Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną."— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną naukową, należąca do dziedziny nauk technicznych, zajmującą się – wraz z technologią chemiczną – projektowaniem i prowadzeniem operacji i procesów jednostkowych, będących elementami procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych

2 Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Celem studiów na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest przekazanie studentom kompleksowej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera w przemyśle chemicznym, paliwowym, farmaceutycznym, biotechnologicznym i innych przemysłach pokrewnych. Na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, Wydział Inżynierii i technologii chemicznej oferuje studia inżynierskie I stopnia oraz studia magisterskie II stopnia. Dla najlepszych, w ramach Wydziałowych studiów doktoranckich, możliwe jest kontynuowanie nauki na stopniu III.

3 Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Specjalność Inżynieria Procesów Technologicznych Absolwent studiów specjalności „Inżynieria procesów technologicznych" otrzymuje wykształcenie techniczne z zakresu inżynierii procesowej, poszerzone o gruntowną wiedzę z obszaru nauk matematycznych i przyrodniczych, pozwalające podjąć pracę w szerokim zakresie działalności produkcyjnej, projektowej oraz badawczej. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do podjęcia działalności zawodowej w przemyśle chemicznym, naftowym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, w energetyce i ochronie środowiska, w biurach projektowych, laboratoriach badawczych oraz do tworzenia własnych firm.

4 Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Specjalność Inżynieria Procesów Technologicznych Proces kształcenia realizowany jest przez kadrę złożoną z: -1 profesora zwyczajnego -5 doktorów habilitowanych -10 doktorów -5 asystentów -4 pracowników technicznych Prowadzone przez nich badania naukowe i aplikacyjne są ściśle związane z działalnością dydaktyczną

5 Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Specjalność Inżynieria Procesów Technologicznych Proces kształcenia realizowany jest w następujących laboratoriach dydaktycznych i badawczych: 1.Laboratorium Podstawowych Procesów Inżynierii Chemicznej 2.Laboratorium Bioprocesowe 3.Laboratorium Układów Dyspersyjnych 4.Laboratorium Podstaw Reologii 5.Laboratorium Kinetyki Procesowej 6.Laboratorium Termodynamiki Procesowej 7.Laboratorium Procesów Suszarniczych 8.Laboratorium Technik Pomiarowych 9.Laboratorium Procesów Cieplnych 10.2 Sale Komputerowe (30 stanowisk), z takim oprogramowaniem jak: AutoCAD, MATLAB, ANSYS, ASPEN, MathCAD

6 Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Specjalność Inżynieria Procesów Technologicznych Studenci mogą realizować prace w kooperacji z Laboratoriami Badawczymi oraz z Zakładami Chemicznymi, z którymi podpisano umowy o współpracy. Są to między innymi: Grupa AZOTY S.A. Air-Liquid Lurgi S.A. Tikkurilla S.A. Instytut Fizykochemii i Katalizy PAN

7 Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Specjalność Inżynieria Procesów Technologicznych Studenci w ramach programu ERASMUS mogą studiować na kilkunastu zachodnich Uczelniach Wyższych. Z niektórymi z nich podpisano umowy o podwójnym dyplomowaniu. Absolwenci objęci taką umową otrzymują dyplom Politechniki Krakowskiej i dyplom tej Uczelni. Są to: TU Bergakademie Freiberg UAS FH Münster

8 Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Specjalność Inżynieria Procesów Technologicznych


Pobierz ppt "Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google