Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LIKWIDUJMY AZBEST ON NAM SZODZI.  Azbest to nazwa handlowa włóknistych minerałów, które występują naturalnie w przyrodzie. Istnieje 6 odmian azbestu,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LIKWIDUJMY AZBEST ON NAM SZODZI.  Azbest to nazwa handlowa włóknistych minerałów, które występują naturalnie w przyrodzie. Istnieje 6 odmian azbestu,"— Zapis prezentacji:

1 LIKWIDUJMY AZBEST ON NAM SZODZI

2  Azbest to nazwa handlowa włóknistych minerałów, które występują naturalnie w przyrodzie. Istnieje 6 odmian azbestu, różniących się składem chemicznym i budową krystaliczną. Pod względem chemicznym azbesty to uwodnione krzemiany metali, zawierające magnez, sód, wapń lub żelazo. Występowanie azbestów jest dość powszechne, jednak tylko w niektórych miejscach na świecie azbest był lub nadal jest eksploatowany na skalę przemysłową. Azbest?

3 Czym grozi azbest ?  pylicy azbestowej (azbestozy),  łagodnych zmian opłucnowych,  raka płuc  międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości).

4  pokrycia dachowe: eternit i papa dachowa pokrycia podłóg: płytki PCV płyt elewacyjnych i balkonowych rur do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych drobnych urządzeń w gospodarstwach domowych: żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne przewodów kominowych przewodów wentylacyjnych sprzęgieł i hamulców do wind izolacji cieplnej: bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów C.O Występowanie Azbestu

5 Azbest znany jest od kilku tysięcy lat, zaś jego szerokie zastosowanie nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, takie jak: odporność na wysokie i niskie temperatury, działanie mrozu, substancji żrących, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne, odporność na wodę morską, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych. Wykorzystywano go głównie do produkcji materiałów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, mas ogniotrwałych, uszczelniających, a także odzieży roboczej. Zastosowanie azbestu

6  Azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.  Azbest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający uwolnienie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Azbest zagrożeniem

7  Azbest jest jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, który może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym zwykle po kilkunastu – kilkudziesięciu latach, nowotwory azbestozależne. W wielu krajach, w tym w Polsce istnieje zakaz produkcji, importu oraz obrotu wyrobami azbestowymi. Aby azbest nie stanowił zagrożenia dla zdrowia należy go usunąć lub zabezpieczyć w celu zmniejszenia ryzyka emisji włókien do otoczenia. Dopuszczalne jest użytkowanie materiałów zawierających azbest, które są w dobrym stanie technicznym, nie posiadają uszkodzonej powierzchni lub są odpowiednio zabezpieczone np. przez pomalowanie Co zrobić, aby azbest nie był szkodliwy?

8  W Polsce proces usuwania azbestu i materiałów azbestowych z budynków, instalacji i budowli przemysłowych trwa od kilku lat. Dotyczy to głównie płyt azbestowo-cementowych, dawniej powszechnie stosowanych jako pokrycia dachowe, elewacji w elementach ściennych i w wielu urządzeniach technicznych. Wyroby z azbestem, nie stanowią zagrożenia, dopóki są nieuszkodzone. Zagrożeniem może być ich niewłaściwe usuwanie, kiedy w czasie obróbki mechanicznej (m.in. kruszenia, łamania, zrzucania) następuje uwalnianie włókien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczeństwo ich wdychania Azbest może usunąć tylko odpowiednio przeszkolona osoba lub profesjonalna firma – posiadająca uprawnienia, odpowiedni sprzęt i zatwierdzony przez starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi Drogi Mieszkańcu co powinieneś zrobić !

9  Urząd Miasta od początku 2016 roku dostał dofinansowanie na usuwanie Azbestu, akcja będzie prowadzona cyklicznie. Pierwsza tura składania wniosków skończyła się z dniem 10 maja 2016,  Dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspomaga mieszkańców w usuwaniu Azbestu. W zakres pokrycia kosztów wchodzi :  demontaż, zbieranie, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie.  Usuwaniem azbestu zajmie się podmiot gospodarczy wyłoniony przez Urząd Miasta Miasto pomoże Ci usunąć Azbest

10  Odizolowanie obszaru wykonywania prac demontażowych,  Ogrodzenie terenu prowadzonych prac stosując odpowiednie osłony,  Oznaczenie terenu tablicami informacyjnymi, ostrzegającymi przed zagrożeniem,  W przypadku prac elewacyjnych, musza być zastosowane kurtyny zasłaniające fasadę obiektu,  Utrzymywanie terenu wilgotnego, aby nie roznosił się pył azbestowy,  Ostrożne usuwanie azbestu, unikanie destrukcji i uszkodzeń,  Stosowanie odpowiednich narzędzi oraz zabezpieczanie każdego zdemontowanego elementu z azbestu Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest


Pobierz ppt "LIKWIDUJMY AZBEST ON NAM SZODZI.  Azbest to nazwa handlowa włóknistych minerałów, które występują naturalnie w przyrodzie. Istnieje 6 odmian azbestu,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google