Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie 2.3.2 (2 typ projektów) RPWM.02.03.02-IZ.00-28-002/15 Olsztyn, 15 grudnia 2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie 2.3.2 (2 typ projektów) RPWM.02.03.02-IZ.00-28-002/15 Olsztyn, 15 grudnia 2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Poddziałanie 2.3.2 (2 typ projektów) RPWM.02.03.02-IZ.00-28-002/15 Olsztyn, 15 grudnia 2015 r. 1

2 2 Na co przeznaczone są środki? Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia MEN

3 3 Do kogo należy skierować wsparcie? Osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą

4 4 Kto może być Beneficjentem projektu? Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

5 5 Jakie środki zostały przeznaczone na konkurs? 4 479 673,40 PLN Wkład własny wymagany na minimalnym poziomie 10% wartości projektu

6 6 Harmonogram konkursu Nabór wniosków: od 31.12.2015 r. do 18.01.2016 r. Ocena kryteriów formalnych Ocena kryteriów merytorycznych Ocena wymogów formalnych Rozstrzygniecie konkursu

7 7 Wskaźniki obligatoryjne Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

8 8 Limity i ograniczenia Organizacja kursów we współpracy z pracodawcami Skala działań prowadzonych przez placówkę po rozpoczęciu realizacji projektu (nakłady środków) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie jego realizacji (średniomiesięcznie) Realizacja projektu na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania placówki – diagnozę zatwierdza organ prowadzący

9 9 Kryteria merytoryczne – specyficzne obligatoryjne Kryteria merytoryczne – specyficzne obligatoryjne Realizacja projektu rozpocznie się najpóźniej w III kwartale 2016 r. i nie może trwać dłużej niż 30 miesięcy Wartość projektu wynosi minimum 100 000 PLN Średni koszt na jednego uczestnika (całkowita wartość projektu / liczba osób objętych wsparciem) nie przekracza kwoty 6 061,60 PLN 1 1 3 3 2 2

10 10 Kryteria merytoryczne – specyficzne obligatoryjne Kryteria merytoryczne – specyficzne obligatoryjne Projektodawca prowadzi biuro projektu (lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności) na terenie województwa, w którym zapewnia możliwość wglądu w pełną dokumentację projektu oraz osobistego kontaktu z kadrą zarządzającą Minimum 40% uczestników projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe Działania realizowane w ramach projektu nie mogą być sfinansowane lub zrefundowane ze środków pochodzących z dotacji lub subwencji 4 4 6 6 5 5

11 Dziękuję za uwagę 11


Pobierz ppt "Poddziałanie 2.3.2 (2 typ projektów) RPWM.02.03.02-IZ.00-28-002/15 Olsztyn, 15 grudnia 2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google