Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Süßwasserfische - Teil 4 ryby słodkowodne – część 4 Arkadiusz Więzowski

3 Rotauge (Plötze, Schwal) płoć Das Rotauge wird der Familie der Karpfenfische zugeordnet. Das Rotauge können wir in fast ganz Europa finden. Das Rotauge stellt sehr wenig Ansprüche an seine Wohngewässer. Das Rotauge ist ein Schwarmfisch. Der Körper des Rotaugen ist hochrückig. Die Oberfläche des Rotauges ist grünlich und der Bauch ist weiß. Die Augen und die Flossen sind rötlich. Płoć jest przyporządkowana do rodziny ryb karpiowatych. Płocie możemy znaleźć w prawie całej Europie. Płoć ma bardzo małe wymagania co do wód w których żyje. Płotka jest rybą ławicową. Ciało płoci jest wysoko wygrzbiecone. Powierzchnia Płoci jest zielonkawa a brzuch jest biały. Oczy oraz płetwy są czerwonawe.

4 Rotauge (Plötze, Schwal) płoć Rotaugen werden meist mit der Rotfeder verwechseln, weil die beiden Fischarten sehr ähnlich aussehen. Wenn man kein Angler ist, sieht man meist keine Unterschied zwischen Rotauge und Rotfeder. Die wichtigste Unterschied zwischen den beiden Fischen sind die Bauchflossen und Rückenflossen. Beim Rotauge stehen die Bauchflossen und Rückenflossen auf einer Linie. Wenn es um die Rotfeder geht, sind die Bauchflossen etwas vorgezogen. Die andere Unterschied ist die Form des Maules. Das Rotauge hat ein endständiges Maul. Die Rotfeder hat dagegen ein oberständiges Maul. Płocie są często mylone z krasnopiórami, ponieważ oba gatunki wyglądają bardzo podobnie. Jeżeli nie jest się wędkarzem, nie widzi się przeważnie żadnej różnicy pomiędzy płocią a krasnopiórą Najważniejszą różnicą pomiędzy tymi gatunkami ryb są płetwy brzuchowe oraz płetwy grzbietowe. Przy płoci płetwy brzuchowe i płetwy grzbietowe są w jednej linii. Jeżeli chodzi o krasnopiórę, płetwy brzuchowe są trochę wcześniej. Inną różnicą jest kształt pyska. Płoć ma pysk końcowy. Krasnopióra ma natomiast pysk skierowany ku górze.

5 Rotauge (Plötze, Schwal) płoć Die durchschnittliche Körperlänge ist ca. 25 bis 45 cm. Das maximale Gewicht liegt bei 1,5 kg. Plötzen werden bis zu 12 Jahren alt. Das Rotauge ernährt sich meist von Insekten, Wasserpflanzen, Würmern und Larven. Sie essen auch Schnecken oder Kleintieren. Die Rotaugen sind ein schnell fortpflanzungsfähige Fischart. Ihre volle Geschlechtsreife erreichen die Plötzen schon nach 2 Jahren. Die Laichzeit der Rotaugen findet von April bis Mai statt. Das Weibchen produziert in der Laichzeit ca. 50.000 bis 100.000 Eier. Przeciętna długość ciała to około 25 do 45 centymetrów. Maksymalna waga wynosi około 1,5 kg. Płocie mają do 12 lat. Płotka odżywia się przeważnie planktonem, wodorostami, robakami oraz larwami. Jedzą także ślimaki lub małe zwierzęta. Płocie są gatunkiem ryb zdolnym do szybkiego rozrodu. Swoją pełną dojrzałość płciową osiągają już po 2 latach. Tatło płoci odbywa się od kwietnia do maja. Samica produkuje w czasie tarła około 50.000 do 100.000 jaj.

