Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 1 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 1 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 1 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Ewa Janczar Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Stan wdrożenia systemów EZD i publikacji e-usług w gminach i powiatach na podstawie odpowiedzi otrzymanych z poszczególnych województwach

2 2 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 2 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Pytania skierowane do województw: 1.Czy województwo przewidziało środki na rozwój e-usług i EZD w RPO 2014-2020? 2.Czy województwo złożyło wnioski lub otrzymało dofinansowanie z funduszy środków europejskich na rozwój e-usług w perspektywie 2014-2020? 3.Czy udostępnione są regionalne portale, na których publikowane są e-usługi? 4.Czy województwo prowadzi certyfikację podpisów elektronicznych? 5.Czy występuje powiązanie e-usług z informacją przestrzenną?

3 3 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 3 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Pytania skierowane do województw: 6.Czy systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) wdrożone są w gminach i powiatach województwa? 7.Czy powiat lub gmina posiada autorskie prawa majątkowe do modyfikacji systemu EZD? 8.Czy powiat lub gmina posiada prawo do przekazywania licencji do korzystania z systemu EZD innym JST? 9.Jakie problemy zostały zidentyfikowane w województwie w związku z wdrażaniem e-administracji?

4 4 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 4 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Metodyka zbierania informacji 1. Ankiety w formie pliku Excel zostały wysłane do wszystkich województw. 2. Województwa przekazały wypełnione ankiety w zakresie informacji dotyczących: a.portali wojewódzkich oraz systemu EZD wykorzystywanego w województwie; b.systemów EZD wykorzystywanych w gminach i powiatach województwa. 3. W wyniku ankiet otrzymano informacje dla JST: a.16 województw b.270 powiatów i miast na prawach powiatu c.1803 gmin miejsko-wiejskich, miejskich i wiejskich

5 5 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 5 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Statystyka odpowiedzi Gminy RPPowiaty RP

6 6 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 6 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Dofinansowanie rozwoju e-usług w latach 2014-2020 L.p.Województwo Czy województwo przewidziało środki na rozwój e-usług i EZD w RPO 2014-2020? Czy Województwo złożyło wnioski o dofinansowanie z funduszy środków europejskich na rozwój e- usług w perspektywie 2014- 2020? Czy Województwo podpisało umowy o dofinansowanie z funduszy środków europejskich na rozwój e- usług w perspektywie 2014- 2020? W ramach jakiego programu Województwo złożyło wniosek lub otrzymało dofinasowanie w obszarze rozwoju e-usług w perspektywie 2014-2020? 1dolnośląskie  2kujawsko-pomorskie  3lubelskie  RPO WL 2014-2020 4lubuskie  5łódzkie  RPO WŁ 6małopolskie  7mazowieckie  RPO WM 2014-2020 8opolskie  9podkarpackie  RPO WP 2014-2020 10podlaskie  11pomorskie  RPO WP 2014-2020 12śląskie  RPO WŚ 2014-2020 13świętokrzyskie  14 warmińsko- mazurskie  15wielkopolskie  2/POKL/5.2.1/2013 16zachodniopomorskie  tak 7 nie 9 tak 3 nie 13 tak 16 nie 0

7 7 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 7 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Certyfikacja podpisów elektronicznych   Województwo Czy województwo prowadzi certyfikację podpisów elektronicznych? dolnośląskie  kujawsko-pomorskie  lubelskie  lubuskie  łódzkie  małopolskie  mazowieckie  opolskie  podkarpackie  podlaskie  pomorskie  śląskie  świętokrzyskie  warmińsko-mazurskie  wielkopolskie  zachodniopomorskie   4  12

8 8 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 8 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Powiązanie e-usług z informacją przestrzenną   Województwo Czy występuje powiązanie e-usług z informacją przestrzenną? dolnośląskie  kujawsko-pomorskie  lubelskie  lubuskie  łódzkie  małopolskie  mazowieckie  opolskie  podkarpackie  podlaskie  pomorskie  śląskie  świętokrzyskie  warmińsko-mazurskie  wielkopolskie  zachodniopomorskie   8  8

