Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIERWSZA POMOC. Etapy udzielania pierwszej pomocy 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIERWSZA POMOC. Etapy udzielania pierwszej pomocy 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia."— Zapis prezentacji:

1 PIERWSZA POMOC

2 Etapy udzielania pierwszej pomocy 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

3 Etapy udzielania pierwszej pomocy 2. Zadbanie o w ł asne bezpiecze ń stwo

4 Etapy udzielania pierwszej pomocy 3. Ocena stanu poszkodowanego

5 Etapy udzielania pierwszej pomocy 4. Zapewnienie sobie pomocy

6 Etapy udzielania pierwszej pomocy 5. Wykonanie czynno ś ci ratunkowych

7 Etapy udzielania pierwszej pomocy 6. Opieka nad poszkodowanym

8 Omdlenia Krótkotrwa ł a utrata przytomno ś ci, trwaj ą ca mniej ni ż minut ę, spowodowana chwilowym niedotlenieniem mózgu.

9

10 Aspiracja cia ł a obcego w drogach oddechowych Zach ł y ś ni ę cia i zakrztuszenia

11 Odmro ż enia Podra ż nienie skóry wywo ł ane dzia ł aniem niskiej temperatury

12

13 Oparzenia Podra ż nienie skóry wywo ł ane dzia ł aniem wysokiej temperatury lub ś rodków chemicznych

14

15

16 Ca ł kowite przerwanie ci ą g ł o ś ci ko ś ci Z ł amania

17

18 Silne krwawienie spowodowane przerwaniem ci ą g ł o ś ci naczynia. Wyró ż nia si ę krwotoki ż ylne i t ę tnicze Krwotoki

19

20 Krwawienie z nosa

21

22 Zespó ł objawów chorobowych wywo ł anych dzia ł aniem na organizm ż ywy substancji truj ą cej lub substancji potencjalnie bezpiecznej wprowadzonej w zbyt du ż ej ilo ś ci lub st ęż eniu. Zatrucia

23

24 Uk ą szenia

25

26 Nag ł e zatrzymanie kr ąż enia Ł a ń cuch prze ż ycia

27 Nag ł e zatrzymanie kr ąż enia Resuscytacja kr ąż eniowo - oddechowa

28 Pozycja bezpieczna

29 Wywiad SAMPLE S ymptomy A lergie M edykamenty P rzebyte choroby L unch E wentualnie co się stało


Pobierz ppt "PIERWSZA POMOC. Etapy udzielania pierwszej pomocy 1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google