Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Budowanie partnerstwa ze społecznością lokalną Ewa Smuk Stratenwerth Stowarzyszenie ZIARNO

2 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Co to jest partnerstwo? Budowanie długofalowej współpracy i związków między lokalnymi instytucjami, organizacjami i firmami oraz obywatelami, którzy są zainteresowani WSPÓLNYM działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu.

3 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Co to jest współpraca? Współpraca oznacza decyzję zespołu zadaniowego\ organizacji o podjęciu partnerskiego współdziałania z innymi grupami, organizacjami, władzami w celu bardziej skutecznego, twórczego i tańszego rozwiązywania problemów.

4 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Dlaczego warto współpracować? – lepsza koordynacja środków, usług, inicjatyw - pogodzenie różnych metod działania w tej samej dziedzinie - lepsze kierowanie ograniczonych środków na rzeczywiste potrzeby - silne poczucie wspólnego zaangażowania - tworzenie nowych rozwiązań dla starych problemów razem łatwiej i ciekawiej

5 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Od informowania do partycypacji O ile informowanie społeczności ma charakter jednostronny (nadawca przekazuje komunikat odbiorcy) to komunikacja społeczna powinna mieć charakter interaktywny (komunikat nadawcy i informacja zwrotna od odbiory, który komunikuje własną opinię). Z komunikacją społeczną nieodłącznie związana jest partycypacja społeczna. Stanowi wyższą w stosunku do komunikowania formę współpracy między lokalną władzą, instytucjami i organizacjami lokalnymi a mieszkańcami. Partycypacja to inaczej uczestnictwo, czyli aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas dotyczą, możliwość zabierania głosu, uczestniczenia ludzi w działaniach i decyzjach.

6 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Podstawowe cechy partnerstwa  Dobrowolność udziału uczestników  Partnerstwo - równość uczestników wobec siebie  Wspólnie ustalony przez wszystkich uczestników problem i sposoby jego rozwiązania  Wspólna odpowiedzialność

7 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ANALIZA PROBLEMU Aby rozpocząć jakiekolwiek działanie na swoim terenie niezbędna jest dokładna analiza problemu, którym chcemy się zająć. Musimy starać się jak najdokładniej zbadać specyfikę danego problemu, aby móc innych przekonać jak jest on ważny dla naszej społeczności. Kogo dotyczy wasz problem? Kto skorzystałby ze zmiany? Dane, które zbierzecie będą paliwem do Waszego budowania partnerstwa. Dane te mogą być zdobyte z wielu źródeł: od urzędników państwowych, grup specjalnych interesów, prywatnych obywateli, państwowych archiwów, ludzi interesu, gazet i bibliotek. Możecie również porozmawiać z naukowcami, lekarzami i innymi fachowcami znającymi się na sytuacji, którą chcecie polepszyć. Można zrobić spis pytań, na które chcecie znaleźć odpowiedź i prosić ochotników, aby zbadali, gdzie dany problem występuje (region, miejsce, terytorium).

8 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Poniższe pytania pomogą bliżej poznać problem: Kogo dotyczy problem (wymienić jednostki, grupy lub środowiska) i jaka jest wielkość problemu (liczby, procenty, dane statystyczne lub szacunkowe) ? Co jest istotą problemu (na czym polega problem) ? Kto lub co jest przyczyną tego problemu ? Negatywne konsekwencje danego problemu Co się stanie, jeśli nie podejmie się działań ?

9 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ANALIZA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI Wyszukanie kluczowych osób/instytucji i układów Otoczenie Co/Kto Bezpośredni wpływ Pośredni wpływ Grupy zainteresowań Władze Organizacje społeczne Instytucje publiczne Instytucje edukacyjne Inne instytucje Osoby: Miejscowi Politycy Dyrektorzy instytucji Przywódcy społeczni Osoby ważne dla sprawy

10 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie TRWAŁOŚĆ PARTNERSTWA Co powoduje, że partnerstwa działają? Panuje powszechna zgoda, co jest potrzebne do tego, aby partnerstwo działało z powodzeniem. Wspólnymi składowymi wydają się być:  Wspólna wizja wynikająca z autentycznych konsultacji  Misja odzwierciedlająca kluczowe kwestie wymagające rozwiązania  Jasno określone cele i zaangażowanie na rzecz wspólnej strategii  Plan działania z mierzalnymi wynikami  Zainwestowanie w budowanie zespołu na wczesnych etapach  Procedury zorientowane na rezultaty  Skoncentrowanie się na ludziach w partnerstwie i podtrzymywanie tych relacji

11 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie   Przeznaczenie środków potrzebnych do realizacji tego zadania  Jasne struktury decyzyjne  Właściwy dobór umiejętności i wiedzy fachowej  Możliwość wnoszenia indywidualnego wkładu na wszystkich szczeblach  Dobra komunikacja i sieci koordynacji  Korzyści dla wszystkich partnerów  Konsekwentny i stanowczy przywódca  Uzgodniona strategia wycofania się – trzeba wiedzieć, kiedy zadanie zostało zakończone lub - w którym momencie nie będzie można już uzyskać więcej korzyści.

12 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  Cztery kluczowe elementy służą utrzymaniu partnerstwa po rozpoczęciu przezeń działania:  Logistyka – dobra organizacja bieżącej działalności i odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie administracyjne oraz organizacja pracy biurowej.  Umiejętności – poszczególne osoby będą musiały rozwinąć nowe umiejętności i wiedzę fachową w celu pełnego włączenia się do nowego sposobu działania.  Budowanie zespołu – poczucie wspólnoty i koleżeństwa ma zasadnicze znaczenie, podobnie jak poczucie wzajemnych zależności.  Elastyczność, szczerość i otwartość.

13 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Utrzymanie partnerstwa na przyszłość, jego ciągłość i utrzymująca się zdolność do działania wymaga:  Produktywności  Sprawności  Bezpieczeństwa  Zasadności istnienia  Zdolności adaptacyjnych

14 Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Imię i nazwisko Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Korzystałam z materiałów wypracowanych przez oraz częściowo na postawie książki S. Habana i H.B. Reed „Partnerstwo dla rozwoju społecznego” Ewa Smuk Stratenwerth Stowarzyszenie ZIARNO www.ziarno.eu


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl Projekt Lasy dla zrównoważonego rozwoju dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google