Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tales urodził się w Milecie, stolicy starożytnej greckiej prowincji Jonia, nad morzem Egejskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tales urodził się w Milecie, stolicy starożytnej greckiej prowincji Jonia, nad morzem Egejskim."— Zapis prezentacji:

1

2 Tales urodził się w Milecie, stolicy starożytnej greckiej prowincji Jonia, nad morzem Egejskim.

3

4 Uważany jest za jednego z "siedmiu mędrców" starożytności. Był pierwszym, który ogłosił ogólne wyniki dotyczące obiektów matematycznych. Interesował się przede wszystkim figurami geometrycznymi: kołami prostymi i trójkątami. Dowiódł, że każdemu trójkątowi można przypisać okrąg: taki, który przechodzi przez trzy wierzchołki trójkąta i zaproponował ogólną zasadę konstrukcji.

5 Tales był założycielem jońskiej szkoły filozofów przyrody. Brał aktywny udział w życiu politycznym i gospodarczym swego miasta. Utrzymywał ożywione stosunki handlowe z Egiptem, Fenicją i Babilonią. To było powodem, iż do krajów tych odbywał częste podróże.

6 Tales był wielkim podróżnikiem, dzięki czemu zapoznał się z osiągnięciami matematyki i astronomii Egiptu, Fenicji i Babilonu.

7 To on przewidział zaćmienie Słońca w 585 roku p.n.e.

8 Jednym z twierdzeń geometrii elementarnej, sformułowanej przez Talesa, jest twierdzenie zwane jego imieniem: „ Jeśli ramiona kąta przeciąć dwiema równoległymi, to długości odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta. ”

9 Talesowi przypisuje się następujące twierdzenia geometryczne: 1. Średnica dzieli okrąg na połowy. 2. Dwa kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego są równe. 3. Kąty wierzchołkowe, powstałe na skutek przecięcia dwóch linii prostych są równe. 4. Kąt wpisany w okrąg i oparty na jego średnicy jest kątem prostym. 5. Jeżeli w dwóch trójkątach bok i przyległe do niego kąty są równe, to te trójkąty są przystające.

10 Ciekawostki i anegdoty: Zmierzył wysokość piramid egipskich, wykorzystując taki moment dnia, gdy cień obiektu był równy jego wysokości. Wykorzystując własności trójkątów podobnych, obliczał odległości od brzegu okrętów znajdujących się na pełnym oceanie.  Przewidział niemal całkowite zaćmienie Słońca 28 maja 585 r. p.n.e., które zmusiło do rozejmu walczących od 6 lat w wojnie Medów i Lidyjczyków, a Talesowi zjednało sławę wielkiego uczonego.  Rozdzielił rzekę Halys (obecnie Kizilirmak) na dwa vs  rozgałęzienia i w ten sposób spłyciwszy ją umożliwił Krezusowi przeprowadzenie wojsk w bród.

11 Według Platona Tales, obserwując gwiazdy, wpadł w ciemności do studni. Wtedy piękna niewolnica rzekła żartem, że chciał zobaczyć, co się dzieje na niebie, a nie dostrzegł tego, co znajduje się pod jego nogami. Tales przeprowadzał eksperymenty z bursztynami, które po potarciu suknem przyciągały skrawki papieru. Były to pierwsze w historii badania z zakresu elektryczności statycznej.

12 Według Talesa każda rzecz materialna składała się z wody, czy to kamień, zwierzę czy drzewo. Każda rzecz, istota była tylko przejawem zmiany formy wody. Według niego materia (woda), była również duszą. Albo inaczej, Tales nie wprowadzał podziałów na ciało i duszę, który bardzo często miał miejsce wśród jego następców i naśladowców. Ponadto w jego wierzeniach nie było miejsca na bogów, ich hierarchie, ingerencje i kaprysy, w przeciwieństwie do wierzeń greckich. Woda była wszechobecnym bogiem a zarazem tworzywem dla istnień i rzeczy.

13 „Co jest trudne? - Pozna ć samego siebie. Co jest ł atwe? - Udziela ć rad bli ź niemu.” „Nieszcz ęś liwy cz ł owiek ratuje si ę nadziej ą. Nieszcz ęś liwy ten, kto poniecha ł nadziei." „Jak mo ż na naj ł atwiej znie ść nieszcz ęś cie? - Widz ą c nieprzyjació ł, dotkni ę tych jeszcze wi ę kszym nieszcz ęś ciem” „Cz ł owieka ocenia si ę wedle pieni ę dzy: nikt, kto biedny, nie cieszy si ę szacunkiem."

14


Pobierz ppt "Tales urodził się w Milecie, stolicy starożytnej greckiej prowincji Jonia, nad morzem Egejskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google