6 Rotauge (Plötze, Schwal) płoć Die beste Angelmethode auf Plötzen ist das Angeln mit Pose. Die Rotaugen können wir auch beim Grundangeln mit Futterkorb fangen. Die guten Köder auf Plötzen sind Maden und Würmer, Mais und Kügelchen aus Brot. Das Rotaugen können wir das ganze Jahr über fangen. Die beste Jahreszeit auf Rotaugen sind jedoch März, April, September und Oktober. Najlepszą metodą połowu na płocie jest wędkarstwo spławikowe. Płocie możemy złowić również przy wędkowaniu gruntowym z koszykiem zanętowym. Dobrymi przynętami na płocie są czerwie, robaki, kukurydza oraz kuleczki z chleba. Płocie możemy łowić przez cały rok. Najlepszą porą roku na płocie jest marzec, kwiecień, wrzesień oraz październik.

7 Rotfeder (Rötel, Rotblei) Krasnopióra Die Rotfedern sind typische Schwarmfischen. Sie vorkommen meist in Seen, Bächen und Flüssen. Rotfedern können wir in ganz Europa finden. Wie schon gesagt, sind die Rotfedern auf den ersten Blick dem Rotauge sehr ähnlich. Die wichtigste Unterschied sind die Bauchflossen und Rückenflossen. Beim Rotfeder sind die Bauchflossen etwas vorgezogen. Beim Rotauge stehen die Bauchflossen und Rückenflossen auf einer Linie. Krasnopióry są typowymi rybami ławicowymi. Występują one zazwyczaj w jeziorach, strumieniach i rzekach. Krasnopióry możemy spotkać w prawie całej Europie. Jak już zostało powiedziane, krasnopióry są na pierwszy rzut oka bardzo podobne do płoci. Najważniejszą różnicą są płetwy brzuchowe i płetwy grzbietowe. U krasnopióry płetwy brzuchowe są trochę wcześniej położone. U płoci płetwy brzuchowe i płetwy grzbietowe znajdują się w jednej linii.

8 Rotfeder (Rötel, Rotblei) Krasnopióra Das Rotauge hat auch ein endständiges Maul, waerend die Rotfeder dagegen ein oberständiges Maul hat. Die Augen der Rotfeder haben eine orange-gelbliche Iris. Der Kopf und der Rücken der Rotfeder haben grau-grünliche Farbe. Die Seiten glänzen und sind messingfarben. Die Flossen haben orangene bis rötliche Färbung. Die durchschnittliche Länge von Rotfedern liegt bei ca. 25 bis 35 cm. Die maximale Länge ist ca. 45 cm. Die Rotfedern wiegen bis zu 3,0 Kilogramm. Krasnopióra ma ponadto pysk skierowany ku górze, podczas gdy płoć ma pysk końcowy. Oczy krasnopióry mają pomarańczowożółty kolor tęczówek. Głowa i grzbiet krasnopióry mają szarozielony kolor. Boki błyszczą się i są w kolorze mosiądzu. Płetwy są koloru pomarańczowego do czerwonawego. Przeciętna długość krasnopióry wynosi około 25 do 35 cm. Maksymalna długość to 45 cm. Krasnopióry ważą do 3 kilogramów.

9 Rotfeder (Rötel, Rotblei) Krasnopióra Sie werden meist bis 11 Jahre alt. Eine Seltenheit sind die Exemplare, die ca. 17 Jahre alt werden. Die Rotfedern sind Schwarmfische. Die Laichzeit findet von Mai bis Juli statt. Ein Weibchen produziert bei einem Laichvorgang ca. 125.000 bis 175.000 Eier. Die Rotfedern wachsen sehr langsam. Ihre Geschlechtsreife erreichen sie nach ca. 4 Jahren. Rotaugen essen meinst Wasserpflanzen. Sie ernähren sich auch von Würmer und Insekten. Przeważnie mają do 11 lat. Rzadkością są egzemplarze, które mają około 17 lat. Krasnopióry są rybami ławicowymi. Tarło odbywa się od maja do lipca. Podczas tarła samica produkuje około 125.000 do 175.000 jaj. Krasnopióry bardzo wolno rosną. Swoją pełną dojrzałość płciową osiągają po 4 latach. Krasnopióry jedzą przeważnie wodorosty. Odżywiają się one również robakami oraz owadami.

