Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Morze Bałtyckie Opracowały: Iwona Baran, Marta Zioło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Morze Bałtyckie Opracowały: Iwona Baran, Marta Zioło."— Zapis prezentacji:

1 Morze Bałtyckie Opracowały: Iwona Baran, Marta Zioło

2 . Podział na regiony

3 G łębokość -średnia m - maksymalna 459 m (Głębia Landsort

4 I Jezioro Zaporowe Około lat temu istniało słodkowodne jezioro lodowe zasilane także wodami spływającymi z obszarów leżących na południe.

5 II Morze Yoldiowe Po tym okresie nastąpiło gwałtowne ocieplenie, które spowodowało podniesienie się poziomu wody i połączenie z wodami dzisiejszego Morza Północnego. Powstało morze Yoldia, zwane tak od żyjącego w nim małża.

6 III Jezioro Ancylusowe W wyniku zanikania pokrywy lodowej, spowodowanego ociepleniem się klimatu, następowało powolne podnoszenie się Skandynawii. Doprowadziło to do około lat temu do powstania kolejnego jeziora, które od żyjącego w jego wodach mięczaka nazwano jeziorem ancylusowym.

7 IV Morze Litorynowe Dalsze wynoszenie Skandynawii, a równoczesne obniżenie południowych wybrzeży jeziora ancylusowego było przyczyną powstania nowego połączenia z Morzem Północnym. Utworzyło się morze litorynowe (od nazwy ślimaka) o większym zasięgu i bardziej słonych wodach niż obecny Bałtyk. Bałtyk o współczesnych rozmiarach powstał około lat temu. W tym okresie zmniejszała się jego powierzchnia wskutek stałego podnoszenia się lądu, co miało wpływ na jeszcze bardziej ograniczony kontakt z Morzem Północnym w płytkich cieśninach duńskich.

8 Typy wybrzeży brzegi piaszczyste archipelagi/szkiery fiordy klify zatoki i zalewy

9 Brzegi piaszczyste

10 Zatoki i zalewy

11 Archipelagi/szkiery

12 Wymiana wód Bałtyk jest morzem o utrudnionym dopływie wód oceanicznych i dużym spływie wód rzecznych i opadowych.

13 Zasolenie

14 Zasolenie wód Bałtyku na przekroju Kattegat - Zatoka Botnicka

15 Wpływ zasolenia na organizmy bałtyckie Liczba gatunków fauny dennej w Bałtyku w zależności od zasolenia wody

16 Mieszkańcy Bałtyku Fitoplankton – mikroskopijne organizmy roślinne (glony) biernie unoszące się w prześwietlonej warstwie toni wodnej. W Bałtyku stwierdzono obecność ponad 700 gatunków – dominują: okrzemki, bruzdnice oraz sinice.

17 Mieszkańcy Bałtyku Fitobentos - rośliny porastające dno morskie.

18 Mieszkańcy Bałtyku Zooplankton - organizmy zwierzęce mniej lub bardziej biernie unoszące się w toni wodnej. W skład tej grupy wchodzą zarówno zwierzęta jednokomórkowe, jak i wielokomórkowe organizmy

19 Mieszkańcy Bałtyku Zoobentos - zwierzęta żyjące na dnie morskim. Wśród fauny dennej Bałtyku dominują przedstawiciele małży

20 Mieszkańcy Bałtyku Nekton - duże zwierzęta, aktywnie pływające w toni wodnej. Należą do nich ryby oraz ssaki morskie.

21 Ryby W wodach otwartych Morza Bałtyckiego występuje kilka gatunków ryb morskich o znaczeniu użytkowym.

22 Ryby szprot dorsz śledź dorsz

23 Ryby Ryby morskie bytujące w strefie przybrzeżnej to głównie gatunki nieużytkowe. babka mała węgorzyca

24 Ryby W wodach przybrzeżnych, zatokach i zalewach licznie występują ryby słodkowodne i dwuśrodowiskowe węgorz sandacz

25 Ssaki Rejony występowania fok bałtyckich foka obrączkowana foka pospolita foka szara

26 Ssaki morświn foka szara foka obrączkowanafoka pospolita

27 Bogactwa mineralne

28 Bursztyn – bogactwo Bałtyku Lądy i morza w okresie Trzeciorzędu Współczesne granice lądów Drogi transportu żywicy Miejsce gromadzenia się złóż żywicy

29 Główne ogniska zanieczyszczeń w zlewisku Morza Bałtyckiego

30 Drogi wprowadzania zanieczyszczeń

31 Źródła zanieczyszczeń Zanieczyszczenia powstające na lądzie Zanieczyszczenia wynikające z działalności na morzu

32 Skutki zanieczyszczenia Bałtyku Eutrofizacja

33 Skutki zanieczyszczenia Bałtyku Zatrucie organizmów morskich

34 Skutki zanieczyszczenia Bałtyku Kumulacja substancji toksycznych w organizmach

35 Skutki zanieczyszczenia Bałtyku Zachwianie równowagi biologicznej

36 Skutki zanieczyszczenia Bałtyku Degradacja środowiska naturalnego

37 Bałtyckie obszary chronione

38 Podstawy prawne i organizacyjne ochrony środowiska Bałtyku Konwencje globalne Konwencje regionalne (bałtyckie) Organizacje pozarządowe i naukowe

39 Konwencje globalne Konwencja "O prawie morza" (UNCLOS) (1982) Konwencja "O prawie morza" (UNCLOS) Konwencja "O zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki wszystkich typów i platformy wiertnicze" (MARPOL 73/78) (1973) Konwencja "O zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki wszystkich typów i platformy wiertnicze" (MARPOL 73/78)

40 Konwencje regionalne (bałtyckie) Konwencja "O ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego" tzw. Konwencja Helsińska (1974) Komisja Helsińska (HELCOM)

41 Organizacje pozarządowe i naukowe Światowa Fundacja Ochrony Przyrody - World Wilde Found for Nature (WWF) Koalicja Czystego Bałtyku - Coalition Clean Baltic (CCB) Greenpeace International Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) Organizacja Bałtyckich Biologów Morza (BMB) Konferencja Oceanografów Bałtyckich (CBO)

42 Bibliografia:


Pobierz ppt "Morze Bałtyckie Opracowały: Iwona Baran, Marta Zioło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google