Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 27 czerwca 2016 r. Centralna koordynacja interwencji EFSI w sektorze zdrowia na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 27 czerwca 2016 r. Centralna koordynacja interwencji EFSI w sektorze zdrowia na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 27 czerwca 2016 r. Centralna koordynacja interwencji EFSI w sektorze zdrowia na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Programowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020 UMOWA PARTNERSTWA ‐ wymóg koordynacji (geneza) „Konieczność poprawy efektywności funkcjonowania sektora zdrowia wymaga silnej koordynacji podejmowanych interwencji w ramach UP pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym, biorąc pod uwagę kompetencyjną odpowiedzialność poszczególnych poziomów władz prowadzących zadania w obszarze ochrony zdrowia w ramach wieloszczeblowego zarządzania” UMOWA PARTNERSTWA (wersja z dnia 21 maja 2014 r.)

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Krajowe Ramy Strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (Policy paper)  Efektywne działanie przez mapowanie  Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (KS)  Ocena o celowości inwestycji

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Finansowane będą wyłącznie projekty wynikające z map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia i zgodne z Planem działań w sektorze zdrowia akceptowanym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia, zawierającym m.in. listę potencjalnych projektów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym  Obowiązek tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych dla planowania inwestycji w ochronie zdrowia wynika z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619)

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Jest to odpowiedź na potrzebę racjonalizacji lokowania zasobów systemu ochrony zdrowia w zakresie infrastruktury i kadr. Racjonalizacja w zakresie dopasowania do potrzeb w wymiarze regionalnym ma być oparta na regionalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Zaprojektowane działania wiążą się z pozytywnym wpływem na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo zdrowia pacjentów  Wszelkie informacje dotyczące map potrzeb zdrowotnych oraz procesu ich tworzenia możecie Państwo odnaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia. Mapy potrzeb zdrowotnych opracowane przez resort zdrowia to mapy z zakresu kardiologii, onkologii i lecznictwa szpitalnego. (http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/)http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia na lata 2014-2020 – zapewnienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań oraz osiągania oczekiwanych rezultatów w sektorze zdrowia  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do prac w ramach w/w Komitetu Sterującego wskazała członków w osobach: Pani Jolanta Sobierańska-Grenda, dyrektor Departamentu Zdrowia oraz jako zastępcę Pana Jana Szymańskiego, dyrektora Departamentu Programów Regionalnych UMWP

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Opracowanie Priorytetów dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej (PRPZ)  Procedura uzyskiwania opinii wojewody o celowości realizacji inwestycji przez podmioty lecznicze (projekt o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia)  Decyzja wydawana w oparciu o IOWISZ po zasięgnięciu opinii (Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Marszałka Województwa) Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

8 Dziękuję za uwagę www.rpo.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Gdańsk, 27 czerwca 2016 r. Centralna koordynacja interwencji EFSI w sektorze zdrowia na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google