10 Rotfeder (Rötel, Rotblei) Krasnopióra Die beste Angelmethode auf Rotfeder ist (genauso wie auf Rortauge) das Angeln mit Pose. Die Rotenfedern sind sehr scheu. Wir sollten sehr still sein, um eine Rotfeder zu fangen. Als Köder benutzen wir Mais, Maden und Würmer. Die beste Fangzeit auf Rotfeder ist Mai, Juni, August und September. Najlepszą metodą połowu na krasnopiórę jest (tak samo jak na płotkę) wędkarstwo spławikowe. Krasnopióry są bardzo płochliwe. Powinniśmy być bardzo cicho aby złowić krasnopiórę. Jako przynęty używamy kukurydzy, czerwi oraz robaków. Najlepszym sezonem na połów krasnopióry jest maj, czerwiec, sierpień oraz wrzesień.

11 Schleie (Schuster, Schlüpfling) lin Die Schleie wird der Familie der Karpfenartigen Fische zugeordnet. Schleien können wir überwiegend am Grund langsam fließender Flüsse, Seen und Bächer finden. Die Schleie sind in fast ganz Europa zu finden. Die Körperfarbe der Schleie ist olivgrün, wobei der Bauch eher die gelbe Färbung hat. Die Schleie haben kleine Augen, die rötlich sind. Lin jest przypisany do rodziny ryb karpiowatych. Liny możemy spotkać przeważnie na dnie wolno płynących rzek, jezior oraz stawów. Liny można spotkać prawie w całej Europie. Kolor ciała lina jest oliwkowozielony, przy czym brzuch ma raczej żółte zabarwienie. Liny mają małe Oczy, które są koloru czerwonego.

12 Schleie (Schuster, Schlüpfling) lin Die Haut der Schleie ist fest und schleimig. Sie ist mit unzähligen kleinen Rundschuppen bedeckt. Das Maul besitzt zwei kleine Barteln. Die durchschnittliche Körperlänge beträgt ca. 30-35 Zentimeter. Wenn die Lebensbedingungen günstig sind, kann die Schleie auf eine Länge von 65 Zentimetern heranwachsen und bis zu 8 Kilogramm wiegen. Die Schleie werden meist bis 18 Jahre alt. Skóra lina jest mocna i oślizgła. Pokryta jest ona wieloma małymi okrągłymi łuskami. Pysk posiada dwa małe wąsy. Średnia długość ciała wynosi około 30-35 centymetrów. Gdy warunki życiowe są korzystne, lin może urosnąć do długości 65 centymetrów i ważyć do ośmiu kilogramów. Liny mają zazwyczaj do osiemnastu lat.

13 Schleie (Schuster, Schlüpfling) lin Die Laichzeit findet von April bis Juni statt. Ein Weibchen produziert ca. 350.000 bis 850.000 Eier. Die Schleie ernähren sich meist von Plankton und Kleinstlebewesen. Sie essen auch Schnecken, Insektenlarven, Muscheln und Pflanzen. Die beste Angelmethode auf Schleie ist das Angeln mit Pose. Als gute Methode gilt auch das Grundangeln mit Futterkorb. Als Köder benutzen wir Würmer, Mais und Maden. Die gute Fangzeit ist von Mai bis September. Tarło odbywa się od od kwietnia do czerwca. Samica produkuje około 350.000 do 850.000 jaj. Liny odżywiają się przeważnie planktonem i mikroorganizmami. Odżywiają się także ślimakami, larwami owadów, muszlami oraz roślinami. Najlepsza metoda połowu na lina to wędkarstwo spławikowe. Za dobrą metodę uchodzi również wędkowanie gruntowe z koszykiem zanętowym. Jako przynęty używamy Robaków, kukurydzy oraz czerwi. Dobry czas połowu jest od maja do września.

14 Aland (Nerfling, Orfe) jaź Der Aland ist dem Döbel sehr ähnlich. Er ist jedoch schmaler und hat einen hochrückigen Körper. Der Aland hat ein nach oben gerichtetes Maul. Die Augen des Alandes sind groß und gelblich gefärbt. Die Bauchflossen sind tiefrot gefärbt. Die Afterflosse ist konkav geformt. Der Rücken des Alandes ist graublau. Die Seiten haben eine silberne Färbung mit goldigem Schimmer, wobei der Bauch weiß ist. Jaź jest bardzo podobny do klenia. Jest on jednak smuklejszy i ma wysoko wygrzbiecone ciało. Jaź ma jamę ustną skierowaną ku górze. Oczy jazia są duże i koloru żółtego. Płetwy brzuchowe są koloru głęboko czerwonego. Płetwa odbytowa jest wklęsła. Grzbiet jazia jest szaroniebieski. Boki mają srebrny kolor ze złotym połyskiem, przy czym brzuch jest biały.

