Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ używek na zdrowie człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ używek na zdrowie człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ używek na zdrowie człowieka
Wpływ używek (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy) na zdrowie i życie człowieka. Ludzie uzależniają się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających i psychotropowych, hazardu, seksu, nadmiernego lub niedostatecznego jedzenia oraz wielu innych czynników. 

2 DOPALACZE

3 Dopalacze bywają mieszankami substancji naturalnych np
Dopalacze bywają mieszankami substancji naturalnych np. ziół, lub mogą być syntetyczne, czyli wytworzone w laboratorium chemicznym. Cała specyfika tzw. „legalnych narkotyków” polega na tym, że są one produkowane z substancji nie uznawanych za szkodliwe czy niedozwolone. Dopiero mieszanka – receptura – powoduje ich ukierunkowane działanie.

4 Jak działają dopalacze
Twórcy dopalaczy tak dobierają poszczególne składniki specyfików, żeby wywołać konkretne działanie po jego zażyciu.  Wszelkiego rodzaju pochodne piperazyny maja na przykład działanie psychodeliczne, podobne do stanów po zażyciu narkotyków: ecstasy i amfetaminy.  Bardzo często do produkcji dopalaczy wykorzystywane są również syntetyczne kannabinoidy, oraz MDPV i metylokatynon – wszystkie te substancje powodują zmiany w psychice, uczucie euforii i duże pobudzenie. 

5 Czy dopalacze szkodzą? Zażywanie dopalaczy może być niebezpieczne! Dlaczego? Bo: mefedron, efedron,metylokatynon, czy chociażby równie popularny składnik dopalaczy jakim jest salwinoryna A (szałwia wieszcza), powodują znaczny wzrost tętna, szybszy oddech. Częste zażywanie tych substancji może prowadzić do wyczerpania organizmu, a w skrajnych przypadkach do zatrucia a nawet do śmierci. W Polsce odnotowano na obecną chwile kilkaset zgonów z powodu zażywania dopalaczy. Ludzie nie zdają sobie sprawy jak dopalacze wyniszczaja organizm. Dopalacze działają jak narkotyki a są groźne jak muchomory. Ten kto zażywa dopalacze podpisuje na siebie wyrok śmierci.

6 SKUTKI ZAŻYWANIA DOPALACZY:
Sutkami zażywania dopalaczy są: -zawał serca -udar mózgu -stany agresji, które mogą skończyć się samobójstwem lub zabójstwem -śpiączka -niewydolność wątroby -niewydolność nerek -śmierć Ten kto zażywa dopalacze podpisuje na siebie wyrok śmierci.

7 ALKOHOL

8 Podstawowe wiadomości o alkoholu
niewielka już ilość wypitego alkoholu wpływa często na zachowanie człowieka. Alkohol działa szkodliwie na układ nerwowy. Praktycznie każda jego dawka powoduje obniżenie sprawności funkcjonowania układu nerwowego. Przeprowadzono na ten temat wiele doświadczeń; wyniki ich świadczą o obniżonej wraz z ilością wypitych kieliszków zdolnością osądu, zanikaniu krytycyzmu, zanikaniu precyzyjnego myślenia. Nawet niewielkie dawki alkoholu, które nie wywołują widocznych zmian w zachowaniu się człowieka powodują zaburzenia reakcji wzrokowej, słuchowej, pogarszają też precyzję ruchów. Błędnie się więc sądzi, że alkohol działa na układ nerwowy pobudzająco, działa hamująco zaburzając jego sprawność. Dochodzą do głosu instynkty i popędy, prymitywne zachowania. Szkodliwy wpływ alkoholu sięga ośrodków podkorowych. Występuje otępienie i senność. Człowiek traci przytomność.

9 Problemy zdrowotne Działanie alkoholu może prowadzić do wystąpienia powikłań zdrowotnych, zarówno somatycznych (fizycznych jak i psychicznych (psychiatrycznych)). Wiadomo też, że osobnicze reakcje na alkohol mogą być różne i zależą od szeregu czynników zarówno fizycznych i psychicznych.

10 CHOROBY ALKOHOLOWE Człowiek, który nadużywa alkoholu powinien liczyć się z konsekwencjami wystąpienia wielu chorób: -marskość wątroby, -stłuszczenie wątroby -zapalenie błony śluzowej przełyku -wrzody żołądka, -udar mózgu -zaburzenie rytmu serca -zawał serca -nowotwory Spożywanie alkoholu prowadzi skraca życie nawet o 16 lat a w wielu przypadkach prowadzi do śmierci.

