Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPRACOWANIE PRZEŁOMOWEGO PROCESU I URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO PROSTOWANIA SMUKŁYCH WYROBÓW DRĄŻONYCH O SZEROKIEJ ZMIENNOŚCI PRZEKROJU POPRZECZNEGO I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPRACOWANIE PRZEŁOMOWEGO PROCESU I URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO PROSTOWANIA SMUKŁYCH WYROBÓW DRĄŻONYCH O SZEROKIEJ ZMIENNOŚCI PRZEKROJU POPRZECZNEGO I."— Zapis prezentacji:

1 OPRACOWANIE PRZEŁOMOWEGO PROCESU I URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO PROSTOWANIA SMUKŁYCH WYROBÓW DRĄŻONYCH O SZEROKIEJ ZMIENNOŚCI PRZEKROJU POPRZECZNEGO I DUŻEGO ZAKRESU DŁUGOŚCI. Poznań, 12-13.05.2016 Kickoff projektu pt.:

2 Wprowadzenie do projektu

3 Cecha Typ wyrobu Rura ø7,62Rura ø12,7Rura ø23 Średnica wewnętrzna/ zewnętrzna wyrobu ø7,62/ø29,9ø12,7/ ø52ø23/ ø61 Długość wyrobu578 mm1 155 mm2 065 Prostoliniowość w otworze 0,05/300 mm0,05/1155 mm0,05/2065 mm Masa wyrobu gotowego3,2 kg14,2 kg42,8 kg Wymiary wyjścioweØ35x585 mmØ65x1230 mmØ75x2080 mm Masa wyjściowa5,7 kg35,3 kg74 kg

4 Operacje obróbcze Prostowanie Kontrola techniczna 1. Cięcie prętów,Prostowanie 1kontrola techniczna, 2. Planowanie czół, nakiełkowanie, 3. Wstępne toczenie powierzchni zewnętrznej, wiercenie otworu, Prostowanie 2kontrola techniczna 4. Hartowanie i odpuszczanie 5. Toczenie zgrubne powierzchni zewnętrznych Prostowanie 3kontrola techniczna 6. Rozwiercanie wykańczające otworu Prostowanie 4kontrola techniczna 7. Toczenie wykańczające powierzchni zewnętrznych Prostowanie 5kontrola techniczna 8. Toczenie ostateczne powierzchni zewnętrznych Prostowanie 6kontrola techniczna 9. Honowanie otworu 10. Polerowanie otworuProstowanie 7kontrola techniczna 11. Operacje wykańczające wlotów otworu 12. Szlifowanie powierzchni zewnętrznych Prostowanie 8kontrola techniczna 13. Docieranie i polerowanie otworu Prostowanie 9kontrola techniczna 14. Chromowanie otworu, czernienie powierzchni Prostowanie 10kontrola techniczna

5 Rozwiązanie firmy Dunkes Rozwiązanie firmy GALDABINI

6 Cele projektu Celem projektu jest opracowanie przełomowego procesu i urządzenia opartych na eksperckim systemie rekomendacji do automatycznego prostowania precyzyjnych rur grubościennych o zmiennym przekroju ścianki.

7 Wyzwania projektu Wyzwania technologiczne obejmują m.in. opracowanie: Metodyki przewidywania stopnia odsprężynowania powrotnego smukłych wyrobów drążonych w zależności od ich formy geometrycznej i własności mechanicznych, Metodyki zautomatyzowania pomiaru prostoliniowości w długim otworze Procedur optymalizacji ilości prostowań dla skrócenia czasu prostowania Reguł wnioskowania i przewidywania do optymalizacji parametrów prostowania, które system ekspertowy przetransferuje na kod maszynowy sterujący urządzeniem do prostowania. Systemu eksperckego bazującego na danych historycznych pomiaru i parametrów prostowania oraz danych materiałowych i geometrycznych przechowywanych w hurtowni danych.

8 Struktura organizacyjna NCBiR Zarząd projektu Kierownik zarządzający projektem Dr inż.Stanisław Ziółkiewicz Personel zarządzający projektem Tadeusz Świętek Alicja Świętek Ryszard Bender INOP Kluczowy personel badawczy: -dr inż. Beata Pachutko -prof. dr hab. Inż. Michał Wieczorowski - dr hab. Inż. Maciej Zakrzewicz Zasoby techniczne: Akredytowane Laboratorium Badania Metali PCA AB107 wyposażone w specjalistyczną aparaturę badawczą Laboratorium technik Wytwarzania Laboratorium metrologiczne ZMT Kluczowy personel badawczy: Piotr Zaruba Grzegorz Przyłęcki Jacek Kluza Zasoby techniczne: laboratorium wyposażone w urządzenia pomiarowe, spektrometry, piec do azotowania i inne maszyny niezbędne do realizacji projektu.