15 Aland (Nerfling, Orfe) jaź Die Alande bevorzugen fließende Bereiche aber sie leben auch in manchen Seen. Der Aland ist ein Schwarmfisch. Er ernährt sich meist von Würmer, Insektenlarven und Weichtiere. Manchmal fressen sie auch Fischbrut. Die durchschnittliche Körperlänge liegt bei ca. 30 bis 40 cm. Wenn die Lebensbedingungen günstig sind, kann der Aland auf eine Länge von 80 Zentimetern heranwachsen und bis zu 4 Kilogramm wiegen. Sie werden meist 10 Jahre alt. Jazie preferują obszary płynące ale żyją one także w niektórych jeziorach. Jaź jest rybą ławicową. Żywi się głównie robakami, larwami owadów oraz mięczakami. Czasami jedzą też narybek. Przeciętna długość ciała wynosi około 30 do 40 centymetrów. Jeżeli warunki życiowe są sprzyjające, jaź może urosnąć nawet do 80 centymetrów i ważyć do 4 kilogramów. Mają przeważnie do 10 lat.

16 Aland (Nerfling, Orfe) jaź Die Laichzeit findet von April bis Juni statt. Ein Weibchen produziert bei einem Laichvorgang ca. 40.000 bis 115.000 Eier. Der Aaland wächst sehr langsam. Die volle Geschlechtsreife erreicht er nach 5 Jahren. Die beste Angelmethode auf Aland ist Grundangeln. Als gute Methode gilt auch Angeln mit Posen. Als Köder benutzen wir Maden oder Würmer. Die beste Fangzeit ist März, April und von Juni bis September. Tarło odbywa się od kwietnia do czerwca. Samica produkuje podczas tarła około 40.000 do 115.000 jaj. Jaź rośnie bardzo wolno. Pełną dojrzałość płciową osiąga on po 5 latach. Najlepszą metodą połowu na jazia jest wędkowanie gruntowe. Za dobrą metodę uważa się również wędkowanie spławikowe. Jako przynęty używamy czerwie oraz robaki. Najlepszym sezonem na połów jest marzec, kwiecień oraz od czerwca do września.

17 Bitterling (Bitterfisch, Schneiderkarpfen) różanka Der Bitterling gehört zur Karpfenfamilie. Er hat einen silbrigen, hellen Körper. Der Rücken ist grün-braun. Er hat einen leicht hochrückigen Körper. Seine Seitenlinie ist sehr kurz. Sie hat nur bis zur 6 Schuppenreihe. Vom Beginn der Afterflosse bis zur Schwanzflosse hat der Bitterling einen blaugrün leuchtenden Längsstreifen. Die Rückenflosse ist groß und hoch. Der Bitterling ist in fast ganz Mittel- und Osteuropa zu finden. Różanka należy do rodziny karpiowatych. Ma srebrzyste, jasne ciało. Grzbiet jest zielono-brązowy. On ma lekko wygrzbiecone ciało. Jego linia boczna jest bardzo krótka. Ona ma tylko do sześciu rzędów łusek. Od początku płetwy odbytowej do płetwy ogonowej różanka ma niebiesko-zielone błyszczące paski. Płetwa grzbietowa jest duża i wysoka. Różanka występuje w niemal całej Europie Środkowej i Wschodniej.

