Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Przed realizacją Po realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Przed realizacją Po realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Przed realizacją Po realizacji

2 Zestawienie zrealizowanych zadań w ramach przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wraz z przebudową systemu ogrzewania przy zastosowaniu pomp ciepła i kolektorów słonecznych" Termorenowacja obiektu  docieplenie ścian zewnętrznych styropianem w obiektach szkolnych o łącznej powierzchni 9.100 m2  wymiana stolarki i ślusarki okiennej o łącznej powierzchni 654 m2  wymiana ślusarki drzwiowej o łącznej powierzchni 90 m2  docieplenie dachu styropianem nad pawilonem sportowym o łącznej powierzchni 1.392 m2

3 Zakup i montaż kogeneratora  moc elektryczna 70kW i o mocy cieplnej 115kW Zakup i montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła  Instalacja solarna do podgrzewu c.w.u oraz do wspomagania dolnego źródła ciepła 40 szt. Kolektorów słonecznych o powierzchni 120m kw. o mocy 96kW  Instalacja pomp ciepła wraz z wymiennikami gruntowymi, sondy gruntowe wraz z głowicami i przewodami PE o śr. Zewnętrznej 40mm sondy 93 szt. na gł. 100 m  Pompy ciepła 10 szt. o mocy 591kW umieszczone w węzłach A, B, C, D i pawilonie sportowym

4 Udział kosztów na poszczególne zadania dla przedsięwzięcia "Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wraz z przebudową systemu ogrzewania przy zastosowaniu pomp ciepła i kolektorów słonecznych" Koszt całkowity 8.339.038,51 zł

5 Udział kwotowy i procentowy w finansowaniu przedsięwzięcia

6 Obiekty ZST Mielec czerwiec 2004 r.

7

8 Obiekty ZST Mielec po wymianie okien grudzień 2005 r.

9 Obiekty ZST Mielec po kompleksowej termorenowacji czerwiec 2011 r.

10

11

12

13 Instalacja pomp ciepła jako nowe źródło ogrzewania dla obiektów ZST Mielec

14 Kogenerator w układzie skojarzonym z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi

15 Produkcja energii cieplnej po realizacji zadania Kolektory słoneczne-408 GJ/rok Pompy ciepła-3.869 GJ/rok Układ kogeneracyjny-212 GJ/rok

16 Efekt ekologiczny przedsięwzięcia Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 583 MWh/rok (35%) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: – Dwutlenek siarki-0,08 Mg/rok – Tlenki azotu-0,90 Mg/rok – Tlenek węgla-1,15 Mg/rok – Dwutlenek węgla-505,1 Mg/rok – Pył całkowity-0,05 Mg/rok

17 Korzyści z realizacji projektu Współpraca układów w okresie grzewczym – Pompy ciepła - energia cieplna dla potrzeb co i przygotowania cwu – System solarny – energia cieplna dla potrzeb wspomagania cwu (dni słoneczne) – Układ kogeneracji – energia elektryczna i energia cieplna Okres poza sezonem grzewczym – Funkcjonowanie kolektorów słonecznych - energia cieplna dla przygotowania cwu i zwiększenia sprawności dolnego źródła ciepła - odprowadzanie ciepła z kolektorów do gruntu

18 Korzyści z realizacji projektu Własne źródło ogrzewania Własne źródło energii elektrycznej i cieplnej z układu kogeneracji Wykorzystanie kolektorów słonecznych (w okresie wakacyjnym) „Magazynowanie” energii w gruncie Wyeliminowanie strat związanych z przesyłem energii Korzyści ekonomiczne wnioskodawcy Mierzalny efekt ekologiczny

19 Koszty ogrzewania po realizacji projektu Przed inwestycją-349.946 zł/rok Po zrealizowaniu inwestycji-ok. 99.430 zł/rok

20 Zastosowana technologia i przyjęte rozwiązania w pełni korzystają z odnawialnych źródeł energii. Połączenie zastosowanych układów zwiększa ich sprawność podnosząc efekt ekologiczny i ekonomiczny.

21 Kompleksowa przebudowa systemu ogrzewania przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła i kolektorów słonecznych w obiektach ZST w Mielcu Projekt zrealizowany został z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Celem projektu była poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej. Projekt obejmuje technologię i Automatykę Kontrolno-Pomiarową pomp ciepła i kolektorów słonecznych dla celów grzewczych centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w istniejących budynkach ZST w Mielcu. Całkowita wartość projektu - 4.082.173,17 PLN Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.469.847,50 PLN – 85% Okres realizacji projektu : 23.06.2010 r - 30.07.2011 r.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Przed realizacją Po realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google