Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zalecenia Komisji Europejskiej w ramach rocznego przeglądu RPO dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zalecenia Komisji Europejskiej w ramach rocznego przeglądu RPO dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii."— Zapis prezentacji:

1 Zalecenia Komisji Europejskiej w ramach rocznego przeglądu RPO dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012r.

2 2 Przegląd wyników realizacji RPO WiM – zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 04.04.2012 r. (art. 68 rozporządzenia WE nr 1083/2006) Analiza na podstawie sprawozdania rocznego za 2010 r. oraz informacji dodatkowych dotyczących stanu wdrażania Programu - listopad 2011 r.

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012r. Uwagi ogólne Wzmocnienie związku między postępem fizycznym a finansowym w kolejnych sprawozdaniach rocznych Raport na temat wskaźników powinien być zgodny z wynikami raportu śródokresowego (włącznie z bazowymi wskaźnikami systemu SFC2007) Należy ponownie zdefiniować koncepcję projektów kluczowych Zalecenia KE (1)

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012r. Uwagi ogólne Należy sprawdzić, czy wszystkie wspierane projekty są zgodne z Dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD) i Ramową Dyrektywą Wodną Uwaga na temat wymogów sprawozdawczych w zakresie projektów środowiskowych w sprawozdaniach rocznych Innowacyjność: opracowanie strategii inteligentnych specjalizacji na podstawie regionalnych strategii innowacji Badania i rozwój: zmiana linii demarkacyjnych między programami regionalnymi a krajowymi Zalecenia KE (2)

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012r. Dostęp szerokopasmowy: wolne tempo realizacji projektów Potencjał rozwoju innowacyjnych inwestycji pozostaje niewykorzystany pomimo wzrostu znaczenia sektora energetycznego Rozwój miast: dążenie do bardziej zintegrowanego podejścia Projekty w zakresie infrastruktury społecznej powinny być oceniane na podstawie ich własnych wartości oraz wkładu w gospodarkę regionalną Zalecenia KE (3)

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012r. Inżynieria finansowa - wymagania w zakresie sprawozdawczości Finansowa stabilność inwestycji, konieczność poddania dokładnej analizie projektów wymagających dodatkowych dotacji jednostek samorządu terytorialnego Weryfikacja zarządzania Dokładne prognozy dotyczące płatności i złożenie wniosków o płatność na cały rok Zalecenia KE (4)

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012r.  Średnie poziomy kontraktowania przy niskich poziomach wypłat dla beneficjentów, w szczególności w sektorze transportu, środowiska i społeczeństwa informacyjnego  Inwestycje w innowacyjność oraz jakość miejsc pracy i edukacji w odniesieniu do gospodarki opartej na wiedzy  Projekty dotyczące sportu/rekreacji – ekonomiczna opłacalność Zalecenia KE (5) Uwagi szczegółowe dla RPO WiM

8 Dziękuję za uwagę 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 27.06.2012r. Bożena Wrzeszcz-Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM jest sfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Zalecenia Komisji Europejskiej w ramach rocznego przeglądu RPO dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google