Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacje w pracy – innowacje społeczne Imię i nazwisko lektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacje w pracy – innowacje społeczne Imię i nazwisko lektora."— Zapis prezentacji:

1 Innowacje w pracy – innowacje społeczne Imię i nazwisko lektora

2 Innowacje w pracy – innowacje społeczne Cele kształcenia  Część 1.: JAKIE JEST ZNACZENIE innowacji społecznych?  Część 2.: CZYM SĄ innowacje społeczne?  Część 3.: Jak rozwijać innowacje społeczne?

3 Część 1. JAKIE JEST ZNACZENIE innowacji społecznych? Stanowią odpowiedź na wyzwania i zamierzenia osobiste i/lub grupy, wynikające z problemów natury społecznej…

4 Rozpoznawanie i określanie problemów społecznych Część 1. JAKIE JEST ZNACZENIE innowacji społecznych?

5 Rozpoznawanie i określanie problemów społecznych Zmiany mogą stworzyć nowe bądź nasilić istniejące problemy społeczne

6 Czynniki zmian społecznych Ekonomiczne o Nowe źródła konkurencji o Zmienione relacje podaży i popytu (np.: Chiny domagają się więcej żywności wysokobiałkowej; nadmiar oleju i/lub stali na światowych rynkach) o Utrata zaufania inwestorów o Dewaluacja aktywów (np.: mienia; akcji niektórych firm)

7 Postęp technologiczny o Gwałtowne przyspieszenie o Komputer stał się niezbędnym urządzeniem o Nieograniczony i wygodny dostęp do informacji o Skutki uboczne?  Utrata prywatności  Zacieranie się granicy pomiędzy pracą a domem  Dewaluacja praw własności intelektualnej Czynniki zmian społecznych

8 Kulturowe – np. świeckość, fundamentalizm religijny Czynniki zmian społecznych

9 Wzorce kulturowe - - - wartości Zasilane przez układy odniesienia [„ przesunięcia punktu odniesienia “] *) Postrzeganie Informacja Opinie, postawy Zachowanie, Ruch społeczny i możliwość zmiany *) Sáenz-Arroyo i inni, 2005: Rapidly Shifting Environmental Baselines Among Fishers in the Gulf of California Świadomość wiedzy „otoczenie“: media, instytucje społeczne, sieci, rówieśnicy.... CYKL KSZTAŁTOWANIA KULTURY Role Wartości uaktywnione Normy Relacje Nowe praktyki = innowacje społeczne

10 Populacja – wzrost; migracje Zmiany środowiska naturalnego Media/sztuka - swobodny przepływ innych kultur Pojedyncze, dramatyczne wydarzenia – np. wojny Inne? Inne czynniki zmian społecznych

11 Zmiany społeczne mogą stwarzać problemy Pojawienie się nowych bądź zaostrzenie starych podziałów: o Zmienione relacje gospodarcze o Luka pomiędzy zwycięzcami a przegranymi o Upadek gospodarczy jest przyczyną wielu nieszczęść o Wykluczenie cyfrowe o Nowe źródła siły roboczej wypierają stare źródła o Nowe sposoby myślenia mogą wypierać zwolenników starych szlaków myślowych

12 Część 2. CZYM SĄ innowacje społeczne? Rola INNOWACJI w rozwiązywaniu problemów społecznych

13 Rola innowacji w rozwiązywaniu problemów społecznych Pragnienie poprawiania rzeczy – dążenie do doskonałości Aby coś poprawić – potrzeba innowacji Innowacja rozpoczyna się już w głowie – kwestia tego, jak ktoś myśli o problemie Ludzie na ogół koncentrują się na braku zasobów, zamiast spojrzeć na problem w inny sposób