9 Plan projektu  ETAP 1 – Badanie modelowe wpływu rodzaju geometrii i obróbki cieplnej na zjawisko krzywienia oraz oceny różnych schematów obciążeń na poprawę prostoliniowości rur.  ETAP 2 –Analiza parametrów obróbki mechanicznej i cieplnej wytwarzania precyzyjnych rur grubościennych o zmiennym przekroju ścianki i dużej smukłości na prostoliniowość otworu.  ETAP 3 – Budowa hurtowni danych i systemu eksperckiego  ETAP 4 –Budowa stanowiska badawczo - pilotażowego zautomatyzowanego układu prostowania.  ETAP 5 – Weryfikacja innowacyjnego rozwiązania prostowania w oparciu o rzeczywiste produkty.

10 Zespoły badawcze Zespoły Badawcze INOP Zespół Badań Materiałowych Kierownik dr. Beata Pachutko Zespół ds. Metod Pomiaru prof. Michał WIeczorowski Zespół Techniczno –Konstrukcyjny mgr inż. Maria Gąsiorkiewicz Zespół IT Włodzimierz Woźniak Zespoły Badawcze ZMT Zespół IZespół IIZespół III

11 Rezultaty projektu Pomiar prostoliniowości oparty na pomiarze wewnątrz otworu, Elastyczny system prostowania wyrobów o zmiennej geometrii, Uniwersalny system prostowania i pomiaru prostoliniowości oparty na pomiarze wewnątrz otworu dla długości do 500 do 3000 mm, Uniwersalny system prostowania i pomiaru prostoliniowości oparty na pomiarze wewnątrz otworu dla średnic od 6 do 25 mm, System ekspercki do optymalizacji procesu prostowania, Automatyczny system prostowania zintegrowany z pomiarem, Wzrost bezpieczeństwa pracy, Skrócenie czasu wykonywania operacji.

12 Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnikaJednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa Uzasadnienie/sposób wyliczenia Liczba realizowanych prac B+R szt.01Wskaźnik interwencji w ramach Działania 4.1 POIR Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R szt.01Wskaźnik interwencji w ramach Działania 4.1 POIR Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) szt.01Wskaźnik interwencji w ramach Działania 4.1 POIR Wskaźnik do weryfikacji w oparciu o umowę konsorcjum jaka została podpisana między Wnioskodawcami. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) PLN0960 000,-Wartość docelowa prezentuje równowartość wkładu własnego Wnioskodawcy, tj. wartości kosztów kwalifikowanych projektu pomniejszona o kwotę dofinansowania. Źródłem weryfikacji wskaźnika będzie umowa o dofinansowanie. Liczba osób prowadzących działalność B+R w ramach projektu (O/K/M) osoby025W działalność B+R zaangażowanych będzie 25 osób (19 po stronie INOP i 6 po stronie ZMT). Spośród tych osób 4 to kobiety, a 21 to mężczyźni. Źródłem weryfikacji wskaźnika będzie lista płac (umowa o pracę), a także rachunki (umowa zlecenie)

13 Wskaźniki rezultatu bezpośrednie Nazwa wskaźnikaJednostka miary Wartość bazowa Wartość docelowa Uzasadnienie/sposób wyliczenia Liczba nowych naukowców we wspieranych Jednostkach (O/K/M) (CI 24) EPC00Konsorcjanci posiadają wystarczającą kadrę naukowo-badawczą predysponującą do prawidłowej realizacji projektu. Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R Szt.01ZM Tarnów w wyniku realizacji projektu dokona komercjalizacji wyników prac B+R we własnej działalności poprzez rozpoczęcie produkcji i sprzedaż smukłych wyrobów drążonych. Wskaźnik możliwy będzie do zweryfikowania na podstawie oferty Wnioskodawcy oraz dokumentów finansowych prezentujących przychody z tytułu sprzedaży produktu. Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R PLN085 490 000,-Przychód z wdrożonych wyników prac B+R został oszacowany w następujący sposób: Sprzedaż smukłych wyrobów drążonych: 1. 800 x x 10 300,00 zł = 8 240 000,00 zł 2. 1 500 szt. x 10 300,00 zł = 15 450 000,00 zł 3. 2000 x 10 300,00 zł = 20 600 000,00 zł 4. 2000 x 10 300,00 zł = 20 600 000,00 zł 5. 2000 x 10 300,00 zł = 20 600 000,00 zł Łącznie = 85 490 000,00 zł Wskaźnik możliwy będzie do weryfikacji na podstawie dokumentów finansowych. Liczba dokonanych zgłoszeń Patentowych Szt.01Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu dokona zgłoszenia patentowego. Dotyczyć ono będą nowej technologii, ewentualnie innowacyjnych, sprawdzonych rozwiązań w urządzeniu do automatycznego prostowania rur Wskaźnik będzie możliwy do weryfikacji w oparciu o zgłoszenie patentowe dokonane w urzędzie patentowym RP.