18 Bitterling (Bitterfisch, Schneiderkarpfen) różanka Der Bitterling bevorzugt die stehenden und langsam fließenden Gewässern. Er ist in Flussunterläufen und einigen Seen zu finden. Der Bitterling ernährt sich meist von Plankton, aber auch von Würmer, Kleinkrebse und Insektenlarven. Die durchschnittliche Länge liegt bei 5 cm bis 9 cm. Die durchschnittliche Gewicht liegt bei die 15 g. Das maximale Gewicht liegt bei nur 60 g. Różanka preferuje wody stojące oraz wolno płynące. Można ją znaleźć w dolnych brzegach rzeki oraz niektórych jeziorach. Różanka odżywia się przeważnie planktonem, ale także robakami, małymi skorupiakami i larwami owadów. Średnia długość wynosi około 5 do 9 centymetrów Przeciętna waga wynosi około 15 gram. Maksymalna waga wynosi tylko 60 gram.

19 Bitterling (Bitterfisch, Schneiderkarpfen) różanka Sie werden meist etwa 4 bis 5 Jahre alt. Die Laichzeit findet von April und Juni statt. Das Weibchen legt zwischen 40 bis 100 Eier. Das Männchen zur Laichzeit bunt gefärbt und schillert in allen Regenbogenfarben. Der Kopf ist mit einem grobkörnigen Laichausschlag bedeckt. Seine volle Geschlechtsreif erreicht der Bitterling nach 2-3 Jahren. Mają przeważnie około czterech pięciu lat. Tarło odbywa się od kwietnia do czerwca. Samica składa pomiędzy 40 do 100 jaj. Samiec w czasie tarła jest kolorowo zabarwiony i mieni się we wszystkich kolorach tęczy. Głowa pokryta jest grubą wysypką ikry. Różanka osiąga swoją pełną dojrzałość płciową po 2-3 latach.

20 Elritze (Pfrille, Prille, Maipiere) strzelba potokowa Die Elritze gehört zur Familie der Karpfenartigen. Sie hat einen lang gestreckten Körper. Die Elritze können wir in fast ganz Europa finden. Das Mund der Elritze ist klein. Afterflosse und Rückenflosse besitzen zehn Strahlen. Die Elritze hat sehr kleine Schuppen. Die Färbung der Elritze variiert je nach Vorkommen. Strzelba potokowa należy do rodziny karpiowatych. Ma ona wydłużone ciało. Strzelbę potokową możemy znaleźć w prawie całej Europie. Usta strzelby potokowej są niewielkie. Płetwa odbytowa oraz płetwa grzbietowa posiadają dziesięć promieni. Strzelba potokowa ma bardzo małe łuski. Zabarwienie strzałki potokowej zmienia się w zależności od występowania.

21 Elritze (Pfrille, Prille, Maipiere) strzelba potokowa Sie hat jedoch meist den graugrünen Rücken und die weißliche Bauchseite. Die Flanken sind heller und haben einen silbernen Schimmer. Sehr oft kann man mehrere dunkle Querbinden und das Längsband, das golden glänz, erkennen. Die Elritze ist ein typischer Schwarmfisch, der flache Gewässer bevorzugt. Sie ernähren sich meist von Insektenlarven und Bachflohkrebse. Ona ma jednak przeważnie szarozielony grzbiet oraz białą stronę brzuszną. Boki są jaśniejsze i mają srebrzysty połysk. Bardzo często można zobaczyć kilka ciemnych poprzecznych pasm i podłużny pasek, który połyskuje na złoto. Strzelba potokowa jest typową rybą ławicową, która preferuje płytkie wody. Żywią się głównie larwami owadów i krewetek słodkowodnych.

22 Elritze (Pfrille, Prille, Maipiere) strzelba potokowa Luftinsekten an der Gewässeroberfläche dienen der Elritze auch als Nahrung. Die durchschnittliche Körperlänge liegt bei ca. 8-10 cm (Männchen) und ca. 7- 14 (Weibchen). Das durchschnittliche Gewicht liegt nur bei etwa 5 g. Sie werden meit bis 6 Jahre alt. Die Laichzeit findet von April bis Juni statt. Ein Weibchen legt ca. 200 bis 1.000 Eier ab. Jako pożywienie służą im także owady latające na powierzchni wody. Przeciętna długość ciała wynosi około 8 - 10 cm (samce) oraz około 7 - 14 (samice). Przeciętna waga wynosi tylko około 5 gram. Żyją one przeważnie do sześciu lat. Okres tarła odbywa się od kwietnia do czerwca. Samica składa około 200 do 1.000 jaj.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google