9 9 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 9 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Portale, na których udostępniane są e-Usługi WojewództwoNazwa portaluAdres portalu dolnośląskie Dolny Śląsk www.umwd.dolnyslask.pl bip.umwd.dolnyslask.pl snow-umwd.dolnyslask.pl snow-ipaw.dolnyslask.pl snow-dip.dolnyslask.pl kujawsko-pomorskie Portal Regionalny Geoportal e-urząd RBIP www.mojregion.info geoportal.mojregion.info eurzad.mojregion.info rbip.mojregion.info lubelskie Lubelskie Internetowe Biuro Obsługi Interesanta liboi.lubelskie.pl lubuskie Cyfrowy Urząd, Regionalny BIP cu.wrotalubuskie.eu łódzkie Wrota Regionu Łodzkiego elodzkie.pl małopolskie Cyfrowa Małopolska www.cyfrowamalopolska.pl mazowieckie Wrota Mazowsza www.wrotamazowsza.pl Mazovia www.mazovia.pl opolskie Mapy opolskie mapy.opolskie.pl podkarpackie PSeAP www.pseap.pl podlaskie Wrota Podlasia cu.wrotapodlasia.pl pomorskie E-PUAP epuap.gov.pl śląskie PeUP SEKAP www.sekap.pl świętokrzyskie E-Świętokrzyskie sip.e-swietokrzyskie.pl warmińsko-mazurskie Cyfrowy Urząd, Atlas Warmii i Mazur, MAKS 1 i MAKS 2 cu.warmia.mazury.pl wielkopolskie BIP UMWW www.bip.umww.pl zachodniopomorskie Portal Regionalny, RBIP Regionalna Platforma Komunikacji Elektronicznej, e-Region

10 10 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 10 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa e-Usługi udostępnione na portalach wojewódzkich lub e-PUAP świadczonych przez gminy i powiaty Województwo Liczba e-usług udostępnionych na portalach Poziom 1Poziom 2Poziom 3Poziom 4Poziom 5 dolnośląskie kujawsko-pomorskietak lubelskie lubuskietak łódzkietak małopolskietak mazowieckietak opolskie podkarpackietak podlaskietak pomorskietak śląskietak świętokrzyskietak warmińsko-mazurskie tak wielkopolskie zachodniopomorskie

11 11 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 11 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Rodzaje podpisów możliwe są do zastosowania przy składaniu e-wniosku L.p.Województwo profil zaufany e-PUAP podpis certyfikowany mechanizmy, o których mowa w rozporządzeniu eIDAS inne 1dolnośląskie   2kujawsko-pomorskie  podpis niekwalifikowalny 3lubelskie   4lubuskie   5łódzkie   6małopolskie   7mazowieckie   8opolskie 9podkarpackie   10podlaskie   11pomorskie  12śląskie   Podpis elektroniczny weryfikowany niekwalifikowanym certyfikatem CC SEKAP 13świętokrzyskie  14warmińsko-mazurskie  MAKS System Autoryzacji 15wielkopolskie  16zachodniopomorskie  

12 12 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 12 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Liczba JST posiadających EZD  202  68  1163  640

13 13 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 13 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Statystyka odpowiedzi Gminy RPPowiaty RP

14 14 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 14 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Autorskie prawa majątkowe do modyfikacji systemu EZD wdrożonego w gminach i powiatach WojewództwoWojewództwaPowiatyGminy dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie tak lubuskie łódzkie małopolskie tak mazowieckie tak opolskie tak podkarpackie tak podlaskie tak pomorskie śląskie tak świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie tak zachodniopomorskie

15 15 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 15 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Możliwość przekazywania licencji na system EZD innym JST WojewództwoWojewództwaPowiatyGminy dolnośląskie kujawsko-pomorskie tak lubelskie tak lubuskie łódzkie małopolskie tak mazowieckie tak opolskie tak podkarpackie tak podlaskie tak pomorskie śląskie tak świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie tak zachodniopomorskie

16 16 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 16 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Rodzaje wykorzystywanych EZD EZDLiczba wystąpień EZD/Comarch259 PROTON / Sputnik Software156 SmartDoc/Maxto Kraków134 Mdok/COIG S.A.121 EDICTA / Asseco Data Systems S.A.120 EZD SIDAS/MADKOM S.A.112 e-Obieg/E-Studio Software93 FINN 8 SQL/LTC Sp. Z o.o.79 eDOKweb/Sygnity77 EL-DOK SYSTEM/ZETO Lublin58 e-SOD / R-Data Sp z o.o.34 INTRADOK/WASKO S.A.21 eDokument / Rekord S.I.19 eKancelaria /ZETO Koszalin12 SEOD/Proton10 eDokument2/Rekord5

