Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena potencjału ekologicznego zlewni Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena potencjału ekologicznego zlewni Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Ocena potencjału ekologicznego zlewni Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

2 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Lokalizacja zlewni rzeki Raby z częściami wód Wydzielone gminy: - Kłaj - Pcim - Tokarnia

3 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Metoda Land Cover Method Cel: Analiza ryzyka nieosiagnięcia celów środowiskowych a. określenie zagospodarowania zlewni – pow.terenu b. określenie współczynnika nieprzepuszczalności podłoża c. klasyfikacja zlewni częściowych

4 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Informacje o obszarze objętym analizą:

5 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Informacje o obszarze objętym analizą:

6 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Informacje o obszarze objętym analizą:

7 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 1. Niezbędne materiały źródłowe a. mapa topograficzna b. mapa hydrograficzna c. mapa sozologiczna d. ortofomapa

8 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 2. Określenie obecnego oraz planowanego zagospodarowania terenu - Analiza zagospodarowania terenu; - Zabudowa Zagrodna, osiedlowa, jednorodzinna, usługi, przemysł, - Tereny rekreacji, zieleń nieuporządkowana, parkowa, lasy, rolnictwo, - korytarze ekologiczne, infrastruktura techniczna, trasy komunikacyjne, - wody powierzchniowe

9 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 3. Określenie pokrywy nieprzepuszczalnej w zlewniach częściowych - maksymalny wskaźnik zabudowy (wynikająca z uwarunkowań topograficznych dla danej jednostki administracyjnej) - wartość stosunku powierzchni zabudowanej działek do ich z całkowitej powierzchni

10 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 4.Wstępną klasyfikacja zlewni częściowych Klasyfikacja na podstawie ekologicznej podatności zlewni a. wrażliwa (niezagrożona) – stopień uszczelnienia powierzchni nie przekracza 10% b. zmieniona – stopień uszczelnienia powierzchni zlewni 10- 20% c. niezdolna do samodzielnego funkcjonowania – stopień uszczelnienia przekracza 25%

11 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 5.Ocena potencjału ekologicznego cieków w zlewniach częściowych

12 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Informacje o obszarze objętym analizą:

13 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 5.Ocena potencjału ekologicznego cieków w zlewniach częściowych Brak zabudowy i regulacji podłużnej koryt Dobra jakość chemiczna wody w ciekach Występowanie stref ochronnych wód Nieznaczne gospodarcze wykorzystanie wód Brak zmian geomorfologicznych Uwaga: jeżeli ocena jakości cieku wykaże spełnienie pięciu z dzisięciu wymienionych kryteriów zlewnia jest klasyfikowana o kategorię wyżej

14 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 5.Ocena potencjału ekologicznego cieków w zlewniach częściowych Wskaźniki: Występowanie rzadkich i chronionych gatunków w środowisku wodnym, Występowanie tarlisk wrażliwych gatunków ryb Dobra jakość zbiorowisk bezkręgowców Występowanie w zbiorowiskach bezkręgowców znaczących ilości widelnic, jętek, chruścików Brak barier uniemożliwiających przemieszczanie ryb

15 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 6.ocena przyrodniczej jakości zlewni

16 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 6.ocena przyrodniczej jakości zlewni Kryteria; - Występowanie na terenie zlewni rzadkich populacji roślin i zwierząt - Występowanie terenów podmokłych - Występowanie terenów chronionych - Występowanie naturalnych terenów zalewowych - Występowanie obszarów zalesionych - Występowanie własności publicznej - Występowanie korytarzy ekologicznych - Brak barier dla migracji zwierząt - Prowadzenie rolnictwa ekstensywnego - Prowadzenie prawidłowej gospodarki wodnej

17 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Posumowanie – klasyfikacja zlewni częściowych

18 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 7.Okreslenie planowanej pokrywy nieprzepuszcz alnej w zlewniach częściowych

19 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 7.Okreslenie planowanej pokrywy nieprzepuszczalnej w zlewniach częściowych Analogicznie jak w p.3 jedynie w odniesieniu do miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania

20 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 8.Ocena poziomu istotności nie osiągnięcia celów środowisko wych

21 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej 8.Ocena poziomu istotności nie osiągnięcia celów środowiskowych

22 Ocena potencjału ekologicznego zlewni Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej


Pobierz ppt "Ocena potencjału ekologicznego zlewni Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google