14 Rozważania teoretyczne Innowacja = Wynalezienie + Wykonanie Skuteczna innowacja = Ważność + Niezawodność

15 Kompleksowy paradygmat innowacji W ogólnym podejściu, innowacje mają zazwyczaj cele ekonomiczne lub społeczne; Mogą być powiązane z technologią lub nie; W sferze społecznej mogą wymagać formalnych regulacji bądź nie ; Innowacje ukierunkowane głównie na cele ekonomiczne 1), dotyczą:  produktów  procesów  miar organizacyjnych  marketingu Innowacje ukierunkowane głównie na cele społeczne 2), dotyczą:  roli (jednostek, organizacji społecznych, biznesu i korporacji, instytucji publicznych)  relacji (w środowiskach zawodowych oraz prywatnych, w sieciach, itp.)  norm (na różnych poziomach; względem wymogów prawnych)  wartości (zwyczaje, obyczaje, etyka) – ‚Zasilane’ przez układy odniesienia 1) „Oslo Manual“, OECD/EUROSTAT 2005, re. Schumpeter 1912 2) Rozszerzenie, 2011

16 Wszystkie innowacje są istotne we wszystkich układach funkcjonalnych społeczeństwa * * Układy funkcjonalne zgodnie z Parsons, 1976: Zur Theorie der Sozialsysteme. Opladen: Westdt. Verlag Osiem rodzajów innowacji… oProdukty oProcesy oMarketing oOrganizacja oRole oRelacje oNormy oWartości...w czterech układach funkcjonalnych: ogospodarka okultura opolityka oprawo produkty procesy marketing organizacja role relacje normy wartości Układ GOSPODARCZY Układ PRAWNY Układ POLITYCZNY Układ KULTUROWY

17 Innowacje społeczne to nowe praktyki rozwiązywania problemów społecznych, które zostały przyjęte i wykorzystane przez jednostki, grupy oraz organizacje, których problem dotyczył. * Centrum Innowacji Społecznej, 2012: „Wszystkie innowacje są istotne społecznie“ ZSI-Discussion Paper 13, str.2... W odniesieniu do Schumpeter’a : Innowacje społeczne to »Nowe kombinacje praktyk społecznych”

18 Część 3. Jak rozwijać innowacje społeczne? Od teorii do praktyki

19 Jak innowacje społeczne mogą rozwiązać problemy społeczne i poprawić jakość życia Kiedy rozwiązanie problemu (potrzeby społecznej) nie następuje: o gdy to nie jest opłacalne dla sektora prywatnego o gdy sektor publiczny nie posiada wystarczających środków i/lub nie ma konieczności do interwencji politycznej Zmiana paradygmatu – patrząc na istniejące zasoby i wykorzystując je w nowy sposób Zwiększenie inwestycji finansowych może nie rozwiązać problemu

20 Przykłady innowacyjnych rozwiązań problemów o naturze społecznej Wikipedia Mikro - kredyty Banki czasu Naprawmyto.pl spójrz na: „Przewodnik po innowacjach społecznych”, REGIO, EMPL, 2013

21 4 – etapowy proces: – Pomysł >> Jaki jest problem? Jakie może być rozwiązanie? – Interwencja >> Konceptualizacja, znalezienie metod i sojuszników – Wdrożenie >> Pokonanie oporu; interesariusze; stakeholders, cykl życia! – Wpływ >> Niekoniecznie dobry dla całego społeczeństwa pomysł interwencja wdrożeniewpływ Tworzenie innowacji społecznych Trzy perspektywy analizowania celów i skutków:  perspektywa „zapotrzebowania społecznego”,  perspektywa „wyzwań społecznych“,  perspektywa „zmiany systemowej“. Więcej informacji na Portalu Innowacji: http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95825.asp

22 Jak osiągnąć trwałe pozytywne zmiany? Zatwierdzenie ze strony Ministerstwa ZMIANA POLITYKI PAŃSTWOWEJ IMPLEMENTACJA AKTYWNE ZAANGAŻOWANIE WIELU OSÓB ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZMIANY W OBRĘBIE POLITYKI PODEJŚCIE PRZYJĘTE PRZEZ GRUPY ZEWNĘTRZNE DUŻY, NOWY POMYSŁ

23 Design Thinking to….

24 Inteligencja emocjonalna…wpływy wielodyscyplinarne….. projektowanie… prototypowanie…rozważanie wszystkich alternatyw. Design Thinking Co jeszcze…?

