Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja lekcji przeprowadzonej w klasie IVD w Szkole Podstawowej nr 85 w Warszawie im. Benito Juareza Rośliny Się Rumienią Beata Krysiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja lekcji przeprowadzonej w klasie IVD w Szkole Podstawowej nr 85 w Warszawie im. Benito Juareza Rośliny Się Rumienią Beata Krysiak."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja lekcji przeprowadzonej w klasie IVD w Szkole Podstawowej nr 85 w Warszawie im. Benito Juareza Rośliny Się Rumienią Beata Krysiak

2 Cele lekcji 1. Kształtowanie umiej ę tno ś ci dostrzegania zmian zachodz ą cych w ro ś linie. 2. Rozwijanie umiej ę tno ś ci analitycznych. 3. Kształtowanie umiej ę tno ś ci planowania, przygotowania i przeprowadzania do ś wiadczenia.

3 Osiągnięcia ucznia: 1. Samodzielnie wybiera i planuje metod ę, przy u ż yciu której weryfikuje hipotez ę ; 2. Współpracuje w grupie, zgadza si ę z innymi rówie ś nikami przy podziale ról; 3. Systematycznie zapisuje wyniki; 4. Rozwija umiej ę tno ś ci analityczne; 5. Wyci ą ga wnioski z uzyskanych wyników; 6. Prezentuje wyniki.

4 Na początku lekcji uczniowie wylosowali karteczki przyporządkowujące ich do konkretnej grupy

5 Wylosowane grupy podzieliły się rolami. Przydzielono w grupach rolę rzecznika grupy, osobę notującą wyniki, osobę obsługującą przyrządy oraz osobę pilnującą czasu.

6 Po odczytaniu przez nauczyciela tekstu dotyczącego historii rodziny Rose, nauczyciel wyjaśnia uczniom że od tej pory będą zajmować się tematem rośliny i wody. Poleca aby w grupach na otrzymanych liściach zapisali co interesuje ich w temacie roślina i woda.

7 Nauczyciel wywiesza liście z pytaniami na tablicy i prosi liderów grup o odpowiedzi na przedstawione pytania, zostawiając kilka pytań bez odpowiedzi. Uczniowie w swoich grupach wybierają pytanie badawcze, np. „Do jakich części rośliny transportują wodę”, „Czy dystrybucja wody odbywa się do wszystkich ich części”.

8 Na kartach pracy uczniowie zapisują hipotezę do zadanego problemu badawczego. Z pomocą nauczyciela uczniowie przygotowują eksperyment i przeprowadzają go w grupach. W eksperymencie użyto liści selera naciowego, kwiat goździka i cyklamena oraz czerwony barwnik. Uczniowie przy każdym badanym czynniku ustawiają próbę kontrolną z czystą wodą. Nauczyciel poleca grupom aby wybrane osoby przez 2 kolejne dni na każdej przerwie obserwowali co dzieje się z rośliną.

9

10

11

12 Po wykonanym eksperymencie, po dwu dniowej przerwie na kolejnej lekcji liderzy grup przedstawiają wszystkim uczniom postęp i rezultaty doświadczenia z rośliną. Podczas prezentacji uczniowie musieli uwzględnić następujące elementy: - Jakie było pytanie badawcze? - Jaka była nasza hipoteza? - Opisuje przebieg i wynik eksperymentu. - Stwierdzić czy potwierdzają czy odrzucają hipotezę. Uczniowie omawiają zmiany koloru w zależności od czasu i pokazują swoje rysunki bądź zamieszczają je na wcześniej przygotowanej stronie. Uczniowie,którzy mieli tę samą roślinę mogą wymienić się swoimi spostrzeżeniami.

13

14

15

16 Eksperyment się powiódł. Rośliny się rumienią. Lekcję zakończyło wypełnienie przez uczniów ankiety.

17


Pobierz ppt "Prezentacja lekcji przeprowadzonej w klasie IVD w Szkole Podstawowej nr 85 w Warszawie im. Benito Juareza Rośliny Się Rumienią Beata Krysiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google