Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEWODNIK. ODZNAKA JAKOŚCI ETWINNING Odznaka Jakości jest przyznawana najciekawszym, kreatywnym i innowacyjnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEWODNIK. ODZNAKA JAKOŚCI ETWINNING Odznaka Jakości jest przyznawana najciekawszym, kreatywnym i innowacyjnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie."— Zapis prezentacji:

1 PRZEWODNIK

2 ODZNAKA JAKOŚCI ETWINNING Odznaka Jakości jest przyznawana najciekawszym, kreatywnym i innowacyjnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako:  Krajowa Odznaka eTwinning  Europejska Odznaka eTwinning.

3 KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o odznakę jakości za projekt, który realizuje. Za każdy projekt nauczyciel może otrzymać jedną odznakę. Przy projektach trwających dłużej niż rok nauczyciele sami decydują, kiedy chcą ubiegać się o Odznakę.

4 Zgłaszanie projektu do Odznaki Każdy z oficjalnych partnerów projektu może ubiegać się o Krajową Odznakę Jakości przyznawaną przez Krajowe Biuro Programu eTwinning. Każdy wnioskuje o KOJ za swoją pracę, swój wkład w realizację projektu. Aby zgłosić projekt do Odznaki Jakości, należy po zalogowaniu się na Pulpit wejść w sekcję PROJEKTY i użyć opcji UBIEGAJ SIĘ O ODZNAKĘ JAKOŚCI. O KOJ można ubiegać się po zakończeniu projektu lub w trakcie jego trwania, ale dopiero wtedy, gdy większość założeń współpracy zostanie spełniona i widoczne będą efekty. Wnioski można wysyłać przez cały rok – są oceniane maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.

5 Zgłaszanie projektu do Odznaki Na pierwszej stronie formularza zgłoszeniowego trzeba zamieścić krótki opis projektu i podać linki do materiałów powstałych w trakcie współpracy. Można również dodać trzy pliki obrazujące działania projektu (max. 4 MB każdy). Najpierw należy za pomocą opcji PRZEGLĄDAJ/BROWSE wybrać odpowiedni plik z dysku, a następnie system automatycznie załaduje plik. Po wypełnieniu tej części przyciskiem NASTĘPNY KROK przechodzimy do dalszej części formularza.

6 Zgłoszenie W drugiej części należy opisać projekt według następujących kategorii: Innowacje pedagogiczne i kreatywność – co w danym projekcie jest innowacyjne i co wyróżnia go spośród innych, streszczenie projektu; Integracja z programem nauczania – działania, jakie podjęto, aby zintegrować aktywności projektowe z programem nauczania; Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi – jak została zorganizowana i jakie działania obejmowała komunikacja w projekcie; Współpraca pomiędzy szkołami – proces realizacji projektu: plan działania, jego realizacja i podział obowiązków między partnerami, zakres i przebieg współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami, Wykorzystanie technologii – informacje o tym, jakich narzędzi technologii komunikacyjno-informacyjnej i do czego używano w trakcie realizacji projektu; Rezultaty, wpływ i dokumentacja – efekty pracy nad projektem, korzyści, które odnieśli uczniowie, nauczyciele, szkoła, najważniejsze, najlepsze cechy/elementy tego projektu oraz opinia aplikującego: dlaczego jego zdaniem ten projekt zasłużył na KOJ; Inne nagrody uzyskane przez projekt do tej pory.

7 Zgłoszenie Po wypełnieniu tej części przyciskiem NASTĘPNY KROK przechodzimy do dalszej części formularza. W każdym polu można wpisać maksymalnie 200 słów. Formularz wygasa po 30 minutach – warto więc wcześniej przygotować opisy (np. w pliku Word), a później tylko je skopiować i powklejać w odpowiednie miejsca.

8 Zgłaszanie projektu do Odznaki Po wysłaniu formularza należy ponownie przejść do sekcji PROJEKTY i sprawdzić, czy proces przebiegł prawidłowo. Jeśli zgłoszenie zostało wysłane pomyślnie, to w miejscu, gdzie znajdowała się opcja UBIEGAJ SIĘ… powinna pojawić się informacje WYSŁANO (data), OCZEKUJE NA EWALUACJĘ oraz możliwość edycji wysłanego zgłoszenia. Jeśli nadal widnieje UBIEGAJ SIĘ…, oznacza to, iż formularz nie został wysłany i należy spróbować ponownie, nie przekraczając 30 minut na wypełnienie.

9 Zgłaszanie projektu do Odznaki Jeśli zgłoszenie zostanie odrzucone, w tym samym miejscu pojawi się informacja ODRZUCONO… wraz z możliwością ponownej aplikacji UBIEGAJ SIĘ PONOWNIE. Równocześnie nauczyciel otrzymuje e-maila z informacją o powodach takiej decyzji wraz ze wskazówkami co i jak należy poprawić przed ponowna aplikacją. Po pozytywnej ocenie eksperta w tym miejscu pojawi się opcja POBIERZ ODZNAKĘ JAKOŚCI DLA TEGO PROJEKTU oraz POBIERZ UCZNIOWSKĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI dla tego projektu.

10 KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI

11

12 EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, które:  W wyniku procesu selekcji zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Biuro Kontaktowe NSS.  Co najmniej dwóch partnerów otrzymało już Krajową Odznakę Jakości. Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku, zwykle w październiku i ogłaszane są na portalu eTwinning.

13 EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning. Partnerzy, którzy nie otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim. Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie nauczyciela (Desktopie). Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na portalu www.etwinning.net, a także na polskim portalu poniżej.www.etwinning.net

14 EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI

15 Opracowanie: Teresa Prokowska na podstawie materiałów informacyjnych Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning: http://www.etwinning.pl/narzedziahttp://www.etwinning.pl/narzedzia


Pobierz ppt "PRZEWODNIK. ODZNAKA JAKOŚCI ETWINNING Odznaka Jakości jest przyznawana najciekawszym, kreatywnym i innowacyjnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google