11 NIKOTYNA

12 Pomyśl czy jednak jest to warte tego, abyśmy umarli przedwcześnie na raka płuc lub byli współodpowiedzialni za rozwinięcie się np. astmy oskrzelowej u naszego dziecka? Na to pytanie musi odpowiedzieć już sobie każdy z nas oddzielnie. Dym tytoniowy składa się z prawie związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale także dotyczy wszystkich tych osób (mężczyzn, kobiet i dzieci), które przebywają w pomieszczeniach, gdzie występuje dym tytoniowy 

13 Składniki nikotyny Oto przykłady niektórych tylko substancji występujących w dymie tytoniowym:  Aceton - rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów.  Amoniak - stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych.  Arsen - stosowany także jako popularna trutka na szczury i inne gryzonie.  Benzopiren - o właściwościach rakotwórczych, wykorzystywany w przemyśle chemicznym.  Butan - gaz pędny, używany do wyrobu benzyny.  Chlorek winylu - używany np. do produkcji plastiku. Posiada właściwości rakotwórcze. Ciała smołowate - są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych u człowieka. Cyjanowodór - kwas pruski, gaz używany przez hitlerowców w komorach gazowych do masowego ludobójstwa.  Fenole - niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela. Rzęski te oczyszczają wdychane przez człowieka powietrze i chronią drogi oddechowe przed przenikaniem przez ich ściany substancji i związków chemicznych oraz mikroorganizmów, np. wirusów.  Formaldehyd - stosowany m.in. do konserwacji preparatów biologicznych, np. żab.  Kadm - silnie trujący metal o właściwościach rakotwórczych.  Metanol - silne trujący związek chemiczny, używany do produkcji benzyn silnikowych. Naftalen - środek owadobóczy

14 Działania Nikotyna - działa obkurczająco na ściany naczyń kwionośnych (w tym także naczyń wieńcowych zaopatrujących serce), zwiększa ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za niefizjologiczne przyspieszenie akcji serca oraz zaburzenia rytmu serca, a także wpływa negatywnie na gen p53, który powstrzymuje niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów.  Polon 210– wysoko radioaktywny pierwiastek, Posiada właściwości rakotwórcze.  Tlenek węgla (czad, CO) – składnik spoalin zmniejszając zawartość tlenu we krwi, w znaczny sposób utrudnia pracę serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów organizmu człowieka. Jest to związek będący bezpośrednią przyczyną śmierci wielu osób w czasie pożarów.  Toluen - rozpuszczalnik 

15 WPŁYW NIKOTYNY NA ZDROWIE CZŁOWIEKA
Nikotyna działa na cały organizm człowieka. Paląc papierosy zwiększa się ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego. Wypalenie każdego papierosa wiąże się ze wzrostem ciśnienia tętniczego i przyspieszeniem akcji serca. Papierosy mogą być źródłem impotencji u mężczyzn i zaburzeń płodności u kobiet. Palenie papierosów powoduje raka płuc co prowadzi do śmierci.

16 Płuca osoby niepalącej i palącej

17 NARKOTYKI

18 Narkotyki są niezwykle szkodliwe
Narkotyki są niezwykle szkodliwe. Uzależnienie to nie jedyny efekt uboczny stosowania narkotyków. Przy długotrwałym nadużywaniu są trucizną, która powoli niszczy cały organizm. Wpływają nie tylko na funkcjonowanie poszczególnych narządów, lecz także mogą zmieniać psychikę człowieka.

19 UZALEŻNIENIE PSYCHICZNE A FIZYCZNE
Każdy narkotyk może powodować uzależnienie. Jedne mają mniejszy potencjał uzależniający, inne większy, ale uzależniają wszystkie. Uzależnienie fizyczne polega na tym, że po odstawieniu substancji psychoaktywnej dochodzi do reakcji ze strony fizjologii organizmu – pojawiają się nudności, wymioty, bóle głowy, ciągłe poszukiwanie narkotyku. Dzieje się tak dlatego, że organizm do tej pory przyzwyczajony do stałego dostarczania narkotyku przystosował się do tego i teraz bez substancji psychoaktywnej przestaje prawidłowo funkcjonować. Taki typ uzależnienia trzeba leczyć przez detoksykację. Uzależnienie psychiczne od narkotyków powoduje, że zachwiana zostaje psychika osoby uzależnionej. Nagle wszystko inne przestaje być ważne – liczy się tylko przyjmowanie narkotyku. Taka osoba zaniedbuje wszystkie czynności życia codziennego. Oprócz tego wzrasta u niej tolerancja na narkotyk, przez co musi zażywać ciągle więcej i więcej. Leczenie tego typu uzależnienia jest bardzo trudne i odbywa się w specjalnych poradniach i grupach terapeutycznych.

20 WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH NARKOTYKÓW NA ORGANIZM
Narkotyki są stosowane w medycynie jako środki łagodzące ból i uspokajające. Niektóre z nich mają także swój wkład w leczenie chorób, np. jaskry. Jednak wykorzystywanie ich tylko po to, aby się odurzyć czy poczuć euforię, może skończyć się problemami zdrowotnymi, psychicznymi, a nawet śmiercią. Szczególnie niebezpieczne są uzależnienia od narkotyków i ich długotrwałe przyjmowanie. Jednorazowe „eksperymenty” także nie pozostają obojętne dla organizmu. Narkotyki w różny sposób wpływają na mózg i postrzeganie, różni się także ich działanie na organizm.

