Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi dostępne w sieci Internet Autor: Kamil Gryglak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi dostępne w sieci Internet Autor: Kamil Gryglak."— Zapis prezentacji:

1 Usługi dostępne w sieci Internet Autor: Kamil Gryglak

2 Spis treści: 1.WWWWWW 2.Poczta elektroniczna (e-mail)Poczta elektroniczna (e-mail) 3.FTPFTP 4.Grupy dyskusyjneGrupy dyskusyjne 5.Komunikatory (pisane, głosowe, wideokonferencyjne)Komunikatory (pisane, głosowe, wideokonferencyjne) 6.P2PP2P 7.TelnetTelnet 8.CzatCzat 9.Fora dyskusyjneFora dyskusyjne 10.SMSSMS 11.Telefonia internetowaTelefonia internetowa 12.Czytniki RSSCzytniki RSS 13.E-Usługi (e-zakupy, e-bank, e-learning, e-praca)E-Usługi (e-zakupy, e-bank, e-learning, e-praca) 14.Internetowe pośrednictwo pracy (e-dyski, e-reklama, e-service, newsletter)Internetowe pośrednictwo pracy (e-dyski, e-reklama, e-service, newsletter)

3 WWW World Wide Web (ang. ogólnoświatowa sieć) (w skrócie określany jako WWW lub Web) – hipertekstowy, multimedialny, sieciowy (TCP/IP) system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. Pierwotnym i w chwili obecnej nadal podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji. WWW jest często błędnie utożsamiane z całym Internetem, w rzeczywistości stanowi tylko jedną z jego najpopularniejszych usług.

4 Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna, e-poczta (ang. electronic mail, e-mail) – jedna z największych usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Obecnie do przesyłania e-maili używany jest protokół Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

5 FTP FTP - usługa umożliwiająca pobieranie plików (ang download) ze specjalnych komputerów zwanych serwerami FTP a także umieszczanie naszych plików (ang upload) na takich serwerach do których mamy Prawo dostępu Wiele serwerów FTP udostępnia bezpłatnie swe archiwa z plikami wszystkim użytkownikom Najpopularniejsze archiwa mają swoje mirrory tzn serwery na których są skopiowane ich Zasoby aby w ten sposób szybciej i łatwiej można było ściągać poszukiwane pliki z różnych miejsc na świecie

6 Grupy dyskusyjne Grupa dyskusyjna – w Internecie to ogólna nazwa wszelkich form dyskusji internetowej przypominających wymianę korespondencji, a nie rozmowy w czasie rzeczywistym. Grupy dyskusyjne przyjmują formę list dyskusyjnych pozwalających na automatyczną wymianę e- maili, grup Usenetowych, grup występujących w Fidonecie i forów dyskusyjnych dostępnych przez bramki WWW.

7 Komunikatory Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger, od tego skrót IM) – program komputerowy pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa – ang. Instant Messaging) pomiędzy dwoma lub więcej komputerami, poprzez sieć komputerową, zazwyczaj Internet (dlatego komunikatory internetowe). Od poczty elektronicznej różni się tym, że oprócz samej wiadomości, przesyłane są także informacje o obecności użytkowników, co zwiększa znacznie szansę na prowadzenie bezpośredniej konwersacji.

8 P2P P2P (od ang. peer-to-peer – równy z równym) – model komunikacji w sieci komputerowej, który gwarantuje obydwu stronom równorzędne prawa (w przeciwieństwie do modelu klient-serwer). W sieciach P2P każdy komputer może jednocześnie pełnić zarówno funkcję klienta, jak i serwera. W najpopularniejszej implementacji modelu P2P, jaką są programy do wymiany plików w Internecie każdy węzeł sieci (czyli komputer użytkownika) odgrywa rolę serwera przyjmując połączenia od innych użytkowników danej sieci, jak i klienta, łącząc się i pobierając dane z innych maszyn działających w tej samej sieci. Wymiana danych jest zawsze prowadzona bez pośrednictwa centralnego serwera.

9 Telnet Telnet – standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer. Protokół obsługuje tylko terminale alfanumeryczne, co oznacza, że nie obsługuje myszy ani innych urządzeń wskazujących. Nie obsługuje także graficznych interfejsów użytkownika. Wszystkie polecenia muszą być wprowadzane w trybie znakowym w wierszu poleceń. Polecenia wydawane za pomocą naszego komputera przysłane są poprzez sieć do serwera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie serwera telnetu. W odpowiedzi serwer odsyła nam komunikaty, które następnie wyświetlane są na naszym ekranie.

10 Czat Czat (z ang. chat – rozmowa, czytaj ([t ʃ æt]), używana jest również angielska pisownia chat – rodzaj internetowej pogawędki i jedna z usług internetowych. Wyraz czat (chat), będący zapożyczeniem, zagnieździł się w slangu informatycznym. Najpowszechniejszym znaczeniem tego słowa jest serwis internetowy służący do komunikacji wielu osób w tzw. pokojach. Zwykle istnieją dwa rodzaje rozmowy – prywatna, której przebieg mogą śledzić tylko dwie osoby, oraz publiczna, dostępna dla wszystkich zalogowanych użytkowników. W części czatów dostępne są również graficzne emotikony, stworzone dla ułatwienia ekspresji emocji. Taka forma czatu jest w większości oparta o aplet Java.

11 Fora dyskusyjne Forum dyskusyjne to przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej. Fora dyskusyjne od strony technicznej są zazwyczaj rozbudowanymi skryptami działającymi w technologii CGI, PHP lub ASP, które tworzą osobiście administratorzy stron WWW lub też adaptują z gotowych skryptów, z których wiele jest dostępnych jako wolne oprogramowanie.

12 SMS Bramki SMS- Strony internetowe które udostępniają usługę wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS na telefony komórkowe, zazwyczaj odbywa się to po wypełnieniu krótkiego formularza. Zazwyczaj operatorzy stosują różnie ograniczenia jak np. limity wysyłanych smsów. Orange stosuje token, Plus limit 10 smsów na jedno IP, Era wymaga założenia konta w EraOmnix. Inne zaś bramki pozwalają wysłać wiadomość tylko na numer rozpoczynający się na dane cyfry (XXX)

13 Telefonia internetowa (VoIP) VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) - technologia umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana telefonią internetową. Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe„

14 Czytniki RSS Czytnik kanałów (ang. feed reader lub news aggregator), czytnik RSS (ang. RSS reader), czytnik Atom (ang. Atom reader) – program komputerowy do czytania kanałów internetowych w formatach RSS i Atom, opartych na języku XML. Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

15 E-Usługi Bankowość elektroniczna (ang. e-banking) – forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego. E–learning - nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM-u i Internetu. E-praca – pozwala na wykonywanie swojej pracy nie koniecznie w miejscu zatrudnienia. Za pośrednictwem Internetu.

16 Internetowe pośrednictwo pracy System informowania o możliwości zatrudnienia (za pośrednictwem internetu) „Wirtualny rynek pracy”. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów. Dawniej (przed powstaniem Internetu) to forma szybkiego czasopisma naukowego powielanego na kserokopiarce i rozsyłanego do zainteresowanych prenumeratorów. Forma taka była szybsza niż tradycyjne przygotowanie poligraficzne, służyła do szybkiej dyskusji naukowej.


Pobierz ppt "Usługi dostępne w sieci Internet Autor: Kamil Gryglak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google