25 “Ten szalony gość nigdy mi nie dostarczy mojego produktu” “Powiedz mi jaki masz budżet, a ja pomyślę co w ogóle można zrobić” “Koncentrujmy się na tym, w czym jesteśmy dobrzy” “Te nowe pomysły wydają się interesujące, no ale my nie mamy teraz czasu, a poza tym to nie jest konieczne” Inteligencja emocjonalna… intuicja… podejście pozytywne “Jeśli teraz tego nie zmienimy, potem może być już za późno” “Musimy przestać żyć przeszłością, niezależnie od tego jak wielki sukces osiągnęliśmy” “Nowe rzeczy są możliwe, musimy tylko odczuwać wolę do tworzenia ich” “Zawsze są lepsze sposoby wykonania tego” Lewa półkula - sceptycyzm:Prawa półkula – myślenie pozytywne: Design Thinking

26 Przemiana wiedzy w działanie Koncepcje Kompetencje Zdolności Dźwignie zmian Dane Informacje Wiedza Mądrość Abstrakcja Rozpoznawanie wzorców Myślenie linearne Myślenie lateralne Dokumentacja, porządek i analiza Zakres, przydział, sprzeczności Inteligencja, empatia, potencjał Kreatywność, konsensus Fakty i liczby Prognozy, scenariusze Strategie, konwencje Wspólne działania i nowe praktyki Zasoby dla innowacji społecznych stanowią napędową zmian społeczno - kulturowych Poznawanie Design Thinking

27 Jak szybko mogę dostosować to rozwiązanie do moich potrzeb? Czy to rozwiązanie jest łatwe w obsłudze/stosowaniu? Czy jest zgodne z obecnym systemem? Czy to rozwiązanie może być łatwo obsługiwane? Czy to rozwiązanie powstało z wystarczającą empatią względem użytkowników końcowych? Czy to najprostsze rozwiązanie problemu? Czy jest eleganckie? Czy jest użyteczne? Czy mamy wystarczające środki? Czy to jest dla mnie opłacalne? Czy mamy odpowiednie umiejętności? Jaki jest mój ROI? wykonalność potrzeby techniczne Celowość ludzkie potrzeby wykonalność potrzeby biznesowe

28 Wyniki badań, artefakty, zdjęcia Potrzeby i motywacje Profile użytkowników Przypadki użycia Pierwsze prototypy Informacja zwrotna od użytkowników i pozostałych interesariuszy Rezultaty Niski poziom szczegółowości prototypów Informacja zwrotna od użytkowników i pozostałych interesariuszy Plan projektu Zasoby Wysoki poziom szczegółowości prototypów oraz danych projektowych zaobserwujdokonaj syntezy zaprojektuj oceń i udoskonal prototypujzaimplementujzrozum Opracuj iteracyjny prototyp i testuj go z użytkownikami Rozmawiaj i obserwuj użytkowników końcowych Zidentyfikuj potrzeby, motywacje i pomysły na rozwiązanie problemu Dostarcz prototyp do dalszego opracowywania rozwiązań (udoskonalania) Co Określ zakres projektu i zdefiniuj cele oraz rezultaty Współpracuj z działem rozwoju, aby stworzyć finalny projekt

29 Prototyp musi odpowiednio komunikować swoje wartości dla wszystkich interesariuszy (wewnętrznych oraz zewnętrznych)  zaprojektuj  prototypuj Szybka odpowiedź użytkownika końcowego sprzedaż rozwój marketing usługi klienci partnerzy Klienci klientów użytkownicy końcowi Wielokrotne iteracje stanowią o dialogu pomiędzy zespołem projektantów a użytkownikami końcowymi Opakuj projekt przed udostępnieniem

30 SzkiceMakiety Szkielet projektu HTML Zabłyśnij Kod funkcjonalny

31 Kto?..... TY!

32 Ćwiczenie: opracuj działanie będące propozycją innowacji społecznej


Pobierz ppt "Innowacje w pracy – innowacje społeczne Imię i nazwisko lektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google