrowolnych poświęceń w wymagającej tego sytuacji.

4 Tematy naszej debaty Czy szkoła uczy samodzielności? O czym powinniśmy decydować wspólnie? Szkolne wybory – jak działa demokracja w szkole? Po co nam szkolna gazeta? Gazeta szkolna jako forma dialogu między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Szkolna demokracja – system reprezentowania uczniów przez przedstawicieli – wady i zalety. Tworzenie samorządu uczniowskiego – przywilej czy obowiązek? Gdzie szukać wzorców dla samorządu uczniowskiego?

5 Czy szkoła uczy samodzielności? Razem z osobami debatującymi, uznaliśmy że szkoła może uczyć samodzielności. Przykładem jest nawiązywanie nowych znajomości, pogłębianie swoich zainteresowań,a także udział i praca na rzecz szkoły.Wspólnie uznaliśmy że nie od łącznym elementem samodzielności jest odpowiedzialność za swoje decyzje i czyny.

6 O czym powinniśmy decydować wspólnie? Podczas naszej debaty uznaliśmy że, szkoła to przede wszystkim głos wielu a nie tylko jednostki.Decydować powinno się o wszystkim co dotyczy uczniów i życia szkoły. Przykładem mogą być wybory samorządowe lub organizowane w szkole akcje i uroczystości.

7 Szkolne wybory – jak działa demokracja w szkole?. W szkole może istnieć demokracja jednak nie jest ona idealną definicją tego zagadnienia. Oczywiście to uczniowie maja głos większości, jednak dyrekcja musi czuwać nad ich wyborami i decyzjami. Społeczność uczniów nie zawsze kieruje się rozsądkiem i często podejmujemy różne decyzje pod wpływem wielu czynników. Dlatego to grono pedagogiczne czuwa nad demokracją w szkole i naszymi wspólnymi decyzjami.

8 Czy potrzebujemy gazetki szkolnej ? Wspólnie podczas debaty doszliśmy do wniosku że tradycja gazetki szkolnej zanika, niestety wyparła ją era Internetu i częsty brak funduszy na jej realizacje. Jeśli chodzi o naszą szkołę to podczas rozmów, wpadliśmy na pomysł aby założyć internetową gazetka szkolną na której nasi uczniowie mogą sprawdzać swoje umiejętności dziennikarskie opisując plotki i atrakcje z życia szkoły. Mamy nadzieje że w krócę pomysł zostanie wprowadzony w życie.

9 Podczas debaty wszyscy uczestnicy zgodni byli co do opinii, że gazeta szkolna jest rodzajem dialogu między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Niestety w dobie internetu odchodzi się tradycji jej prowadzenia. Gazeta szkolna jako forma dialogu między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

10 Szkolna demokracja - system reprezentowania uczniów przez nauczycieli - wady i zalety. Niezbędnym warunkiem do reprezentowania uczniów przez nauczycieli jest zdobycie autorytetu i obiektywizm u Grona Pedagogicznego.

11 Tworzenie samorz ą du uczniowskiego - przywilej, czy obowi ą zek? Tworzenie SU jest dla uczniów przywilejem i sporym ułatwieniem przy sprawach organizacyjnych w szkole, aczkolwiek wiąże się z dużą odpowiedzialnością wśród uczniów wchodzących w jego skład.

12 Gdzie szukać wzorców dla samorządu uczniowskiego? - samorządy - sfera polityczna - dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne - inni

13 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji


Pobierz ppt "Jak szkoła w praktyce może uczyć demokracji i postaw obywatelskich ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google