21 Marihuana Skutki zażywania marihuany i haszyszu. Narkotyki pozyskiwane z konopi indyjskich zawierają substancję psychoaktywną o nazwie tetrahydrokannabinol (THC). Nie wywołuje ona uzależnienia fizycznego, dlatego marihuana jest zaliczana do narkotyków miękkich. Po zażyciu mogą pojawić się: stan zrelaksowania, wzrost apetytu, wzrost wrażliwości na zapachy, smaki i dźwięki, dezorientacja, stan euforii lub zagubienia. Fizyczne skutki zażywania marihuany, to: nadmierna senność, wzmożona potliwość, przekrwienie gałek ocznych, bóle głowy, problemy z koncentracją i pamięcią, zaburzona koordynacja ruchowa, przyspieszone tętno, podniesione ciśnienie, problemy z potencją.

22 Halucynogeny Skutki zażywania halucynogenów. Grzyby halucynogenne nie wywołują uzależnienia fizycznego. Mogą natomiast wywołać uzależnienie i problemy psychiczne. Na choroby psychiczne wywołane zażywaniem substancji psychoaktywnych szczególnie narażone są osoby o słabej psychice, niedojrzałe emocjonalnie, ale problemy takie, jak depresja, paranoja, psychoza mogą pojawić się u każdego. Długotrwałe uzależnienie od grzybów halucynogennych zatruwa organizm i może doprowadzić do zniszczenia nerek i wątroby.

23 Narkotyki stymulujące
Skutki zażywania narkotyków stymulujących (amfetamina, metamfetamina, ecstasy). Amfetamina to pochodna alfa-metylofenyloetyloaminy. Ta substancja pobudza psychicznie, fizycznie i emocjonalnie, gdyż stymuluje receptory dopaminowe ośrodkowego układu nerwowego. Wywołuje kilkugodzinną euforię i silnie uzależnia, także fizycznie. Długotrwałe uzależnienie od narkotyków takich, jak amfetamina wyniszczają organizm i psychikę człowieka – prowadzą do udarów mózgu, zawałów serca, napadowych skoków ciśnienia, zaburzeń rytmu serca. Zespół abstynencyjny występuje 12 godzin od ostatniej dawki narkotyku i wywołuje urojenia, stany lękowe, senność, przygnębienie, a nawet myśli samobójcze.

24 Opoidy Skutki uzależnienia od opioidów (heroina, kodeina, morfina). Przekraczają one barierę krew-mózg i mogą działać bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy. Objawy uzależnienia od narkotyków tego typu to zaburzenia łaknienia, euforia, niewrażliwość na ból, obniżenie libido, bladość. Zażywanie opioidów może doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu, perforacji żołądka, perforacji jelit, obrzęku płuc – wszystkie te stany mogą doprowadzić do śmierci. To narkotyki twarde, uzależniające zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Po odstawieniu wywołują zespół abstynencyjny, objawiający się wzmożoną potliwością, drżeniem mięśni, agresją, stanami lękowymi, omamami, zaburzeniami świadomości, bezsennością, mdłościami, biegunką, bólem głowy, brzucha, mięśni, stawów i kości.

25 Narkotyki to ŚMIERĆ Osoba, która raz zażyje narkotyki najprawdopodobniej zrobi to kolejny raz, nie zdając sobie sprawy, że podpisuje na siebie wyrok śmierci. Leczenie uzależnienia od narkotyków jest bardzo trudne. Większość ludzi nie daje sobie rady z nałogiem co w większości przypadków kończy się śmiercią.

26 E-PAPIEROSY

27 E-papieros a tradycyjny papieros
E-papieros zawiera nikotynę, wodę, glikol propylenowy lub glicerynę albo mieszaninę tych związków, a także od kilku do kilkunastu substancji zapachowo-smakowych z atestami dopuszczalności do stosowania w kosmetykach i artykułach spożywczych. E-papierosy mogą być rakotwórcze przez zawarty arsen w płynach do papierosów elektrycznych. Jak wynika z badań regularne dostarczanie do organizmu arsenu, może doprowadzić do raka płuc, skóry lub nerek. Mimo, że są one popularne szczególnie wśród młodych ludzi to należy ich się bezwzględnie wystrzegać.

28 PODSUMOWANIE Przedstawione w niniejszej pracy wszystkie używki są szkodliwe dla zdrowia, życia i dlatego powinno się ich wystrzegać…

29 PREZENTACJE PRZYGOTOWALI: Dominik Grygiel & Dawid Turek z klasy 2g
PREZENTACJE PRZYGOTOWALI: Dominik Grygiel & Dawid Turek z klasy 2g. Dziękujemy za obejrzenie


Pobierz ppt "Wpływ używek na zdrowie człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google