17 17 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 17 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Kategorie zidentyfikowanych problemów wg województw Województwo Przepisy prawa Integracja z e-PUAP Integracja z systemami centralnymi Świadomość społeczeństwa Świadomość urzędników Finanse/infras truktura dolnośląskie Tak kujawsko-pomorskie Tak lubelskie Tak lubuskie Tak łódzkie małopolskie Tak mazowieckie Tak opolskie podkarpackie Tak podlaskie Tak pomorskie Tak śląskie Tak świętokrzyskie Tak warmińsko-mazurskieTak wielkopolskie zachodniopomorskie Tak

18 18 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 18 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Odpowiedzi udzielone przez województwa Związane z przepisami prawa 1)przepisy prawa niepozwalające w pełni zrealizować sprawę drogą elektroniczną, 2)skomplikowany proces wysyłania i odbierania pism, 3)brak ustaleń w sprawie przesyłania pism z załącznikami A-A 4)przepisy prawne wykluczające inne portale niż ePUAP ze świadczenia usług drogą elektroniczną 5)brak umocowania województw do koordynacji i wdrażania e-administracji 6)brak normowań prawnych określających standard dokumentu elektronicznego 7)brak jednej aplikacji w administracji publicznej służącej do podpisywania i weryfikacji wszystkich dostępnych podpisów elektronicznych. W obecnej chwili na rynku istnieje wiele aplikacji, które niepoprawnie weryfikują podpisy elektroniczne złożone pod dokumentami 8)niedojrzałość przepisów prawnych normujących tworzenie usług w formie elektronicznej 9)brak możliwości podpisania wniosku o dofinansowanie EU uniemożliwia złożenie wniosku w sposób całkowicie elektroniczny - wymagany jest wydruk (z narzędzia) wniosku i podpis na papierze

19 19 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 19 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Odpowiedzi udzielone przez województwa Związane z e-PUAP 1)problemy z dostępnością platformy e-PUAP 2)słaba współpraca z administracją rządową 3)wzory opublikowane są czasami nieaktualne 4)długi czas oczekiwania na publikacje wzorów dokumentów elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. 5)brak opracowania standardu dokumentu elektronicznego opartego o Centralne Repozytorium Dokumentów Elektronicznych importowanego oraz eksportowanego w dowolnym systemie dziedzinowym 6)brak wsparcia ze strony MC dla portalu regionalnego 7)Integracja wytworzonych w ramach portali regionalnych u e-usług z platformą e-PUAP i wykorzystanie wszystkich oferowanych przez nią funkcjonalności 8)problemy z funkcjonowaniem podpisu e-PUAP. 9)brak możliwości przenoszenia e-usług na portal regionalny (nie działają interfejsy po stronie e-PUAP) 10)nie działa możliwość zalogowania przez e-PUAP (po zmianach e-PUAP) 11)błąd w odbieraniu dużych plików pobieranych z e-PUAP 12)nie działa synchronizacja usług z e-PUAP na portal regionalny (błąd interfejsu po stronie e-PUAP) 13)niedostępność środowiska testowego e-PUAP

20 20 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 20 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Odpowiedzi udzielone przez województwa Związane ze świadomością społeczeństwa 1)brak świadomości u klientów dot. możliwości skorzystania z e-usług 2)słabe wykorzystanie narzędzi informatycznych przez mieszkańców województwa w celu kontaktowania się z administracją samorządową 3)małe zainteresowanie Związane ze świadomością urzędników 1)opór urzędników – brak zaufania do dokumentu elektronicznego 2)zmiana sposobu załatwiania spraw, 3)brak wymagań/standardów ciągłego rozwoju i doskonalenie pracowników w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii 4)niski poziom kompetencji cyfrowych kadry urzędniczej

21 21 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 21 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Odpowiedzi udzielone przez województwa Związane z integracją z systemami centralnymi 1)brak interfejsów do wymiany informacji z systemami centralnymi 2)problemy z dostępnością i wydajnością systemów centralnych Inne 1)niewystarczające środki finansowe 2)brak wystarczającej infrastruktury sprzętowej, zwłaszcza komputerów (stanowisk roboczych) 3)niewystarczająca sieć internetowa 4)trudności w tworzeniu nowych usług elektronicznych

22 22 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 22 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Podsumowanie Województwa są znacznie zaangażowane w rozwój e-Administracji i działają we współpracy z gminami i powiatami.

23 23 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 23 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa Dziękuję za uwagę www.geodezja.mazovia.pl


Pobierz ppt "1 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa 1 Warszawa, 24 sierpnia 2016 r. Działania związane z informatyzacją Państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google