14 Rozpowszechnianie wyników projektu Wyniki planowanych prac będą szeroko rozpowszechniane na konferencjach naukowych. W okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu zostaną zaprezentowane, na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym, co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, np: AutoMetForm (ADVANCED METAL FORMING PROCESSES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY NEW MATERIALS FOR VEHICLE COMPONENTS) - organizator to Politechnika Wrocławska i Institute of Metal Forming tu Bergakademie Freiberg Forming - odbywa się co rok, organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Tváření Materiálů FMMI, VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra Obrábania a Tvárnenia UVTE, MTF so Sídlom v Trnave STU Bratislava Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTECH, organizator Instytut Obróbki Plastycznej Seminarium Obróbki Plastycznej w ramach Targów Innowacje-Technologie-Maszyny Ponadto przewidziane są publikacje wyników projektu w czasopismach naukowych, technicznych: Archives of Civil and Mechanical Engineering (kategoria A - 25 punktów) Archives of Metallurgy and Materials (kategoria A - 25 punktów) Hutnik - Wiadomości Hutnicze (kategoria B- 6 puntów) Obróbka Plastyczna Metali (kategoria B - 6 puntów) INOP ma prawo do publikowania własnych wyników badań.

15 Formalna strona uruchomienia projektu Na dzień 12.05.2016 oczekujemy na akceptację zmian w dokumentacji projektowej wymuszonej przez NCBiR w zakresie: korekty w budżecie finansowym - przesunięcie kosztów z podwykonawstwa, koszty auditu, koszty promocji, zmiany kosztów pośrednich (szczegóły w II Panelu), korekta umowy konsorcjum, korekta formularzy: Oświadczenie Konsorcjanta, formularz Pomocy de minimis. INOP oczekuje na przesłanie umowy do podpisania Po podpisaniu umowy istnieje dodatkowy wymóg NCBiR dot. ochrony danych osobowych w postaci umowy o powierzaniu między Konsorcjantami

16 Organizacja i komunikacja w realizacji projektu

17 Przepływ informacji INOP ZMT NBCiR ECDF Wymiana inf. administracyjno - finansowych inf. merytoryczne finansowe Sprawozdania administracyjno - finansowych Sprawozdania merytoryczne

18 Komunikacja Komunikacja w obrębie projektu:  Administracyjno – finansowa,  Merytoryczna. Główne formy komunikacji:  Strona internetowa projektu, umożliwi: - wymianę informacji, tj. publikacje, prezentacje z konferencji i spotkań – dostęp do danych swobodny, - po zalogowaniu wymiana informacji finansowych, raportów wynikających z realizacji Projektu, sprawozdań, zestawień itp., - rejestr ryzyk i zmian;  W formie elektronicznej, za pomocą poczty e-mail, z uniwersalnym nagłówkiem np. LUFA;  Usług pocztowych;  Telefonów, itp.

19 Korespondencja Każda korespondencja wysyłana „pocztą standardową” oraz w wersji elektronicznej powinna być tworzona na jednakowych szablonach dokumentów opatrzonych w logo Funduszu Europejskiego, Unii Europejskiej - z prawej strony szablonu oraz oznaczeniami Lidera i Partnerów w stopce). Szablony dokumentów zawierają dane kontaktowe Lidera Projektu, każdy Partner Projektu wpisuje swoje dane kontaktowe.

20 Organizacja spotkań Raz na miesiąc organizowane będą cykliczne spotkania skype- owe kierowników zespołów w celu przedstawienie postępów z realizacji zadań projektowych oraz przedstawienie planów na najbliższy okres, Spotkania zarządu będą się odbywać dwa lub trzy razy na rok poprzez łącza internetowe - skype lub u jednego z Konsorcjantów w zależności od potrzeb; Pod koniec roku będą odbywać się spotkania, gdzie kierownicy zespołów przedstawią raporty z podsumowaniem postępów projektu.

21 Dyskusja i Wnioski

22 Zamknięcie spotkania


Pobierz ppt "OPRACOWANIE PRZEŁOMOWEGO PROCESU I URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO PROSTOWANIA SMUKŁYCH WYROBÓW DRĄŻONYCH O SZEROKIEJ ZMIENNOŚCI PRZEKROJU POPRZECZNEGO I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google