Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magnez i jego związki Właściwości fizyczne magnezu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magnez i jego związki Właściwości fizyczne magnezu"— Zapis prezentacji:

1 Magnez i jego związki Właściwości fizyczne magnezu
Właściwości chemiczne magnezu Ważniejsze związki magnezu

2 Magnez – występowanie i otrzymywanie
W przyrodzie występuje wyłącznie w postaci związanej, ważniejsze minerały: magnezyt – MgCO3, dolomit – MgCO3. CaCO3, kizeryt – MgSO4.H2O, karnalit – KCl.MgCl2.6H2O, kainit – KCl.MgSO4.3H2O W wodach mineralnych i morskich występują rozpuszczone sole: MgCl2, MgBr2, MgSO4 Magnez otrzymuje się w procesie elektrolizy stopionego chlorku magnezu, można również otrzymać poprzez redukcję węglanu(IV) magnezu glinem: 3MgCO3 + 2Al  3Mg + Al2(CO3)3

3 Magnez – właściwości fizyczne i chemiczne
Srebrzystobiały metal, miękki i ciągliwy, dający się walcować (kowalny), o gęstości większej od gęstości wody W związkach występuje na stopniu utlenienia +II, wykazuje dobre właściwości redukujące, jest mniej reaktywny niż wapń W tlenie spala się bardzo jasnym (białym) płomieniem, magnez i jego jony nie barwią płomienia palnika gazowego

4 Magnez – właściwości chemiczne
Spalanie w powietrzu: powstają dwa produkty, tlenek magnezu i azotek magnezu: 2Mg + O2  2MgO 3Mg + N2  Mg3N2 W reakcji z wodą i kwasami (wyjątek HF(aq)) ulega roztworzeniu w wydzielaniem wodoru: Mg + 2H2O  Mg(OH)2 + H2 (w temp. pokojowej reakcja zachodzi bardzo powoli, ponieważ powstająca warstewka wodorotlenku magnezu jest słabo rozpuszczalny, reakcja zachodzi szybko w temp. powyżej 70oC) Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 Magnez, tlenek magnezu i wodorotlenek magnezu mają charakter zasadowy

5 Magnez – zastosowanie Składnik lekkich stopów – duraluminium, magnal – odpornych na korozję, Reduktor w procesie otrzymywania metali z ich tlenków, np. tytanu, berylu, Ochrona protektorowa konstrukcji stalowych przed korozją elektrochemiczną, np. kadłubów statków, do których montuje się sztaby magnezowe W technice wojskowej – race oświetlające, materiał zapalający w bombach lotniczych Związki magnezu stosowane są w przemyśle ceramicznym, syntezie organicznej, do produkcji ogni sztucznych


Pobierz ppt "Magnez i jego związki Właściwości fizyczne magnezu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google